Κυριακή

«Ἐκλεκτοί» κι᾿ἐπιλεγμένοι ...

 Ἀλήθεια,τί πιθανότητες ἔχει,ἕνας ἁπλός δημοσιογράφος,στά 39 χρόνια του καί μόλις τήν ἴδια χρονιά τῆς «ἀποκαταστάσεως τῆς δημοκρατίας τους»,νά διορισθῇ γενικός δ/ντής τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων καί ὑφυπουργός κυβερνήσεως στήν κυβέρνησιν Καραμανλῆ,ὅπως καί κυβερνητικός ἐκπρόσωπος στήν ἑπομένη κυβέρνησιν τῆς νουδου μέ πρωθυπουργό τόν Ῥάλλη ; Καί αὐτά γιά ἀρχή,στά πρῶτα «ἔνδοξα χρόνια» τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου ! 

Καραμανλῆς-Τσαλδάρης-Ἀναστασόπουλος ( ἐδῶ)

Ὑπάρχει ἐξήγησις. Πρῶτον,ἄν τυγχάνει νά εἶσαι ἀπόφοιτος τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν καί κυρίως ἄν εἶσαι ἐκ τῶν πολύ κοντινῶν φίλων τοῦ Καραμανλῆ ! Καί τό πόσο ἐξυπηρέτησε τόν Καραμανλῆ,ὁ ἐν λόγῳ δημοσιογράφος καί ἐν τέλει πολυθεσίτης,ἀποδεικνύεται ἀπό τό βιβλίο πού τοῦ ἀφιέρωσε,ὡς ἀντίδωρο τῶν δώρων πού ἐξ αὐτοῦ ἔλαβε. Ἐκεῖ,στό «Μῦθοι καί ἀλήθειες γιά τόν Καραμανλῆ» ὑπάρχει καί ἕνα μέρος ἀφιερωμένο στήν μή ἐπανεκλογή του ὡς προέδρου τῆς δημοκρατίας,ὅταν ἡ κυβέρνησις τοῦ Ἀνδρέα ἐπρότεινε τόν Χρῆστο Σαρζετάκη. Γράφει ὁ πρώην πρόεδρος τῆς δημοκρατίας στίς ἐπιστολές πού ἀναγκάσθηκε νά στείλῃ στήν Καθημερινή ( τήν πιστή φίλη καί ἐργοδότρια ,τοῦ Καραμανλῆ καί τοῦ Ἀναστασόπουλου) : 

« ...Ὄχι λοιπὸν ἐγώ, ἀλλὰ ὁ Γιῶργος Ν. Ἀναστασόπουλος ἀδικεῖ µὲ τὸ βιβλίον του τὴν ἀλήθειαν, ὅταν θετικῶς µὲν κατασκευάζει φανταστικὴν συνοµιλίαν µου µὲ τὸν Κουτσόγιωργαν, ἀρνητικῶς δέ, ἐπὶ κρινοµένου ὡς ἀξίου καταγραφῆς θέµατος, ἐδῶ περὶ τοῦ ἐὰν ἔγιναν ἢ ὄχι καὶ ἄλλαι προτάσεις τὸ 1985, ἐκτὸς τῆς πρὸς ἐµέ, διὰ τὴν Προεδρίαν τῆς ∆ηµοκρατίας,ἀγνοεῖ παντελῶς καὶ ἠχηρῶς τὴν ἐπὶ τοῦ θέµατος ρητήν, διὰ τῆς ἀνωτέρω πρὸς τὸν τύπον δηµοσίας δηλώσεως τῆς 9ης Φεβρουαρίου 1986, διάψευσιν αὐτοῦ τοῦ, φεροµένου ὡς προτείναντος, Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου...» (ἀπό τήν 2α ἐπιστολή του πρός τήν ἐφημερίδα,26 Δεκεμβρίου 2001, -ἐδῶ- σελίς 6)

Ναί,ὅπως καταλαβαίνεται ἀναφερόμαστε στόν Γιῶργο Ἀναστασόπουλο,(πενθερό τοῦ Καιρίδη),τόν δημοσιογράφο,τόν γενικό δ/ντή τοῦ ΑΠΕ ( 1974-1981),τόν πρόεδρο τῆς ΕΣΗΕΑ (1976-1984),τόν ὑπηρετήσαντα ὑπηρεσιακῶς τίς κυβερνήσεις Καραμανλῆ καί Ῥάλλη. Τήν πρώτη ἀπό τήν θέσι τοῦ ὑφυπουργοῦ προεδρίας ( Ὀκτώβριος 1977),τήν δευτέρα ἀπό ἐκείνη τοῦ ὑφυπουργοῦ συντονισμοῦ ( Σεπτέμβριος 1981) ἤ ἀλλιῶς τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου,μέ «ταλέντο ἐπικοινωνιακό»,ὅπως εἶχε πῆ καί ὁ Καραμανλῆς...Διαβάζουμε : 

Οπως έχει πει και ο ίδιος ο Καραμανλής, ανακάλυψε το επικοινωνιακό ταλέντο του Γιώργου Αναστασόπουλου, τον Μάρτιο του 1978, σε μια συνάντηση που είχε στο Μοντρέ με τον τότε πρωθυπουργό της Τουρκίας Μπουλέντ Ετζεβίτ. Τελικά ο κ. Αναστασόπουλος χρημάτισε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι και την εποχή της πτώσης της κυβέρνησης του Γεωργίου Ράλλη.( ἀπό ἐδῶ)

Μέ τόν μακελάρη τῆς Κύπρου,ὁ «μεγάλος ἡγέτης» ὁ «ἐθνάρχης» (ἡ φωτό ἐδῶ)

Κῦττα νά ᾿δῆς βρέ παιδί μου,ὅπου ἀνακαλύπτονται ...ταλέντα,πάντα πίσω ἡ τουρκιά θά βρίσκεται ! Καί ὁ Καιρίδης ἔτσι δέν μᾶς προέκυψε; Ἀπό ἐκεῖνο τό «εἴμαστε παιδιά τῶν ὀθωμανῶν» καί τό «μῦθος ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων»; Τί ταλέντο ἀνεκάλυψε καί ὁ Κούλης,γιά νά τόν κάνῃ εὐρωβουλευτή ! Τό ἴδιο πού ἀνεκάλυψε ὁ Καραμανλῆς στόν πενθερό του...

Καί ἡ ἀνοδική πορεία τοῦ ...ταλέντου-Ἀναστασόπουλου,συνεχίζεται τό 1984 πού γίνεται εὐρωβουλευτής. Γιά 15 ὁλόκληρα χρόνια στό εὐρωκοινοβούλιο ὅπου βεβαίως μαζύ,σχεδόν πακέτο,πήγαινε καί ἡ θέσις τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου ! Καί μπορεῖ νά ἔμεινε ἐκτός εὐρωβουλῆς τό ᾿99,λόγῳ τῶν ...ἀνανεωτικῶν τάσεων (ἐδῶ),ὅμως δέν τοῦ βγῆκε σέ κακό.Πρῶτον διότι ἔγραψε τό ἀνωτέρῳ ἀναφερθέν βιβλίο «Μῦθοι καί ἀλήθειες γιά τόν Καραμανλῆ» (ἡ παρουσίασις του ἀπό τήν Καθημερινή,ἐδῶ,ὅπου τό ἐπίμαχο δημοσίευμα γιά τίς ἐπιστολές Σαρζετάκη) καί δεύτερον προετοίμασε τό ἔδαφος γιά νέες θέσεις.Πιό διεθνεῖς θέσεις,πλέον.

Τό 2004 γίνεται ὁ μόνιμος ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος γιά τήν Unesco καί τό 2007 καί γιά δύο χρόνια πρόεδρος τῆς γενικῆς διασκέψεως τοῦ διεθνοῦς,αὐτοῦ,ὁργανισμοῦ.

Καί μέσῳ αὐτῆς τῆς θέσεως ἦρθε καί τό ...ξεχωριστό παράσημο : «Ἀξιωματικός τῆς Λεγεῶνος τῆς τιμῆς» παρασημοφορήθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν πρόεδρο τῆς Γαλλίας,παρακαλῶ -ἐδῶ-! Τώρα θά μοῦ πῇς τί παράσημο εἶναι αὐτό ὅταν τό παίρνει κι᾿ἕνας τραγουδιστής ; Ἔ,ὅλο καί κάτι ξέρουν αὐτοί πού τά δίνουν,ἀλλοίμονον. Τί ἔχουμε ᾿πεῖ ἄλλως τε ; Τίς θέσεις καί τά βραβεῖα/μετάλλια τά δημιουργοῦν πρός ἐξυπηρέτησίν τους,ἔτσι δέν εἶναι; Ὅσο πιό καλός εἶσαι στό ...ἔργο σου,πού σκοπεύει στήν ἐξυπηρέτησι τῶν σκοπών τῆς ἐξουσιαστικῆς παγκόσμιας ἐλίτ,τόσο πιό κοντά εἶσαι σέ μία παρασημοφόρησιν...! 

Ὁ δρόμος ὅμως γιά τέτοιου μεγέθους θέσεις ἀπό ποῦ προετοιμάζονται; Ἄ,ναί τό μαντέψατε :ἀπό τά ἱδρύματα καί τά ἰνστιτοῦτα( ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ)! Τό 2002,ἔνα χρόνο μετά τήν ἔκδοσιν τοῦ βιβλίου γιά τόν Καραμανλῆ «ἐξελέγη ἀντιπρόεδρος τοῦ ἰνστιτούτου δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Καραμανλῆ»  -ἐδῶ-

Διαβάζουμε στό ὁπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου του : 

Πώς να ξεχωρίσει κανένας τους μύθους από τις αλήθειες, που συνδέονται με τη μεγαλύτερη προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής ιστορίας των τελευταίων πενήντα χρόνων του 20ού αιώνα; Ο Γιώργος Ν. Αναστασόπουλος το επιχειρεί, τρία χρόνια μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, με το δοκίμιο αυτό. Γνώρισε το Μακεδόνα ηγέτη, ως πολιτικός συντάκτης της Καθημερινής, και διετέλεσε Υπουργός και συνεργάτης του. Τα προσωπικά του βιώματα αποκαλύπτουν άγνωστες μέχρι τώρα πτυχές της προσωπικότητας και της δράσεως του ηγέτη, που συνδέθηκε με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις σχέσεις του με τους συνεργάτες του, με τον Τύπο, με τους ξένους, στις συγκρούσεις του με τον Ανδρέα Παπανδρέου, εμφανίζονται στοιχεία που δεν έχουν άλλοτε δημοσιευθεί... Διεκδικεί μονάχα μια καινούργια, πιο ισορροπημένη, προσέγγιση του Έλληνα πολιτικού, με τις μεγάλες αρετές... (ἐδῶ)

Πῶς ὁ γαμβρός Καιρίδης νά μήν ἀκολουθήσῃ τά ἴδια βήματα; Παντοῦ ὅμως ! Ἀπό τήν διεκδίκησιν τῆς ἕδρας σέ εὐρωβουλή,δέν τά κατάφερε ἔγινε ὅμως βουλευτής λίγους μῆνες μετά,ἀλλά κυρίως ἡ συμμετοχή του στό ἰνστιτοῦτο Καραμανλῆς. 

Υπήρξα καθηγητής στην Έδρα Καραμανλή στο Fletcher School και σήμερα είμαι επιστημονικός υπεύθυνος στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής». Λέει στό βιογραφικό του ὁ Καιρίδης καί : 


 ...το Ιδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» αφιερώνει την επετειακή εκδήλωση στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Καραμανλή και στη γενέτειρά του, τις Σέρρες...μια γιορτή δημοκρατίας και ανάτασης που ήταν, για τον τόπο, η αποκατάσταση της δημοκρατίας από τον αείμνηστο Πρόεδρο Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Πρώτο της Πρώτης Σερρών, όπως τον είχαμε ονομάσει... ...Στην επετειακή εκδήλωση θα παρουσιαστεί επίσης βαρυσήμαντη έκδοση του Ιδρύματος σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκη «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ξένος Τύπος» και συγγραφέα τον Δημήτρη Καιρίδη, που είναι της μεταπολεμικής γενιάς κι αυτός. Την παρουσίαση της μελέτης θα κάνουν ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Νίκος Μέρτζος, η γενική διευθύντρια του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» Μαριάννα Πυργιώτη, ο δημοσιογράφος Μανώλης Κοττάκης, ο καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Μιχάλης Ψαλιδόπουλος και, βέβαια, ο συγγραφέας Δημήτρης Καιρίδης, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ἐπίσης μήν ξεχάσουμε νά ἀναφέρουμε τήν σχέσι τοῦ Ἀναστασόπουλου μέ τά γνωστά «ἰδιαίτερα σχολεῖα» : το 2003 εξελέγη πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Επιμορφωτικού Ιδρύματος που διοικεί τα κολλέγια Αθηνών και Ψυχικού. (ἐδῶ)

Ξέρετε,αὐτά πᾶνε πακέτο.Διότι δέν μπορεῖ νά βρίσκεσαι στό ἰνστιτοῦτο Καραμανλῆ,στήν Unesco καί νά μήν εἶσαι ἔστω μέλος στό Δ.Σ. κάποιου ἀπό τά γνωστά «ἐκτροφεῖα φιδιῶν».Πόσο δέ ὅταν εἶσαι καί σπλάχνο ἀπό τά σπλάχνα τους,ὡς ἀπόφοιτος ἀπό αὐτά. Καί βεβαίως,τί στό καλό ἔκανες τίς σπουδές στά λονδῖνα,ἄν δέν μάθῃς τά ...βασικά;Στό King’s College,ὁ Ἀναστασόπουλος,στή Σχολή Fletcher τοῦ Πανεπιστημίου Ταφτς,ὁ γαμβρός Καιρίδης,ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπίσης μέλος τοῦ ἐποπτικοῦ συμβουλίου τῶν Ἀνατόλια καί Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.( ἐδῶ) Εἴπαμε τά ἴδια βήματα ἄν θέλεις νά συμπεριληφθής στούς ...ἐκλεκτούς...

Λοιπόν ὁ Καιρίδης παντρεύτηκε τήν κόρη τοῦ Ἀναστασόπουλου,τήν Μαριλίζα Ἀναστασοπούλου ἡ ὁποία ἐννοεῖται εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν.καί γιά τήν ὁποία διαβάζουμε πώς ὑπῆρξε σύμβουλος γιά τά θέματα τῶν Βαλκανίων,στό ΥΠΕΞ τό 2007,στήν κυβέρνησι Κώστα Καραμανλῆ. (ἐδῶ)
Ἔμ,τόσες σχέσεις εἶχε ὁ μπαμπᾶς μέ τόν θεῖο τοῦ Κώστα,ἔτσι θά ἄφηναν τήν Μαριλίζα; Φυσικά μέ τήν ἀλλαγή τῆς κυβερνήσεως προφανῶς ἔπαψε καί ἡ συνεργασία της μέ τό ἐν λόγῳ ὐπουργεῖον,ἀλλά κανείς δέν χάνεται,εἰδικῶς ὅταν πρὄκειται γιά «ἐκλεκτή ῥάτσα». 

Ἡ κυρία φαίνεται καί ὡς συγγραφεύς σ᾿ἕνα συλλογικό βιβλίο τό «Συμβιώνοντας μέ τήν Μετανάστευση». Ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον νά δοῦμε μερικά στοιχεῖα ἐπ᾿αὐτοῦ  :


ἀπό ἐδῶ ἐπίσης οἱ ἐκδόσεις Πατάκη,πού διαφημίζουν τό βιβλίο τήν παρουσιάζουν ὡς «ανεξάρτητη φωτογράφο» ἐδῶ

Σᾶς θυμίζει κάτι τό Ναυαρίνο Νετγουροκ; Χμμ... 

 Από το 2009 διευθύνω «Navarino Network» δίκτυο προβληματισμού και δράσης γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι δύναμη χειραφέτησης της δημοκρατίας και γιατί η Θεσσαλονίκη δικαιούται έναν ευρύτερο περιφερειακό ρόλο στα Βαλκάνια.): μια πρωτοβουλία δημόσιας πολιτικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνών Σπουδών (EISA)...Από το 2002 διευθύνω μια διεθνή εκπαιδευτική πρωτοβουλία ,«Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας» μᾶς πληροφορεῖ ὁ Καιρίδης,ὁ σύζυγος τῆς Μαριλίζας Ἀναστασοπούλου

Σήμερα,ἡ κυρία κάνει διαδικτυακές ἐκπομπές : 


Ἡ ὁποία,ἀλλοίμονον ἄν δέν τό ἔκανε,ἀφιέρωσε ἐκπομπή καί γιά τήν καταδίκη τῆς Χυρσῆς Αὐγῆς. Τί ἔγραφε ὁ  Καιρίδης παροτρύνοντας τούς διαδικτυακούς φίλους του νά ᾿δοῦν τήν ἐκπομπή; 

ἐδῶ
Τόν θυμᾶστε τόν ἐν λόγῳ Στάθη Καλύβα; Ἔχουμε γράψῃ καί γι᾿αὐτόν, εἶναι ὁ εἷς ἐκ τῶν « κορυφαίων προσωπικοτήτων» τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γιάννας,γιά τό 1821. Μαζύ μέ τόν ἑβραῖο Μαζάουερ : 

Είμαι ο καθηγητής κυβέρνησης Gladstone στο Τμήμα Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και μέλος του All Souls College . Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, ήμουν ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Arnold Wolfers στο Πανεπιστήμιο Yale, όπου επίσης ίδρυσα και διευθύνω το Πρόγραμμα για τη Διαταγή, τη Σύγκρουση και τη Βία.(ἐδῶ)


Τίς ἴδιες τρεῖς ἀράδες,βρίσκουμε καί στό βικιπαίδεια.Ἄρα γε γιατί δέν μᾶς λέει ἀπό ποῦ κατάγεται,ποιά εἶναι ἡ οἰκογένειά του,ποῦ σπούδασε; ! ! !

Ἄ, πληροφορούμεθα πώς ἔχει γράψῃ τό βιβλίο : ἡ λογική τῆς βίας στόν ἐμφύλιο !

Καταλάβατε; Καταλάβατε; Καταλάβατε; Ἡ λογική ἄνευ εἰσαγωγικῶν...

Κάπως ἔτσι πρέπει νά αἰτιολογοῦνται τά φρικιαστικά ἐγκλήματα,οἱ μαζικές δολοφονίες,οἱ σφαγές ἀνηλίκων,τά παιδομαζώματα ! Μέ τήν «λογική τῆς βίας» ! Γιά τούς ἀριστερούς,ἐννοεῖται,ἔτσι;

Στήν θερινή ἀκαδημία τῆς Ὀλυμπίας τοῦ Ναυαρίνο Νετγουρκ τοῦ Καιρίδη καί ἐκλεκτός τῆς Γιάννας,ὁ Καλύβας τῆς «λογικῆς τῆς βίας στόν ἐμφύλιο»

Πόσο ὁργανωμένα τά κάνουν ὅλα ! Ὅλοι μαζύ,οἱ ἴδιοι πάντα καί βεβαίως ἀφήνουν παρακαταθήκη τό «ἔργο» τους σέ παιδιά καί γαμβρούς. Διότι εἴπαμε : ἐκλεκτοί κι᾿ἐπιλεγμένοι ...

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: