Παρασκευή

Προσέξτε τις πονηριές της Κυβέρνησης: Χαρίζει εκατοντάδες εκατ. στους καναλάρχες, αφαιρώντας τα από τα έσοδα του Κράτους!

kuvernhsh

Προσέξτε το μέγα δώρο που κάνουν στους καναλάρχες οι Πολιτικοί που μας κυβερνούν και ο δήθεν Πρόεδρος που υπογράφει την ίδια στιγμή που ο λαός μας υποφέρει αφάνταστα σε όλα τα επίπεδα.  Στην κυριολεξία εξοντώνουν, όλους όσους δεν μπορούν να αντιδράσουν και χαρίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια φόρους στα κανάλια για να τους στηρίζουν!  Στις 31 Δεκεμβρίου  2012 οι Βουλευτές μας ψήφισαν το εξής νομοσχέδιο: Κεφάλαιο Ε΄- Υπουργός Επικρατείας – Άρθρο 22. Μετάθεση έναρξης ισχύος διάταξης του ν. 3845/2010 (Α΄ 65). Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από 31−12−2011 Π.Ν.Π. (Α΄ 268), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), αντί της ημερομηνίας «1.1.2013» τίθεται η ημερομηνία «1.1.2014».   Άρθρο 23. Έναρξη Ισχύος. Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο44, παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας. Ας δούμε λίγο αναλυτικά τι είναι η κάθε μία από αυτές της αναβολές ισχύος ορισμένων διατάξεων: [...τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65)]: Πιο κάτω θα διαπιστώσετε πώς απαλλάσσουν τα κανάλια από τις φορολογικές υποχρεώσεις μεταθέτοντας ημερομηνίες συνεχώς και δηλώνοντας ότι οι υποχρεώσεις θα είναι απαιτητές, όταν και όποτε υπογράψει ο Υπουργός Οικονομικών τα σχετικά διατάγματα…Δηλαδή, ποτέ…Διαβάστε και φρίξτε…

12. Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήμισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο φόρος βαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του. Εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του διαφημιστή που μεσολαβεί, αντίγραφο του τιμολογίου με τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφημιζόμενο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση του τιμολογίου. Στα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναγράφονται και οι αριθμοί των σχετικών τιμολογίων. Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος αυτών, μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. Οι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’) εφαρμόζονται αναλόγως και στη φορολογία αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή διαδικασία εφαρμογής των διατάξεών της.   (Όποτε και άν δηλαδή θα βγεί ποτέ η σχετική απόφαση). Αναλυτικά: [...παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212)] 6. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2012.» Δηλαδή,  από Μάϊο 2010, έως το Δεκέμβριο 2011, επί ενάμισυ χρόνο, δεν πλήρωναν και δεν απέδιδαν κανέναν από τους εισπραττόμενους φόρους υπέρ του δημοσίου!  Πάμε παρά κάτω. (… και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από 31−12−2011 Π.Ν.Π. (Α΄ 268)..]  9. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 (Α΄ 65), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν.3899/2010 (Α΄ 212), αντί της ημερομηνίας «1.1.2012» τίθεται η ημερομηνία «1.1.2013». Δηλαδή επί πλέον ένα χρόνο ακόμα δε θα πλήρωναν  και δεν θα απέδιδαν κανέναν από τους φόρους που θα εισέπρατταν υπέρ του δημοσίου!  Και ερχόμαστε στην Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου στις 31-12-2012, την οποία παραθέτω στην αρχή του e-mail που δίνεται στους καναλάρχες ένας ακόμα χρόνος χωρίς να πληρώνουν το παραμικρό, ούτε καν τον φόρο 20% επί των διαφημίσεων. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στις αναζητήσεις Φ.Ε.Κ http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el. Ουσιαστικά λοιπόν για τρεισήμισι και πλέον χρόνια, οι καναλάρχες δεν αποδίδουν φόρους στο κράτος, διότι το ίδιο το κράτος τους απαλλάσσει με αποφάσεις, από τις Βουλές των Παπανδρέου-Παπαδήμου-Σαμαρά. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Και χωρίς να υπάρχει και η σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομικών που προβλέπεται. Εάν αυτό δεν είναι πραξικόπημα αφρικάνικης χούντας, πώς αλλιώς μπορούμε να το ονομάσουμε. Και τολμούν οι αθεόφοβοι να εμφανίζονται στην TV και να μας λένε ότι θα σώσουν τη χώρα μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: