Παρασκευή

Οι νέοι δεν θέλουν πια να μείνουν εδώ, ψάχνονται να φύγουν


Με την ανεργία να θεριεύει και την αναζήτηση εργασίας να αποδεικνύεται σχεδόν πάντα μάταιη, οι νέοι Έλληνες συμπλήρωσαν μέσα στο 2011 περίπου 100.000 ευρωπαϊκά βιογραφικά, αναζητώντας την τύχη τους εκτός Ελλάδος. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), αλλά και την Ευρωπαϊκή Πύλη Europass, το 2011 συμπληρώθηκαν διαδικτυακά 95.732 βιογραφικά από Έλληνες πολίτες.
Ο αριθμός αυτός, κατατάσει τη χώρα μας στην τέταρτη θέση, αναλογικά με τον πληθυσμό της, πίσω από την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ρουμανία. Για να αντιληφθείτε την κλιμάκωση της κρίσης, θα σας πούμε μόνο ότι ο αντίστοιχος αριθμός για το 2010 ήταν 53.043 και για το 2009, 36.269 βιογραφικά. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το ότι το 67% όσων συμπλήρωσαν το ευρωπαϊκό βιογραφικό, είναι άνεργοι έως 35 ετών, περισσότεροι από τους μισούς μιλούν από μία έως και τρεις ξένες γλώσσες.
Σημειώστε και το ότι η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία (49,6%), είναι οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ, έχοντας ξεπεράσει και μάλιστα πολύ το επόμενο κράτος-μέλος της ΕΕ, τη Σλοβακία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 35,1%. Ιδιαίτερο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει στις ηλικίες 18-24, καθώς το 21% εκ των νέων στη συγκεκριμένη κατηγορία, είναι εκτός εργασίας αλλά και εκπαίδευσης.
Όσο για το παράδοξο, αυτό είναι το ότι, παρά την όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων, η ελληνική γραφειοκρατία δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής, έχοντας και εκεί χαμηλή απορροφητικότητα, όπως και στα υπόλοιπα κοινοτικά ταμεία. Έτσι, δεν υπάρχουν πόροι για να διοχετευτούν για τη στήριξη της εργασίας των νέων. Με λίγα λόγια, η Πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί για να διώξει τους νέους από τα πάτρια εδάφη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: