Τετάρτη

Δηλωση Γ Καρατζαφερη!!

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ὁ ΛΑΟΣ, ἀσχέτως τῶν ἀδυναμιῶν του, ἐπηρέασε καθοριστικὰ τὶς
πολιτικὲς ἐξελίξεις. Ἐπῆρε τὸ ἐθνικιστικὸ κίνημα στὸ 0,5-1%, μὲ τὴν ΝΔ
νὰ παραδίδῃ τὰ παιδιά μας στὴν Ρεπούση καὶ νὰ καταθέτῃ στεφάνια στὸν
Ἁη Στράτη, μπῆκε στὴν Βουλή, ἔφερε τὸν πατριωτικὸ λόγο στὸ προσκήνιο,
καὶ τώρα ἀφήνει πίσω του:

- Ἕνα ἐξωσυστημικό ἐθνικιστικὸ κόμμα, τὴν Χρυσὴ Αὐγή, μὲ 7%. (Ποσοστὸ
ποὺ ὅμως δὲν νομίζω ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπαναληφθῇ.)
- Ἕνα συστημικὸ μέν, ἀλλὰ μὲ πολὺ δυναμικὸ λόγο, πατριωτικὸ κόμμα,
τοὺς Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες τοῦ Πάνου Καμμένου, μὲ 10,5%. (Τὸ διπλάσιο
ὅσου εἶχε πάρει ποτὲ ὁ ΛΑΟΣ. Καὶ ἂν μοῦ πεῖτε «μά εἶναι ἐθνικιστικὸ
κόμμα ὁ Καμμένος;» θὰ σᾶς ἀπαντήσω, τουλάχιστον ὅσο ὑπῆρξε καὶ ὅσο
θέλησε ποτὲ νὰ εἶναι ὁ ΛΑΟΣ. (Συγκεκριμένοι ἄξιοι συναγωνιστές, οἱ
ὁποῖοι δὲν καθόριζαν ὅμως τὴν γραμμὴ τοῦ κόμματος, δὲν ἀλλάζουν αὐτὸ
τὸ γεγονός.))
- Τὴν δεξιὰ ΝΔ τοῦ Σαμαρᾶ, τοῦ Λαζαρίδη καὶ τοῦ Φαήλου, τοῦ Βορίδη καὶ
τοῦ Ἀδώνιδος.

Ὁ ΛΑΟΣ ἐπέτυχε λοιπὸν πάρα πολλὰ καὶ εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων ὅσοι
ἀγωνίστηκαν αὐτὸν τὸν ἀγῶνα. Ἴσως ὅμως, χωρὶς νὰ θέλω νὰ στενοχωρήσω
φίλους καὶ συναγωνιστές, ἔκλεισε τὸν ἱστορικό του κύκλο. Πιθανολογῶ
ὅτι θὰ ἀπορροφηθῇ ἀπὸ τὸν Καμμένο (ὄχι ἐπισήμως, ὡς κόμμα, ἀλλὰ ἀπὸ
πλευρᾶς στελεχῶν καὶ ὑποστηρικτῶν). (Καὶ ἴσως αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ
εὐνοϊκότερη ἐξέλιξις· ἡ ἐνίσχυσις τοῦ Καμμένου πλέον, ὡς ἐναλλακτικοῦ
πόλου δεξιὰ τῆς ΝΔ.)