Σάββατο

Αριστερο Πλιατσικο!!!!!Ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού, ο Ν. Κωνσταντόπουλος,έχει ακόμη γραφείο στη Βουλή (!) και μάλιστα διορίζει και υπαλλήλους!!!

Αριστερή «αξιοκρατία», φαγοπότι και κοινοβουλευτική «δημοκρατία»… Κατά τα λοιπά, απολύσεις και μειώσεις μισθών και καταργήσεις των εργασιακών συμβάσεων για όλους (πλην των δικών τους).
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ, α.φ. 48/2-2-12: “ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: Με την υπ’ αριθμ. 728/526/25−1−2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται, από 1η Ιανουαρίου 2012, στο Γραφείο του πρώην Προέδρου της Κ.Ο. του «Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας», Νίκου Κωνσταντόπουλου, μετά την κατά νόμο πρόταση του, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1Θ΄ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/97), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του προαναφερόμενου Κανονισμού, ο Θεόδωρος Μαρκούρης του Ιακώβου (Α.Δ.Τ. Σ 641787), με Γ΄ βαθμό και το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής, της ΔΕ κατηγορίας του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011), όπως ισχύει. (Αριθμ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών της Βουλής 733/530/25−1−2012).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου