Δευτέρα

Ποτέ στην ιστορία κάποιου Λαού δεν βρέθηκαν τόσοι πολλοί προδότες στην ηγεσία ενός Έθνους!

«Συμμορία» με πολλές συνιστώσες» και ο παραπλανητικός τίτλος…! “Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επί των Εξωτερικών Σχέσεων” – “The European Council on Foreign Relations” (ECFR) με έδρα την Αγγλία (UK) ημερ. ιδρυσης 2007 και με αρ. 1143536 Ιδρυμα χαρακτηρισμένο Φιλανθρωπικό !!!  «συμμορία» με πολλές συνιστώσες» και ο παραπλανητικός τίτλος…! “Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επί των Εξωτερικών Σχέσεων” – “The European Council on Foreign Relations” (ECFR) με έδρα την Αγγλία (UK) ημερ. ιδρυσης 2007 και με αρ. 1143536 Ιδρυμα χαρακτηρισμένο Φιλανθρωπικό !!! by

http://exomatiakaivlepo.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: