Κυριακή

Η Βουλευτική αποζημίωση και όλες οι παροχές προς τους Βουλευτές να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και οι Βουλευτές να μην τυγχάνουν καμιάς ιδιαίτερης μεταχείρισης σε σχέση με τους άλλους πολίτες. !!!!!!
Τους ξεσκισε αλλη μια φορα ο βουλευτής Αττικής, Ηλίας Κασιδιάρης οταν κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής τροπολογίες  για την διάσωση του ΕΚΑΣ που πλήττει κυρίως τους χαμηλοσυνταξιούχους και την φορολόγηση των βουλευτών από το πρώτο ευρώ.
Καταθέτοντας επίσημα στοιχεία από το taxis ανέδειξε τα συνεχιζόμενα προκλητικά προνόμια των βουλευτών, αφού ένας ελεύθερος επαγγελματίας για το ίδιο εισόδημα φορολογείται 423% περισσότερο!
Τόνισε ότι με το νέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων δεσμεύεται συνολικά ο εθνικός πλούτος της χώρας. Η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο με την ανάκαμψη του πρωτογενούς τομέα και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου.
Τέλος, σημείωσε πως το συνολικό κόστος του περίφημου "κόφτη" αγγίζει τα 3,6 δισ. ευρώ, ένα ποσό που ξοδεύει ήδη η χώρα μας για τους λαθρομετανάστες.
Ακολουθούν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν:
1) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τα νομοθετήματα που περνάει η Κυβέρνηση, δεν πλήττονται οι έχοντες και κατέχοντες, αλλά τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, οι μικροεισοδηματίες και χαμηλοσυνταξιούχοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άρθρο 92 του Νόμου 4387/2016  που ψηφίστηκε στις 08 Μαΐου και με το οποίο θεσπίζεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019 και η τροποποίηση των κριτηρίων βάσει των οποίων χορηγείται το εν λόγω επίδομα. Συγκεκριμένα:
α) Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη (κύρια, επικουρική και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) πάνω από 664 ευρώ, από εδώ και στο εξής δεν θα παίρνουν ΕΚΑΣ και υποχρεούνται να επιστρέψουν αναδρομικά τα ποσά που έλαβαν από 01-01-2016.
β) Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη  (κύρια, επικουρική και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) κάτω από 664 ευρώ, δικαιούνται μεν το ΕΚΑΣ μέχρι το 2019, αλλά τα ποσά που θα λαμβάνουν είναι μειωμένα σε μεγάλο βαθμό, καθώς υπόκεινται σε διαβάθμιση ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματός τους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω τα ποσά του επιδόματος διαρθρώνονται ως εξής:
α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι (7.216,00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα διακόσια τριάντα (230) ευρώ μηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.), σύμφωνα με τα παρακάτω:
αα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ευρώ ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (172,50).
ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό εκατόν δέκα πέντε (115,00) ευρώ.
γγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ, ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).\
γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
Προκύπτει λοιπόν χωρίς αμφισβήτηση ότι το παραπάνω μέτρο θίγει περίπου 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι θα περιέλθουν σε δεινή οικονομική θέση από την εφαρμογή της προσφάτως ψηφισθείσας διάταξης.
Αποτελεί επομένως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας η κατάργηση του άρθρου 92 Ν. 4387/2016 με προσθήκη στο παρόν νομοσχέδιο άρθρου το οποίο θα έχει το κάτωθι περιεχόμενο.
2) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας συνεχίζεται για 7ο χρόνο και μάλιστα εντείνεται. Διαρκώς λαμβάνονται όλο και σκληρότερα δημοσιονομικά μέτρα, η ανεργία αυξάνεται και το εισόδημα των πολιτών μειώνεται. Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση  διατηρεί σε ισχύ προκλητικές διατάξεις που καθιερώνουν προνόμια υπέρ των Βουλευτών.   Το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο πρέπει να λάβει τέλος με την κατάργηση όλων των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε την φορολόγηση της βουλευτικής αποζημίωσης και όλων των παροχών προς τους Βουλευτές από το πρώτο ευρώ, με καταχώριση στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο ξεχωριστού άρθρου με το κάτωθι περιεχόμενο:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Η Βουλευτική αποζημίωση και όλες οι παροχές προς τους Βουλευτές φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και οι Βουλευτές δεν τυγχάνουν καμιάς ιδιαίτερης μεταχείρισης σε σχέση με τους άλλους πολίτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου