Κυριακή

Atlanta: Trump supporters gather outside state capitol as Biden elected president | AFP!!!They made announcement in Nevada irregularities with 800,000 votes 🗳 so far in Nevada

Δεν υπάρχουν σχόλια: