Τρίτη

Μία τελειωμένη χώρα !


Δέν φαντάζομαι νά ἔχει μείνη κάποιος ,Ἕλληνας πολίτης,πού νά μήν ἔχει καταλάβη,πλέον,τό ποιός ἐξουσιάζει τήν χώρα αὐτή. Καί ἄν ὑπάρχει κάποιος,θά εἶναι εἴτε βλάξ εἴτε αἰθεροβάμων,ἐφ᾿ὅσον ἀναφερόμεθα σ᾿αὐτούς πού κυκλοφοροῦν ...ἐλεύθεροι καί δέν εἶναι δεμένοι σέ κάποιο τρελλάδικο...

Έγινε η πορεία του ΚΚΕ για το πολυτεχνείο - Δεν τους ενόχλησε κανείς - Την 28η Οκτωβρίου προσήγαγαν δεκάδες πολίτες 



Καμαρῶστε τούς περίλυπους λέτσους...

Θέλετε νά θυμηθοῦμε τί ἔγινε πρό 20ημέρου,ὅταν οἱ Ἕλληνες θέλησαν νά τιμήσουν τήν Ἐθνική ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ; Καί μάλιστα χωρίς ἐπί πλέον μέτρα,πέραν τῶν βασικῶν (μάσκα κι᾿ἀποστάσεις),πού ἴσχυαν γιά τόν ...ἰό : 

ἀστυνομικοί φυλᾶνε τό μνημεῖο γιά ν᾿ἀποτρέψουν τήν κατάθεσι στεφάνου ! 

«Σατανάδες» ἑναντίον Ἑλλήνων ! 

Προφητικός τῖτλος; Ὄχι,καθόλου ! Μία ἐκτίμησις τῆς πραγματικότητος ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώθηκε σήμερα...


Καί στίς μηχανοκίνητες παρελάσεις,ἐν τάξει; Πρό 20ημέρου,ὅπου τά μέτρα δέν ἦσαν αὐτά πού εἶναι σήμερα. Ἀποτέλεσμα ; Συλλαμβάνονταν Ἕλληνες ἤ στήν «καλλίτερη» περίπτωσιν ἔπαιρναν πρόστιμο 150 εὐρῶ,μόνον ἐπεί δή εἶχαν τήν ἑλληνική σημαία στό αὐτοκίνητο ! ! ! 

Καί πῶς τούς χαρακτήριζαν,στό σύνολό τους,τά ἐλεεινά καί τρισάθλια,τά ἀνθελληνικά σιχαμερά μμε,ὅσους ἐπεχείρησαν νά παρελάσουν γιά τήν 28η Ὀκτωβρίου; 
Ε Θ Ν Ι Κ Ι Σ Τ Ε Σ ! Δῆλα δή; Ἔ,τί ἄλλο ἀπό παραπομπή στήν Χρυσῆ Αὐγή,μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται... 

Σήμερα μέ ὁλοκληρωτικό lockdown σ᾿ὁλόκληρη τήν χώρα,ἐπιπρόσθετα μέτρα γιά τήν ἀπαγόρευσι κυκλοφορίας καί μέ  ἀπόφασιν τῆς ΕΛ.ΑΣ. γιά τό συγκεκριμένο τριήμερον : 


Δ Ε Ν  Τ Ο Υ Σ  Α Γ Γ Ι Ξ Ε  Κ Α Ν Ε Ι Σ   ! ! ! 

Χρειάζεται νά ἐρωτήσουμε πῶς θά χαρακτηρισθοῦν αὐτοί,σήμερα; Δέν νομίζω...Θά συνεχίσουν νά χαίρουν τῆς ἕως σήμερα ἐκτιμήσεως,τό ἴδιο κι᾿ἀπαράλλαχτο. Ὁ τρόμος γιά τόν ...ἰό,σήμερα καί γι᾿αὐτούς δέν ὑφίσταται...

Γιά τά μετά καί ἕως τώρα ἐπεισόδια ἀπό τούς γνωστούς ἀλῆτες,δέν θ᾿ἀσχοληθῶ διότι δέν ἀξίζει τόν κόπο ν᾿ἀναλωθῆ κανείς σέ ...προγραμματισμένες καταστάσεις... 

Καί διότι,τά ἔγραφα πρό 10ημέρου

« ...Ὁ Κοεντζόγλου βγῆκε καί ἀνακοίνωσε πώς δέν θά πραγματοποιηθοῦν οἱ τριήμεροι ( ἄκου τριήμεροι !!!) «ἑορτασμοί» γιά τήν «ἐπέτειο τοῦ πολυτεχνείου». Εἶμαι σιγουρότατη πώς τά ἀναρχοάπλυτα θά ξαμολυθοῦν στούς δρόμους γιά νά τό ...γλεντήσουν ἀπό πολλές ἀπόψεις.Πρῶτον διότι δέν ὑπακούουν,ὡς ἀναρχικοί,στίς ἐπιταγές τοῦ ὅποιου καθεστῶτος,δεύτερον διότι πρέπει νά ἑορτάσουν τήν «πολύτιμη ἐπέτειον» τῆς «νίκης κατά τῆς δικτατορίας»,τρίτον διότι ἐπιβάλλεται νά συσχετίσουν τό γεγονός μέ τήν καταδίκη τῆς «ἐγκληματικῆς ὁργανώσεως» τῶν φασιστῶν/νεοναζιστῶν,τέταρτον διότι ἄν δέν ἔρθουν,παραδοσιακῶς,σέ σύγκρουσι μέ τούς «μπάτσους-γουρούνια-δολοφόνους» δέν νοεῖται ἑορτασμός πολυτεχνείου,πέμπτον διότι ἔχουν ἤδη ἔτοιμες τίς κλούβες (ὅπως αὐτές πού βάζουν τά πορτοκάλια) μέ τίς μολότωφ ,ἔκτον διότι πρέπει νά κατεβάσουν κάμποσες βιτρίνες καταστημάτων γιά τίς ἐπικείμενες χριστουγεννιάτικες «ἀγορές» τους...» (ἐδῶ)

Καί ἔχεις τούς «πατριῶτες» βελόπουλους νά χαρακτηρίζουν τό,47 χρόνια τώρα,  μεγάλο παραμῦθι τοῦ πολυτεχνείου, ὡς «φάρο καί πυξίδα γιά τήν Ἑλλάδα»

Συμπερασματικῶς : εἴμεθα,μία τελειωμένη χώρα γεμάτη λέτσους καί ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ πού μᾶς ἐξουσιάζουν ἀπολύτως !




Δεν υπάρχουν σχόλια: