Τρίτη

Ἄμοιρα Ἑλληνόπουλα...


Τό ἀνωτέρῳ «συγκινησιακό» ποίημα ἀπό τό βιβλίο τῆς Γλώσσας ΣΤ΄ δημοτικοῦ, 8 (ὀκτώ) σελίδες ἀφιέρωμα στόν «μῦθο τοῦ πολυτεχνείου» καί μόλις 5 (πέντε) σελίδες γιά 28η Ὀκτωβρίου καί γερμανική κατοχή...Οὐδέν σχόλιον 

Γιά τό βιβλίο γλώσσας,τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ,ὅπου μαθαίνουν στά ἑλληνόπουλα,σύν τοῖς ἄλλοις καί γιά τό πόσο καλοί εἶναι οἱ «κατατρεγμένοι πρόσφυγες/μετανάστες»  πού ἔρχονται στήν Ἑλλάδα γιά νά «βροῦν στόν ἥλιο μοῖρα» καί πού κάποιοι «κακοί»Ἕλληνες δέν τούς θέλουν καί ἐπιδιώκουν τόν διωγμό τους,τά εἴχαμε γράψη ἐδῶ.

Τό χειρώτερο ἀπ᾿ὅλα εἶναι πώς στό συγκεκριμένο βιβλίο καθοδηγοῦνται τά μικρά παιδάκια,βῆμα-βῆμα πώς νά γίνονται καταδότες-ῥουφιάνοι,μέ ἐπιστολές/φόρμες πού παρατίθενται στό ἐν λόγῳ βιβλίο,οἱ ὁποῖες συμπληρώνονται ἀπό τά παιδιά τά ὁποῖα παρακαλοῦν-ἰκετεύουν, τούς δημάρχους καί δημοτικά συμβούλια τῶν περιοχῶν τους,νά μήν ἐνδώσουν σέ πιέσεις γιά τόν διωγμό τῶν «προσφύγων/μεταναστῶν» καί ὄχι μόνο νά τούς ἐπιτρέψουν νά μείνουν ἀλλά νά προβοῦν καί στίς ένέργειες έκεῖνες ὥστε νά καλλυτερέψουν τήν διαβίωσί τους ! Κι᾿ἄν δέν ἔχει ἀποτέλεσμα ἡ ἐπιστολή στόν δήμαρχο,τότε κατευθύνουν/καθοδηγοῦν,τά παιδάκια, πρός τά «μεγάλα μέσα» : τόν Τύπο ! 

Ῥῖξτε μία ματιά (ψηφιακά τό βιβλίο ἐδῶ),ἀπό τήν σελίδα 80 ἕως τήν τελευταία 97, 17 σελίδες,πού εἶναι ἀφιερωμένες στούς «μετανάστες/πρόσφυγες» καί 'δεῖτε τόν συναισθηματικό παραλληλισμό πού γίνεται,μέ τούς Ἕλληνες τῆς Ἰωνίας καί τοῦ Πόντου τό ᾿22. Ἐλεεινή προπαγάνδα ! ! ! 

Πᾶμε τώρα στό ἐξώφυλλο τοῦ συγκεκριμένου βιβλίου : 

Τί ἀκριβῶς παρουσιάζει αὐτό τό ἐξώφυλλο βιβλίου,πού προορίζεται γιά μικρά παιδιά; Πέραν τοῦ ὅτι πρὄκειται γιά κάτι πολύ ἄσχημο γιά νά θεωρηθῇ ζωγραφική,βλέπουμε καί περίεργους συμβολισμούς.Κατ᾿ἀρχήν τό σύμβολο «ἕνα μάτι» ἤ «πανόπτη ὁφθαλμό»,ἀνάμεσα στά φυλλώματα τῶν δένδρων. Τί νόημα ἔχει μία τόσο ἀφύσικη παρουσία ; 

Δεῖτε σχετικῶς Ε Δ Ω. Στήν Θεσσαλονίκη...

Οἱ καρικατοῦρες τῶν ..ἀνθρώπων,στό κάτω μέρος :ἡ πρώτη μοιάζει μέ στρατιώτη ( κράνος,ὄπλο πού ξεχωρίζει ἀπό τόν ὤμο φτάνοντας ἡ ἄκρη του πάνω ἀπό τό κράνος καί βεβαίως τό καφέ χρῶμα τῆς στολῆς),ἡ δεύτερη προφανῶς εἶναι γυναῖκα (βλέπουμε γυμνό ὁλόκληρο τό ἀριστερό πόδι νλα βγαίνῃ ἀπό τό φόρεμα) καί ἡ τρίτη καρικατοῦρα,ἀπροσδιορίστου γένους μαῦρη καί νά χαιρετᾶ τό ...μάτι ! Μπροστά τους ἕνας φράχτης-ἐμπόδιο στόν δρόμο πρός μία ...πύλη ; 

Χμμ... Γιά παιδάκια 10-11 χρονῶν ; Μάλιστα...

Ὁ κύριος πού εἰκονογράφησε τό ἐν λόγῳ «ἐκπαιδευτικό» βιβλίο,λέγεται Γιῶργος Πισκοπάνης σκιτσογράφος-εἰκονογράφος. Διαβάζουμε σχετικῶς μ᾿αὐτόν,ἀπό τήν σελίδα τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί συγκεκριμένως ἀπό τήν σελίδα «Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας» :

O Γιώργος Πισκοπάνης είναι σχεδιαστής γραφικών και εικονογράφος. Έχει σπουδάσει γραφιστική, ελεύθερο σχέδιο, σχεδιασμό δισδιάστατων και τρισδιάστατων κινούμενων γραφικών (και παρεμπιπτόντως Μηχανολογία). Εργάζεται στο χώρο της ηλεκτρονικής επεξεργασίας εντύπων, εικόνας και πολυμέσων και σχεδιάζει και προγραμματίζει παιχνίδια σε γλώσσες Actionscript, Javascript και Html5. Έχει συγγράψει εικονογραφήσει και εκδώσει παιδικά βιβλία και ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και διαδραστικά παραμύθια για παιδιά. Εργάζεται ως επιστημονικός εικονογράφος, σκιτσογράφος και σχεδιαστής κόμικς σε ελληνικά περιοδικά και εκδοτικούς οίκους (National Geographic, EleftherosTypos, RAM, RAM KID). Σήμερα εργάζεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Κέντρο Αυτοεκπαίδευσης και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού (CentreforSelf-Access LearningandMaterialsDevelopment) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.(ἐδῶ)

Καί ποῦ ἀλλοῦ τόν βρίσκουμε νά ἐργάζεται ὁ ἐν λόγῳ ; Στό ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Τί εἶναι αὐτό; 

Τo I.T.Y.E. είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.(ἐδῶ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ιδρύθηκε με την ονομασία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών το 1985 με έδρα την Πάτρα, ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματία Ερευνας Τεχνολογίας (με το Προεδρικό Διάταγμα 9/1985). Από το 1992 εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και διαθέτει διοικητική, οικονομική και επιστημονική αυτοτέλεια. Με το άρθρο 2 του Ν. 2909/2001, ο οποίος διέπει τη λειτουργία του, μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.). Με το νέο νόμο 3966/2011 μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) και είναι ο τεχνολογικός πυλώνας στήριξης των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ο φορέας της έκδοσης του έντυπου [σχολικά βιβλία] και ηλεκτρονικού υλικού για την εκπαίδευση.

Επίσης, το Ι.Τ.Υ.Ε. ανέλαβε την διοίκηση & διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, του μεγαλύτερου δικτύου χρηστών στη χώρα (ἐδῶ)

Εἶναι ἕνα ἰνστιτοῦτο...Καταλάβατε ἔ ; Μέ ἄλλα λόγια τό ἐν λόγῳ ἰνστιτοῦτο ὄχι μόνον ἐκδίδει τά βιβλία δημοτικοῦ,γυμνασίου,λυκείου καί τῶν ΕΠΑΛ,ἀλλά ἔχει ἀναλάβη τά πάντα γύρω ἀπό τήν ἐκπαίδευσιν τῶν ἐλληνοπαίδων... 

Ἄ καί κάτι πολύ σημαντικό : 

Ἀπό ἐδῶ ὅπου μπορεῖτε νά ᾿δεῖτε καί ὅλες τίς ...διορθώσεις πού ἔχουν γίνη.Ἀπό ἐμᾶς,διότι τά Σκόπια ὄχι δέν ἄλλαξαν τίποτα ἀλλά μέ ἄμετρο θράσος χρησιμοποιοῦν τό σκέτο Μακεδονία ! 

Καί ποιά ἄλλη συνεργασία ἔχει τό ἐν λόγῳ ἰνστιτοῦτο μέ τό ὑπουργεῖο παιδείας ; 

Το έργο «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΣΠΑ 2014-2020 .. αποτελεί συνέχεια, επεκτείνει, αναβαθμίζει και εμπλουτίζει τα αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακό Σχολείο Ι του ΕΣΠΑ 2007-2013  το οποίο αποτέλεσε κεντρικό έργο του Υπουργείου Παιδείας το διάστημα 2010-15 στον άξονα Δράσεων του «Ψηφιακού Σχολείου» για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και υλοποιήθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».(ἐδῶ)

Στό ἐν λόγῳ πρόγραμμα,ἀνάμεσα στούς συνεργάτες,βλέπουμε καί τούς παρακάτω πού συνεργάζονται στόν τομέα : Ψηφιακή Ἐκπαιδευτική Πλατφόρμα e- me (ἀπό ἐδῶ):  


Τί παρατηροῦμε ; Πώς καί οἱ 4 ἔχουν φωτογραφηθῆ μέ τό σύμβολο τοῦ «ἑνός ματιοῦ».Ἤ ἀλλιῶς :Τό σημάδι τῆς «ἀπόκρυφης ἐλίτ» 

Γιατί; Ἄνευ σχολίου...

Πόσοι συνεργάζονατι στό ἐν λόγῳ πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου καί τοῦ ΕΣΠΑ ; Ἑκατόν δύο (102) ἄτομα ! Πληρώνει καλά ἡ Ε.Ε.,τά προγράμματά της καί τό ἑλληνικό δημόσιο. Γιά τό «καλό» τῶν ἑλληνόπουλων...


Τέλος,ξαναγυρνῶντας στό ἀρχικό βιβλίο τῆς στ΄δημοτικοῦ,νά συμπληρώσουμε : ὅπως διαβάζουμε στό ὁπισόφυλλο ἔχει ἐκδοθῆ μέ 75% χρηματοδότησιν ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμεῖο. Αὐτός πού δίνει τό χρῆμα,αὐτός ἔχει καί τίς ἀνάλογες ἀπαιτήσεις. Δέν νομίζω πώς χρειάζονται περαιτέρω σχόλια... Τό ἴδιο ἀσχολίαστο καί ἡ ...εἰκονογράφησις τοῦ ὁπισθοφύλλου...


Ἀπό τήν 3 σελίδα τοῦ βιβλίου (ἐδῶ)

Μά τί ...ὡραῖα πράγματα διαβάζει κανείς μέσα σ᾿αὐτό τό βιβλίο ! 


Θά ἤθελα νά ἤξερα τά παιδάκια αὐτά,τώρα πού οἱ τουρκαλάδες μέ τέτοια θρασύτητα καθημερινῶς προκαλοῦν,τήν μιά στό Καστελλόριζο,τήν ἄλλη στήν Κύπρο,πού σουλατσάρουν ἀνενόχλητοι στό Αἰγαῖον,ἀκούγοντάς τα στήν τηλεόρασι τί ἀκριβῶς αἰσθάνονται διαβάζοντας τίς παρά πάνω ἀράδες στό σχολειῖο τους; Ἐρωτοῦν,ἄρα γε,τούς δασκάλους τους γιατί ἀφοῦ «ἔχουμε τόσα κοινά καί εἴμεθα τόσο κοντά,οἱ δύο λαοί»,τά κάνουν αὐτά οἱ τοῦρκοι; !

 Τί λέω τώρα ; 

Τί νά πρωτο-σχολιάσῃ κανείς ; 

Ἄμοιρα Ἑλληνόπουλα...

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: