Παρασκευή

Χαμος στη Λαρισα με την κομπίνα ΕΑΣ!!!Συνεχίζεται και διευρύνεται η έρευνα στην ΕΑΣ Λά-
ρισας σχετικά με το έλλειμμα των 550 χιλιάδων ευρώ
και πλέον, το οποίο διαπιστώθηκε στο ταμείο της, μετά
από εσωτερικό έλεγχο.
Στο πλαίσιο του ειδικού διαχειριστικού ελέγχου τον
οποίο διεξάγει εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών,
και καθώς το Δ.Σ. της Ένωσης θέλει να υπάρξει πλήρης
διαλεύκανση της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες,
κλήθηκαν προς εξέταση και οι ορκωτοί λογιστές οι οποί-
οι ήλεγχαν τους ισολογισμούς των τελευταίων ετών.
Καθώς, απορίες εγείρει το γεγονός ότι η υπεξαίρεση
χρημάτων από το ταμείο της Ένωσης ήταν διαρκείας,
από το 2004 μέχρι και το 2011 και κατά τον έλεγχο των
ισολογισμών που κάθε χρόνο καταθέτει η Ένωση, δεν
εντοπίστηκε το έλλειμμα!!!!!!!. Οπότε η αναζήτηση ευθυνών
στρέφεται προς κάθε κατεύθυνση
και βέβαια δεν εξαιρούνται τα γνωστά λαμογια και οι γαλαζιοι αγροτοπατερες.
Κατά τα λοιπά, στο προχθεσινό συμβούλιο δεν παρέ-
στη τελικά ο φερόμενος ως υπαίτιος της υπεξαίρεσης,
αλλά διά αντιπροσώπου έκανε γνωστό ότι θα καταθέσει
έγγραφη απολογία. Ενώ και χθες βρέθηκαν τα μέλη του
ΔΣ στο πλαίσιο στενής παρακολούθησης των εξελίξε-
ων. Από την πλευρά της η Ένωση, χθες, με λακωνική ανα-
κοίνωσή της προς τα ΜΜΕ, την οποία υπογράφει ο πρό-
εδρος Σπύρος Τσικρίκας, δήλωσε ότι διαψεύδει κατη-
γορηματικά ως ανακριβή, οιαδήποτε άλλη πληροφορία-
σχόλιο σχετικά με το θέμα της υπεξαίρεσης υπαλλήλου
της, πέραν της επίσημης ανακοίνωσης (προχθές) του
προέδρου, σε μία προσπάθεια προφανώς, να περιορίσει
το ζήτημα στην «τυπική» του πλευρά.
Πάντως, όπως δήλωνε και στην πρώτη-επίσης συνο-
πτική ανακοίνωση-ο κ. Τσικρίκας, παραδεχόμενος την
ύπαρξη του γεγονότος, οι διαδικασίες που ακολουθούν-
ται είναι αυτές που προβλέπονται από τον εσωτερικό
κανονισμό της ΕΑΣ Λάρισας και της ΠΑΣΕΓΕΣ, ενώ μετά
το πόρισμα το ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα κι-
νηθούν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικα-
σίες. Ενώ τονίζεται ότι η βούληση της Διοίκησης για δια-
φάνεια στην υπόθεση είναι δεδομένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: