Τετάρτη

Ὅσο πλησιάζει ἡ 28η Ὀκτωβρίου...

 

...θά αὐξάνονται τά κρούσματα τοῦ ...ἰοῦ. Τό ἀμπάρωμα στά σπίτια ἔρχεται ὁσονούπω. Εἴτε ἐπισήμως εἴτε ἀνεπισήμως.Ὁ φόβος φυλᾷ τά ἔρημα...

Τί νομίζετε,θά ἄφηναν τούς Ἕλληνες νά ἑορτάσουν/παρελάσουν,ἔστω καί μέ τ᾿αὐτοκίνητά τους; Νά ἀνείζουν οἱ ἑλληνικές σημαῖες ὑπό τόν ἦχο τῶν ἐμβατηρίων ;Ἄμ δέ ! 

Διότι,ὅταν λέμε καμμία παρέλασι,κανένας ἑορτασμός,γιά τήν 28η Ὀκτωβρίου, τό ἐννοοῦμε ἀπολύτως ! 

80χρονα τοῦ «ΟΧΙ»

Μάλιστα...

Ἦταν μία φορά κι᾿ἕναν καιρό,κάποιοι Ἕλληνες πού ξεσηκώθηκαν νά πολεμήσουν...

Νά πολεμήσουν τόν ἐχθρό τῆς Πατρίδος πού ἀπαιτοῦσε «γῆ καί ὕδωρ»,νά σά τούς τουρκαλάδες σήμερα.

Πῶς εἴπατε;Ἄ,ναί :ὄχι ἡρωϊσμούς. Ξέχασα...

ΕΛΙΑΜΕΠ: «Πρέπει να υποταχθούμε στην Τουρκία - Δώστε τα όλα βυθό και βραχονησίδες» (ἐδῶ)

Ἄλλως τε,ποιοί ὑποτάσσονται; Οἱ φοβισμένοι... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: