Σάββατο

Γ. Σούρλας: Καλπάζει το λαθρεμπόριο καυσίμων

«Σε μια χρονική περίοδο που ο ελληνικός λαός υπο-
βάλλεται σε πρωτοφανείς θυσίες, τα κυκλώματα προ-
μήθειας νοθευμένων καυσίμων στις Ένοπλες Δυνάμεις
και το λαθρεμπόριο γενικώς καλπάζει». Τα παραπάνω
τονίζει σε δήλωσή του ο πρώην αντιπρόεδρος της Βου-
λής και πρώην βουλευτής της ΝΔ Γ. Σούρλας.
Ο ίδιος επισημαίνει ότι από επίσημα στοιχεία του
Υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι:
-Το 2011 αυξήθηκαν οι παραβάσεις λαθραίας δια-
κίνησης καυσίμων. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι
το 12%, που ήταν την τελευταία πενταετία, το 2011
ανήλθαν σε 14%.
-Διαπιστώθηκε ότι η λαθρεμπορία καυσίμων από
1.300.000 λίτρα, που ήταν κατά μέσο όρο το μήνα τα
τελευταία πέντε χρόνια, το 2011 ανήλθε σε 3.000.000
λίτρα το μήνα, δηλαδή σχεδόν τριπλασιάστηκε.
Δυστυχώς ασύδοτα δρουν τα κυκλώματα του λα-
θρεμπορίου, γιατί πέρα από τις φιλότιμες προσπάθειες
ορισμένων στελεχών των υπηρεσιών ελέγχου και δίω-
ξης, είναι εμφανές ότι δεν είναι στις προτεραιότητες
των εκάστοτε κυβερνόντων η πάταξή τους. Με βάση
τα παραπάνω ο κ. Σούρλας τονίζει: «Φαίνεται ότι οι
διαπλεκόμενοι διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς δρά-
σης και πάρα πολλά χρήματα, αρκετά να εκμαυλίσουν
μεγαλοσχήμονες αξιωματούχους και να υποχρεώσουν
ακόμη και τους οικονομικούς εισαγγελείς σε παραί-
τηση. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το γεγονός
ότι, ενώ από πενταετίας και πλέον έχω δημοσιοποιήσει
επίσημα στοιχεία αναλύσεων νοθείας στα καύσιμα των
Ενόπλων Δυνάμεων και πρόσφατα επιβεβαιώθηκαν
και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δυστυχώς τα
κυκλώματα συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητα. Είναι
απαράδεκτο και εγκληματικό να περικόπτονται μισθοί
και συντάξεις για να καλυφθούν ανάγκες του προϋπο-
λογισμού με ποσά τα οποία θα μπορούσαν να εξοικο-
νομηθούν από την πάταξη της νοθείας και λαθρεμπο-
ρίας στα καύσιμα. Και μάλιστα όταν όλα αυτά συμβαί-
νουν από τους γνωστούς άγνωστους».

Δεν υπάρχουν σχόλια: