Σάββατο

Μετά την Πίτσος έκλεισαν και το ιστορικό εργοστάσιο ζάχαρης στην Ημαθία!