Τετάρτη

ΕΘΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Γράφει ο Νίκος Παπαγεωργίου
Το κράτος ως πολιτικός μηχανισμός ανήκει στο έθνος το οποίο υπηρετεί. Διοικείται αξιοκρατικά από τους εκλεκτούς. Την επίλυση του προβλήματος ποιοι πρέπει να ηγούνται του έθνους, ο εθνικισμός το αντιμετωπίζει με την θεωρία των εκλεκτών. Σε κάθε εθνικιστική κοινωνία υπάρχει μία μειοψηφία εκλεκτών ανδρών, οι οποίοι θεμελιακό χαρακτηριστικό έχουν τον ιδεαλισμό. Συγχρόνως, τα άτομα αυτά διαθέτουν ηθική συγκρότηση και πολύ δυναμικό χαρακτήρα.

Ιδεαλισμός σημαίνει, ότι είναι πρόθυμοι και έτοιμοι υλικώς και ψυχικώς να προσφέρουν ασυζητητί τα πάντα υπέρ του συνόλου. Πολλές φορές επιδιώκουν να θέσουν τον εαυτόν τους και κάθε ενεργεία τους εις τη ν υπηρεσία του συνόλου, εις την υπηρεσία δηλαδή της εθνικής κοινωνίας και για την οποία ανάγκη, είναι έτοιμα να θυσιαστούν. Οι εκλεκτοί δεν εκλέγονται από την κοινωνία, αλλά αναδεικνύονται λόγω του δυναμισμού, των προσόντων που διαθέτουν τα οποία προαναφέραμε, καθώς επίσης και την επιθυμία τους να προωθήσουν με κάθε μέσον την ιδέα του έθνους. Με αυτόν τον τρόπο ο εθνικισμός λύνει το πρόβλημα της ηγεσίας του
Εθνικό κράτος ονομάζουμε την πολιτειακή μορφή της Εθνοκρατίας. Το εθνικό κράτος θα πρέπει να είναι επαναστατικό, κοσμοθεωρητικό, εθνικιστικό, βιοπολιτικά επιλεκτικό, προοδευτικό, αξιοκρατικό, αντικαπιταλιστικό, αντιμαρξιστικό και αντιδημοκρατικό, διότι η δημοκρατία διαιρεί τον λαό ενώ αντιθέτως, η Εθνοκρατία τον ενώνει. Πεποίθηση των Ελλήνων εθνικιστών είναι ότι το ελληνικό έθνος εννοιολογικά και πραγματικά υπάρχει από την πρώτη καταγραφή της ιστορίας. Συγχρόνως, το ελληνικό έθνος είναι φορέας υψηλών ιδανικών όπως της ελευθερίας, της αρετής, της φιλοπατρίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισοπολιτείας, της φιλαλληλίας, της αυ­τοθυσίας κλπ

ΕΘΝΟΚΡΑΤΙΑ
Μιλήσαμε για Εθνοκρατία. Τι είναι η Εθνοκρατία; Εθνο­κρατία είναι το πολιτικοκοινωνικό εκείνο σύστημα, εις το οποίο το έθνος άρχει δια των εκλεκτών (ΡθΙπθ, τεύχιος 33). Απόρροια κοσμοθεωρητικών αρχών η Εθνοκρατία. αποτελεί την τελευταία λέξη της πολιτειολογίας και της κοινωνιολογίας. Μέλλει, δε. σύμφωνα με πολλούς διανοητές και συγγραφείς, όχι μόνο να αντικαταστήσει αλλά και να κυριαρχήσει στις απαρχαιωμένες πολιτικές αρχές του υλιστικού μαρξισμού και του φιλελευθερισμού. Οι ιδέες της Εθνοκρατίας δεν ακούγονται για πρώτη φορά τις τε­λευταίες δεκαετίες. Οι ιδέες της Εθνοκρατίας είναι απο­τέλεσμα σκέψεων και εμπειριών ανθρώπων που έζησαν κατά καιρούς σε διαφορετικές περιόδους. Είχαν διαφο­ρετικές παραστάσεις, αλλά ως κοινός παρονομαστής υπήρξε η ταυτότητα της σκέψεως, της αναλύσεως και των συμπερασμάτων πάνω στις έννοιες του ανθρώπου. Η συμβίωση δηλαδή των κοινωνιών σε ιστορικές στιγμές.

ΤΟ ΕΘΝΟΣ
Το έθνος είναι μία ιστορικά διαμορφωμένη κοινότητα ανθρώπων την οποία χαρακτηρίζουν κοινά πολιτιστικά στοιχεία. Η κοινή εθνική ιστορική συνείδηση, το κοινό εθνικό συναίσθημα και η κοινή εθνική βούληση. Κατά τους περισσότερους διανοητές, απαραίτητο συστατικό στοιχείο είναι η κοινή καταγωγή, η οποία πρέπει να είναι πρωτογενής: από της εμφανίσεως του έθνους εις την ιστορία, να ενυπάρχει φυλετική ομοιογένεια π.χ.Έλληνες Γερμανοί, δηλαδή η κοινή καταγωγή να είναι πρωτογενής. Δευτερογενής είναι η φυλετική ομοιογένεια, η οποία επετεύχθη σε μετέπειτα ιστορικούς χρόνους π.χ. Άγγλοι, Ιταλοί. Γάλλοι.

Δεδομένου ότι η έννοια του έθνους είναι διαχρονική, με το όρο έθνος δεν εννοούμε μόνο την υφιστάμενη γενιά, αλλά και τις παρελθούσες όσο και τις μελλοντικές. Έθνος είναι ο λαός εις την ιστορική του πορεία. Το έθνος δημιουργείται δια της ανόδου της φυλής σε ανωτέρα πολιτιστική στάθμη που αποτελεί την τελειότητα του βιο­λογικού φαινομένου της φυλής. Εις τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, πρέπει να προσθέσουμε και τα εξ' ίσου σημαντικά όπως η κοινή γλώσσα, η κοινή θρησκεία, τα κοινά ήθη και έθιμα και η ενιαία πολιτική οργάνωση του κράτους. Όσο αυτά παραμένουν αναλλοίωτα, το Έθνος παραμένει σε θέση να επιδείξει την ανωτερότητα του και να ξαναγεννηθεί.

Το ελληνικό έθνος έδωσε σε ολόκληρο τον κόσμο την σφραγίδα του πολιτισμού. 0 πολιτισμός που υπάρχει σήμερα έχει παραχθεί από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Οι ανθρωπολογικές λεγόμενες επιστήμες, φιλοσοφία, πολιτειολογία κλπ είναι δημιούργημα των προγόνων μας, οι οποίοι είπαν και έγραψαν τα πάντα, ώστε και σήμερα ακόμη να μην μπορούμε να προσθέσουμε ούτε ένα κόμμα. Το έθνος μας. το ελληνικό έθνος, υπερέχει των άλλων εθνών διότι είναι πλούσιο σε αυτοκρατορίες, κοσμοκρατορίες και ακόμη πλουσιότερο σε πολιτικά, στρατιωτικά και πο­λιτιστικά μεγαλουργήματα. Το έθνος μας έχει την πλέον λαμπρή ιστορία έναντι των άλλων λαών.

 ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ
Το ελληνικό έθνος λόγω της ανωτερότητας του έναντι των άλλων λαών, βάλλεται από αρχαιοτάτων χρόνων, από εχθρούς οι οποίοι το μισούν ή το ζηλεύουν λόγω της φύσεως του.Όλοι αυτοί είναι φορείς αξιών που έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες που ανέκαθεν είχε το ελληνικό έθνος. 0 εχθρός είναι εξωτερικός και εσωτερικός. Ως εξωτερικό εχθρό θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την παγκοσμιοποίηση, τον καπιταλισμό, το Ισλάμ, τους Γε-φυραίους και τις όμορες με την πατρίδα μας χώρες. Ου­δέποτε οι χώρες αυτές σταμάτησαν να διεκδικούν ελληνικά εδάφη, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη σκλαβωμένες ελληνικές επαρχίες από όλους αυτούς. Υπάρχει όμως και ο εσωτερικός εχθρός ο οποίος ζει και δρα μέσα στο κράτος προσπαθώντας να αλλοιώσει τις διαχρονικές αξίες του έθνους. Υπονομεύουν το έθνος, υποστηρίζοντας προδοτικές απόψεις. Αυτοί είναι οι αριστεροί, οι λεγόμενοι προοδευτικοί, οι διανοούμενοι - παρανοούμενοι. οι με­τανάστες - λαθρομετανάστες, μασόνοι, ομοφυλόφιλοι κλπ.Έναντι όλων αυτών οι οποίοι προσπαθούν με κάθε μέσο να διαφθείρουν και να σκλαβώσουν το έθνος, ο αγώνας των εθνικιστών θα πρέπει να είναι διαρκής, υλικός και πνευματικός. 

 Αφού  αναφερθήκαμε στο Εθνικό Κράτος γενικά, στην Εθνοκρατία. στο'Εθνος, στους εχθρούς του Εθνικού Κράτους τώρα θα εξειδικεύ­σουμε τι ακριβώς είναι το Εθνικό Κράτος. Όπως έχουμε πει το κράτος αυτό πρέπει να είναι Επαναστατικό ως προς τις αρχές του τα μέτρα που θα λάβει για τον λαό και τον τρόπο επιβολής του. Κοσμοθεωρητικό ως προς την απο­στολή του και της δυναμικής που πρέπει να δείξει, αφού η αποστολή του είναι ο εξανθρωπισμός μέσω του πολιτι­σμού. Βιοπολιτικά επιλεκτικό ως προς την σημασία του κυττάρου της φυλής. Η φυλή είναι το βασικό κύτταρο του Εθνικού Κράτους. Προοδευτικό ως προς τις αρχές του και τις τάσεις της φυλής να τείνει πάντα προ τα εμπρός. Αξιο­κρατικό ως προς την δημιουργία κριτηρίων της Ιεραρχίας σύμφωνα με την αξία προσφοράς και του καθήκοντος, η οποία συνεισφέρει στην εξέλιξη και στα πεπρωμένα της φυλής και του κράτους. Αντικαπιταλιστικό ως προς την άρνηση του παρασιτικού κεφαλαίου που μετατρέπεται σε αντικοινωνική συσσώρευση εκμεταλλεύσεως του λαού. Αντιμαρξιστικό ως προς την εχθρότητα του προς κάθε υλι­στική θεωρία και κάθε προσπάθεια επιστημονικής εξηγήσεωςτου κόσμου μέσω της αποστεωμένης μαρξιστικής θεωρίας. Ο κομμουνισμός, με διαρκή προσπάθεια, στόχο έχει την εξαφάνιση της φυλής που τείνει προς το πολιτισμό προςχάριντου διεθνισμού.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Δια να μπορέσει να υπάρξει Έθνος και κατ' επέκταση Εθνικό Κράτος που θα σηκώσει υπερήφανα το κεφάλι του, χρειάζεται μόνιμη και σταθερή εθνική κυβέρνηση. Μία εθνική κυβέρνηση, η οποία να μην είναι έρμαιο της ιδιοτροπίας του ενός ή του άλλου κόμματος, έρμαιο της πλουτοδημοκρατίας και του φαύλου κοινοβουλευτισμού. Ένα Εθνικό Κράτος δίχως εσωτερικές έριδες, έχοντας ο λαός ομόνοια και πειθαρχία, τότε και μόνο τότε. το κράτος αυτό δύναται να αντιμετωπίσει τα σκοτεινά σχέδια των εχθρών του. εσωτερικών και εξωτερικών. Διότι με αυτόν τον τρόπο, διατηρείται το υψηλό φρόνιμα του λαού. ο οποίος δύναται πλέον να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εχ­θρική επιβουλή, οικονομική ή στρατιωτική. Ακόμη, το Εθνικό Κράτος θα μπορέσει να φτάσει στο ύψος εκείνο, που θα του επιτρέψει να λύσει τα μεγάλα προβλήματα της ζωής και της ευημερίας του. Το έθνος-κράτος με την ένταση όλων των δυνάμεων του, θα μπορέσει να δη­μιουργήσει και πάλι τον νέο Ελληνικό Πολιτισμό.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Στο Εθνικό Κράτος, η κυβέρνηση η οποία θα σχηματισθεί θα πρέπει να ανήκει σε όλο το έθνος για να είναι Ελληνική. Από την ώρα που θα σχηματισθεί και θα αναλάβει τις ευ­θύνες της διακυβερνήσεων

α) Δεν θα πρέπει να δημαγωγεί ούτε να απευθύνεται στα κατώτατα ένστικτα του λαού, όπως συνήθως συμβαίνει στην δημοκρατία και στο τσιράκι του τον κοινοβουλευτισμό.

β) Πρέπει να υποδεικνύει συνεχώς καινά επιβάλει, οι πάντες να σκέπτονται και να ενεργούν για το συμφέρον ολοκλήρου του έθνους.

γ) Το κοινό αγαθό προηγείται του ατομικού. Όχι όλα εις ένα μόνον, ούτε όλα σε όλους.Έκαστος τα ιδικά του. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλα τα μέλη της εθνικής κοινωνίας. Κανένας δεν πρέπει να κοιτά το προ­σωπικό του συμφέρον, όχι μόνο όταν το έθνος δυστυχεί άλλα και όταν αυτό ευημερεί.

δ) Οι πάντες πρέπει να εργάζονται. Καθήκον του Εθνικού Κράτους είναι να προσφέρει εργασία στον λαό. Υποχρέωσης του λαού είναι να εργάζεται πρώτα για την προκοπή και την ευημερία της πατρίδος και μετά για την δική του. Διότι όταν ευημερεί η πατρίδα, ευημερεί και ο ίδιος. Στο Εθνικό Κράτος, το παρασιτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο καθώς επίσης και τα παρασιτικά επαγγέλματα που ευημερούν στις δημοκρατίες, απαγορεύονται. Ο πλούτος του λαού. προέρχεται μόνο δια μέσου της εργασίας.

ε) Στο Εθνικό Κράτος, η οικονομία βασίζεται στη συνεργασία παραγωγικού κεφαλαίου και εργασίας (εργατών - υπαλλήλων), κάτω από την εποπτεία του κράτους. Το κράτος αυτό είναι υπέρ του παραγωγικού κεφαλαίου και εναντίον του κερδοσκοπικού. Τα κέρδη του παραγωγικού κεφαλαίου επενδύονται στην παραγωγή σε αντίθεση με το κερδοσκοπικό κεφάλαιο που τα κέρδη πηγαίνουν στις τσέπες των κεφαλαιούχων και σε τράπεζες του εξωτερικού. Το αποτέλεσμα των κερδών του παραγωγικού κεφαλαίου πηγαίνουν στην παραγωγή. Άρα έχουμε την αύξηση των παραγωγικών μονάδων και μέσω αυτών, το τελειωτικό κτύπημα της ανεργίας. Στο Εθνικό Κράτος, η ανεργία είναι θέμα ελαχίστου χρόνου για να αντιμετωπιστεί. Στο Εθνικό Κράτος δεν υπάρχουν άνεργοι ή τεμπέληδες, υπάρχουν μόνο εργαζόμενοι.

στ) Στο Εθνικό Κράτος η κερδοσκοπία σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων απαγορεύεται ρητά. Η τοκογλυφία των τραπεζών, τα υπερκέρδη των χρηματιστηρίων και οι λεηλασίες των εισοδημάτων του λαού από τα διάφορα καρτέλ, απαγορεύονται δια νόμου. Απαγορεύεται επίσης κάθε εμπορική δραστηριότητα η οποία δεν είναι προς το συμφέρον του λαού και δεν προάγει την κρατική ευημερία και ανάπτυξη.

ζ) Στο Εθνικό Κράτος υπάρχει πραγματική ελευθερία και όχι ασυδοσία την οποία οι δημοκρατίες δήθεν προ­σφέρουν στον λαό για μπορούν να τον ποδηγετούν. Η» ελευθερία κάθε πολίτη, τελειώνει εκεί που αρχίζει το συμφέρον του κράτους. Στο Εθνικό Κράτος, ο πολίτης είναι απόλυτα ασφαλής εντός και εκτός της οικίας του^ Συμμορίες κλεπτών, ληστείες, συμμορίες καλάσνικωφ. πορνεία, ναρκωτικά, λαθρομετανάστευση είναι θέμα ελα­χίστου χρόνου να εξαλειφτούν

Δεν υπάρχουν σχόλια: