Παρασκευή

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ


ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014 / THE MILITARY FORCES OF GREECE AND TURKEY 2014
  (ENGLISH TEXT AT THE END)       
                                  
ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2014  


  Ανάλυση Δρ Άριστος Αριστοτέλους
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο αξιόλογες στρατιωτικά χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και  σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ από το 1952. Είναι ταυτόχρονα αντίπαλοι σε εθνικά τους ζητήματα όπως το Κυπριακό και το Αιγαίο, για τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφθασαν στο χείλος θερμής αντιπαράθεσης. Παρόλο που τα  τελευταία δώδεκα σχεδόν χρόνια παρατηρείται ύφεση στις σχέσεις των δύο χωρών, οι μεταξύ τους εθνικές διαφορές δεν έχουν επιλυθεί και το στρατιωτικό στοιχείο παραμένει σημαντικό μέρος της εθνικής τους πολιτικής. 
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να καταγράψει, συγκρίνει και αναλύσει τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Τουρκίας κατά το 2014 καταγράφοντας ταυτόχρονα τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις στα δύο στρατόπεδα σε σχέση με το 2004. Πρόκειται για μια ποσοτική προσέγγιση στο συσχετισμό των δυνάμεων των δύο χωρών και ασφαλώς δεν  αποτελεί εξαντλητική ανάλυση όλων των παραμέτρων και δεδομένων γύρω από την στρατιωτική κατάσταση στην κάθε πλευρά. 
Τα στοιχεία προέρχονται από έγκυρες, ανεξάρτητες και προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο πηγές, όπως το IISS, τo SIPRI, OSCE, καθώς και από οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και τη CIA, περιλαμβανομένου και πληροφοριακού υλικού που διαθέτει το Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών.
Πιο κάτω παρατίθενται τα γενικότερα συμπεράσματα και διαπιστώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων στην κάθε χώρα. Τα στοιχεία αυτά εκτίθενται ακολούθως αναλυτικά υπό μορφή πινάκων  οργανωμένων σε ενότητες ανάλογα με το όπλο υπό εξέταση, ήτοι τον Στρατό, το Ναυτικό και την Αεροπορία.  
 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
 Η ΑΠΕΙΛΗ
Για την Ελλάδα η κύρια στρατιωτική απειλή  εναντίον της προέρχεται από την τουρκική πλευρά, ενώ η Τουρκία θεωρεί ότι αντιμετωπίζει ταυτόχρονα σοβαρές προκλήσεις από κατευθύνσεις, όπως την Καυκασία, τη Ρωσία, το Ιράκ και τη Συρία. Θεωρεί ακόμη γεωπολιτικό ανταγωνιστή το Ιράν και ανησυχεί για το πυραυλικό και πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και για την εσωτερική της κατάσταση και το Κουρδικό.  
Σε αντίθεση  με την ελληνική πλευρά, η   Άγκυρα είναι υποχρεωμένη να αφιερώνει σημαντικούς στρατιωτικούς πόρους για την αντιμετώπιση απειλών και από αυτές τις κατευθύνσεις,    μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής πίεσης που θα μπορούσε να ασκήσει κατά της Ελλάδος. Αντιστρόφως, επικεντρώνοντας την προσοχή και τις δυνάμεις της προς την Ελλάδα θα έμενε εκτεθειμένη σε αυτές τις προκλήσεις.  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
Το κεντρικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής είναι το εξής: Η Τουρκία βάση των στρατιωτικών στοιχείων που παρατίθενται πιο κάτω έχει αριθμητική υπεροχή έναντι της Ελλάδος σε διάφορους τομείς - σε ορισμένες περιπτώσεις και ποιοτική. Ωστόσο, με εξαίρεση το ανθρώπινο δυναμικό, η τουρκική πλεονεκτική θέση δεν είναι ούτε συντριπτική, ούτε και προεξοφλεί ότι θα είναι υπέρ της το αποτέλεσμα μιας μεταξύ τους ενδεχόμενης αναμέτρησης στον ελληνοτουρκικό χώρο, ως η επικρατούσα μέχρι σήμερα αντίληψη. Όμως οι δραστικές περικοπές στους αμυντικούς προϋπολογισμούς της Ελλάδας και οι επιδράσεις τους στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας,  τείνουν να διαβρώσουν ανησυχητικά τη σχέση αυτή έναντι της Τουρκίας.  
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Ο πληθυσμός της Ελλάδας έφθασε στα 10,772,967 το 2014, σημειώνοντας αύξηση μόνο 0.9% από το 2004. Αντιθέτως στην Τουρκία ο πληθυσμός, ο οποίος είναι πολύ νεότερος του ελληνικού,  αυξήθηκε κατά 15.8% από το 2004 φθάνοντας τα 80,694,350 το 2014.
Η Τουρκία με 511,000  διαθέτει το μεγαλύτερο στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό στον  ευρωπαϊκό χώρο. Ακολουθούν η Γαλλία με 222,200, η Γερμανία με 186.450, η Ιταλία  με 176,000,το Ηνωμένο Βασίλειο με 169,150 και η Ελλάδα με 143,350.
 Συγκρίνοντας το σύνολο του εν ενεργεία στρατιωτικού ανθρώπινου δυναμικού στις δύο χώρες το 2014 οι αναλογίες δυνάμεων είναι 3,5 Τούρκοι στρατιώτες για κάθε Έλληνα σε σύγκριση με 3,1 : 1 το 2004. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της στρατιωτικής θητείας στην Ελλάδα και στη γήρανση του  πληθυσμού της κατά την τελευταία δεκαετία.   
 ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΣΤΡΑΤΟΣ
 Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικού στο Στρατό, εδώ παρατηρείται μείωση κατά 23,850 άτομα στην ελληνική πλευρά σε σχέση με το 2004. Ως εκ τούτου οι αναλογίες δυνάμεων από 3,6 Τούρκοι στρατιώτες για κάθε  Έλληνα που ήταν το 2004, διαφοροποιήθηκαν σε 4,5: 1 το 2014. 
Αξιοσημείωτη είναι η διαφοροποίηση όσον αφορά το συσχετισμό δυνάμεων στον τομέα των αρμάτων μάχης. Το 2014 για κάθε 1 ελληνικό άρμα μάχης αναλογούν 1,7 τουρκικά σε σύγκριση με 2,4 το 2004, ένεκα κυρίως της απόσυρσης μεγάλου αριθμού Μ-48 από την Τουρκία.  
Μικρή αύξηση παρατηρείται στα ΤΟΜΠ της ελληνικής πλευράς (Μ113Α1/Α2 και Μ577) σε σχέση με  το 2004 με αποτέλεσμα να μειωθούν οι αναλογίες από 2,2 τουρκικά για κάθε 1  ελληνικό σε 1,9 : 1 το 2014.  
Ιδιαίτερα μειωμένο είναι το δυναμικό της ελληνικής πλευράς όσον αφορά το πυροβολικό, ενώ αντίθετα παρατηρείται κάποια περαιτέρω ενίσχυση στην Τουρκία κατά τη διαρρεύσασα δεκαετία.  
Διαφορετική είναι η εικόνα σχετικά με τα αντιαρματικά ( αυτοκινούμενα και φορητά) όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται περισσότερο ενισχυμένη από την Τουρκία παρόλο που η δεύτερη συνεχίζει να υπερτερεί ελαφρά.  
Τα  μεταφορικά αεροσκάφη Στρατού έχουν μειωθεί στο διάστημα της δεκαετίας από 43 σε 27 όσον αφορά την Ελλάδα, ενώ αυξήθηκαν στα 38 στην Τουρκιά από 7 που ήταν το 2004.  
Επίσης την ίδια περίοδο αυξήθηκε ο στόλος των ελικοπτέρων κατά 17 στην Ελλάδα φθάνοντας στα 150. Στην Τουρκία αυξήθηκαν κατά  21 φθάνοντας τα 292.  
Ενισχυμένη είναι και η αντιαεροπορική άμυνα των δύο χωρών όπου η Τουρκία όμως διαθέτει διπλάσια μέσα, κυρίως ένεκα της έκτασης του χώρου που έχει να καλύψει. 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στο Ναυτικό, η Τουρκία στο διάστημα της δεκαετίας 2004 – 2014, έχει μειώσει τις δυνάμεις της κατά 4,150 και η Ελλάδα κατά 250. Σήμερα η πρώτη διαθέτει 48,600 προσωπικό και η δεύτερη 19,000. 
Η Τουρκία διαθέτει 14 υποβρύχια και η Ελλάδα 8, δηλαδή τρία λιγότερα από ό, τι το 2004. Τα υποβρύχια είναι γερμανικής προέλευσης και στις δύο χώρες. Επίσης με εξαίρεση την μείωση κατά μία φρεγάτα στην Ελλάδα τα στοιχεία παραμένουν αμετάβλητα όσον αφορά τον τομέα αυτό. Η Ελλάδα διαθέτει 13 φρεγάτες και η Τουρκία 19. 
Η Ελλάδα έχει 5 κορβέτες, 28 περιπολικά ( 7 λιγότερα από το 2014)  και 19 αποβατικά ( 5 πλοία), καθώς και 9 σκάφη υποστήριξης διαφόρων τύπων. Η Τουρκία, από την άλλη, διαθέτει 6 Κορβέτες, 54 περιπολικά και 54 αποβατικά ( 5 πλοία), καθώς και 79 σκάφη υποστήριξης διαφόρων τύπων. 
Ναυτική Αεροπορία: Η Ελλάδα διαθέτει 5 αεροσκάφη τύπου P-COrionκατά υποβρυχίων και η Τουρκία 10 από τα οποία τα 4 είναι περιπολικά ( αστυνόμευσης) και τα 6 ελαφρά μεταφορικά. Επίσης η Ελλάδα διαθέτει 21 ελικόπτερα ( 19 κατά υποβρυχίων και 2 πολλαπλής χρήσης) και η Τουρκία 29 επιθετικά. 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
Το 2014 το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της Αεροπορίας στην Ελλάδα ανέρχεται στις 26,600 ήτοι είναι αυξημένο κατά 3,600 σε σύγκριση με το 2004. Στην Τουρκία ανέρχεται στις 60,000 και είναι μειωμένο κατά 5,000 από το 2004. 
Σχεδόν αμετάβλητος παραμένει ο αριθμός των μαχητικών αεροσκαφών  της Ελληνικής  Πολεμικής Αεροπορίας ήτοι 277 το 2014 από 283 το 2004, ενώ αισθητή είναι η μείωση στην τουρκική πλευρά όπου από 445 μειώθηκαν σε 390. 
Από τα ανωτέρω αεροσκάφη τα 28 στην Ελλάδα και τα 38 στην Τουρκία είναι αναγνωριστικά. 
Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης διαθέτουν και οι δύο πλευρές, 4 ΕΜΒ-145, ΑΜΒ-145AEW η Ελλάδα και 1 B-737 AEW ( 3 υπό παραγγελία).  
Η Ελλάδα διαθέτει 23 μεταφορικά αεροσκάφη ( C-160, Herculesκαι Spartan) και 31 ελικόπτερα ελαφρά και μέσου τύπου. Η Τουρκία  διαθέτει 86 μεταφορικά αεροσκάφη ( C-27, Herculesκαι Spartan) και 40 ελικόπτερα.  Επιπλέον η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 7 αεροσκάφη ιπτάμενου ανεφοδιασμού.  
Όσον αφορά την αεροπορική άμυνα η Ελλάδα παρουσιάζεται σε καλύτερη θέση με τους αμερικανικούς Patriotκαι τους ρωσικούς S-300 PMU-1. Η Τουρκία διαθέτει τους MIM-23 HawkΜΙΜ- NikeHercules 
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Η Τουρκία οραματίζεται να διαδραματίσει ένα ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στην γύρω περιοχή – ιδιαίτερα στις τουρκόφωνες πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες όπως και στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Όμως παρόλο που αποτελεί μια αρκετά αξιόλογη στρατιωτικά χώρα στην περιοχή, ωστόσο οι στρατιωτικές της ικανότητες δεν της παρέχουν τη δυνατότητα είτε για προβολή αποτελεσματική ισχύος, είτε για να στηρίξει αξιόπιστα μια τέτοια εξωτερική πολιτική. 
Αυτή η πολιτική είχε τα τελευταία χρόνια υποχρεωθεί σε αναδίπλωση, τόσο ένεκα έλλειψης στρατιωτικών ικανοτήτων όσο και λανθασμένων κυβερνητικών χειρισμών που μαζί με την αναταραχή που ξέσπασε στο εσωτερικό οδήγησα την πολιτική ζωή στη χώρα σε εσωστρέφεια.  
Δεν σημαίνει όμως ότι η Άγκυρα δεν θα επανέλθει στην προώθηση των στόχων αυτών προσεχώς. Η στρατιωτική ενίσχυσή της με διάφορα προγράμματα αποσκοπούν μεταξύ άλλων να διευρύνουν τις  δυνατότητες της χώρας να διαδραματίσει αυτό το ρόλο.
 ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σημειώνονται ιδιαίτερα οι υψηλές αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας οι οποίες από $16,1 δις  το 2009 έφθασαν τα $19 δις το 2013 - δηλαδή μεγαλύτερες και από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κύπρου – που την θέτουν στη 14 θέση ανάμεσα στις χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες στον τομέα της άμυνας. 
Το 2012 και 2013 η Τουρκία διέθεσε για την άμυνα της το 2,4% και 2,3% του ΑΕΠ που, σε αντίθεση με την Ελλάδα,  σημειώνει αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης. 
Στην Ελλάδα, από την άλλη,  η βαθειά οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα έχει επηρεάσει αρνητικά τις αμυντικές δαπάνες και σχεδιασμούς, ένεκα δραστικών περικοπών στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Από $10,6 δις. που διέθετε το 2009 η χώρα για την άμυνα της, το 2013 διέθεσε σχεδόν τα μισά,  ήτοι $ 5.9 δις. 
Για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1950 οι αμυντικές δαπάνες της χώρας, που όπως και εκείνες της Τουρκίας και τις ΗΠΑ αποτελούσαν - και αποτελούν ακόμη-  τις υψηλότερες στο ΝΑΤΟ ως ποσοστό επί του ΑΕΠ,  έφθασαν στο χαμηλότερο τους επίπεδο, 2.,3%  και 2,4% για το 2012 και 2013 αντίστοιχα. Ασφαλώς εάν δεν μειωνόταν δραστικά και το ΑΕΠ,  το ποσοστό αυτό θα ήταν πολύ πιο μικρό.
Πρόκειται για ένα γεγονός που διαβρώνει τις αμυντικές ικανότητες της Ελλάδας, επηρεάζει τα εξοπλιστικά προγράμματα, τη συντήρηση, την εκπαίδευση και το ηθικό του ανθρώπινου δυναμικού και ασφαλώς την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και το κύρος της εξωτερικής και αμυντικής της πολιτικής.  
Ακολουθεί αναλυτικότερη παρουσίαση των στοιχείων στους πιο κάτω πίνακες για το κάθε Όπλο ξεχωριστά. Σημειώνεται ότι σε ορισμένους πίνακες όπου δεν παρατίθενται κάποια στοιχεία, αυτό υποδηλοί ότι είτε συτά δεν υπήρχαν ή ότι κρίθηκαν ως ανεπαρκή για να περιληφθούν στην εργασία αυτή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ,  2014
  
ΣΤΡΑΤΟΣ – Army

ΣΤΡΑΤΟΣ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
(Army: Military Personnel)

ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Μόνιμο Προσωπικό (Professionals)
Κληρωτοί (Conscripts)
Έφεδροι (Reservists)
   48,450
 
   37,700

 
  86,150
177,650


110,000


Μόνιμο Προσωπικό (Professionals)
Κληρωτοί (Conscripts)
Έφεδροι (Reservists)
   77,000

 325,000


402,000
258,700


402,000
 Παρατηρείται μείωση κατά 23,850 άτομα στην ελληνική πλευρά από το 2004 έως το 2014.  Οι αναλογίες δυνάμεων από 3,6 Τούρκοι στρατιώτες για κάθε  Έλληνα μετατρέπονται σε 4,5: 1 το 2014.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Organisation)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ( H.Q.)
4 Διοικήσεις Σωμάτων
1 Θωρακισμένη Μεραρχία
3 Μηχανοκίνητες Μεραρχίες    Πεζικού
1 Μεραρχία Πεζικού
1 Διοίκηση Σώματος Λογισμικής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (SpecialForces)
1Ταξιαρχία Αμφίβιων Δυνάμεων
1 Τάγμα Καταδρομών/ Αλεξιπτωτιστών

ΕΛΙΓΜΟΙ ( Maneuver)
Αναγνωριστικά, Θωρακισμένα, Μηχανοκίνητα,
Ελαφρά, Αεροπορικών Ελιγμών, Αεροπλοήγηση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΗΣ ( Support)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (H.Q.)
4 Διοικήσεις Στρατιών
9 Διοικήσεις Σωμάτων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (SpecialForces)
4 Τάγματα Καταδρομών
1 Τάγμα Ορεινών Καταδρομών
1 Σύνταγμα ΚαταδρομέωνΕΛΙΓΜΟΙ (Maneuver)
Θωρακισμένα, Μηχανοκίνητοι, Ελαφρά
Αεροπλοήγηση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΧΗΣ (Support)ΑΡΜΑΤΑΜΑΧΗΣ
 (Main Battle Tanks)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004Leopard          
Μ-60 A1/A3
M48A5
 
879
  208
  3751,4621,723Leopard
Μ-60                 
Μ-48
T1/T2 (2000  αποθηκευμένα - stored)
 
  722
  932
  850


2,504

4,205
 Αναλογίες δυνάμεως σε άρματα μάχης: Το 2004, αναλογούσαν 2,4 τουρκικά  για κάθε ελληνικό. Το 2014, αναλογούσαν 1,7 Τουρκικά για κάθε ελληνικό. 

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ  ΟΧΗΜΑΤΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Armoured Personnel Carrier)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Leonidas
Μ113Α1/Α2
Μ577
Προστατευμένα ΠεριπολικάΟχήματα ( Protected Patrol Vehicle)

      89
1,685
      98
    
      11

  1,883    
1,640


AAPC
M113/M113A1/M113A2


   830
 2813


  3,643


3,643
 Τα ελληνικά ΤΟΜΑ αυξήθηκαν από 1,640 το 2004 σε 1883 το 2014. Τα τουρκικά παρέμειναν τα ίδια σε αριθμό.

TEΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
(Infantry Fighting Vehicles)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004BPT - 1


     398


501AIFV      650650
 Μειώθηκαν κατά 103 στην ελληνική πλευρά.  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ
(Reconnaissance)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004VBL/Μ-8, Μ1114

 

      229     175AKrep/
ARSV Κόμπρα      320


     250
 Αυξήθηκαν κατά 54 στην ελληνική πλευρά και κατά 70 στην τουρκική.

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
(Artillery)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Αυτοκινούμενα Πυροβόλα ( SP)
ΤΟWED
Πολυεκτοξευτήρες Πυραύλων
(MRL)
Όλμοι (Mortars)

    547
    410
    147

2,249

   3,353
   4,660


Αυτοκινούμενα Πυροβόλα (SP)
ΤΟWED
Πολυεκτοξευτήρες Πυραύλων  (MRL)
Όλμοι (Mortars)

1,103
    760
    146

 5,813

   7,822
   7,450
 Μειώθηκαν κατά 1307 στην ελληνική πλευρά και αυξήθηκαν κατά 372 στην τουρκική.  

ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ
(Anti tank)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Αυτοκινούμενα (SP)
Φορητά (MANPATS)

  528
  580


  1,108

     888


Αυτοκινούμενα (SP)
Φορητά (MANPATS)

   365
   998


  1,363

  1,283
 Αυξήθηκαν κατά 220 στην ελληνική πλευρά και κατά 80 στην τουρκική.   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΝΕΥ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΕΩΣ (RecoillessLaunchers)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Αυτοκινούμενα ( SP )
Φορητά (MANPATS)

   581
3,346


  3,927

   4,605


Μ18 57 χιλ.
         75 χιλ.
Μ40Α1 106 χιλ.

    923
    617
 2.329  3,869


   3,867
 Μειωμένα κατά 678 στο ελληνικό στρατόπεδο. 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΣΤΡΑΤΟΥ
(Aircrafts)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Μεταγωγικά (Transport)

 27

        27
       43 


Μεταγωγικά (Transport)
Εκπαιδευτικά (Training)

 38
 74


      112


       70
 Μειωμένα κατά 16 τα ελληνικά και αυξημένα κατά 42 τα τουρκικά. 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
(Helicopters)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Επιθετικά  (Attack)
Μεταφορικά (Transport)

  29
128


     157

    140

Επιθετικά  (Attack)
Μεταφορικά (Transport)
Άλλα ( Other types)
  40
221
   31

  
   292

   
 271
 Ενισχυμένα κατά 17 στην ελληνική πλευρά και κατά 21 στην τουρκική. 

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
(UnmannedAerialVehicles)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Sperwer


        2+Falcon, CL-89,
Gnat, Happy


   100+


ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
(Air Defence)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Εδάφους – Αέρος (SAM)
Πυροβόλα . TOWED
   614
   727


  1,341


  1,083


Εδάφους – Αέρος (SAM)
Φορητά (MANPATS)
Πυροβόλα : Αυτοκινούμενα (SP)
TOWED

  148
  935
   262
1,402
  3,039

  3,404


   Αυξημένα τα αντιαεροπορικά συστήματα στην Ελλάδα κατά 258 και μειωμένα κατά 365 στην Τουρκία. 

ΡΑΝΤΑΡ. ΞΗΡΑΣ
(Radar. Land)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004AN/TRQ -36 /-37

       76

       12AN/TRQ -36ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ  OXHMATA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ArmouredRecoveryVehicles)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004    268


     162


ΟXHMATA ME ΓΕΦΥΡΕΣΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ
(Vehicles with Launched Bridge)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004     12+

       52


ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΣ
(Mine Warfare)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004
Tamkar

 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - Navy

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
(Naval Personnel)

ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Μόνιμο προσωπικό (Professionals)
Κληρωτοί (Conscripts)
16,700
  2,300

19,000

19,500


Μόνιμο προσωπικό (Professionals)
Κληρωτοί ( Conscripts)
Πεζοναύτες – Marines ((3,100)
14,100
34,500


48,600

52,750
 Μείωση στο ελληνικό προσωπικό κατά 500 και κατά 4,150 στο τουρκικό.  

ΥΠΟΒΡΥΧΕΙΑ: TAKTIKA – EΠΙΘΕΤΙΚΑ
(Submarines: Tactical – Attack)

ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Ποσειδών  GERT-209/1200
Γλαύκος  GERT-209/1100
Παπανικολής GERT-214

  4
  3
  1          8


      13


Atilay GER T-209/1200
Preveze/Gur  GER T-209/1400

  6
  8


         14

      13
 Μείωση στα 8 στο ελληνικό Ναυτικό και αύξηση στα 14 στο τουρκικό. 

ΦΡΕΓΑΤΕΣ  
(Frigates)

ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Έλλη – NLDKortenaer
Ύδρα - GERMEKO 200

 9
 4


       13

      14


Barbaros  GER MEKO 200
Gaziantep - Perry class
Muavenet – Knox class
Yavuz GER MEKO 200TN
Ada

  4
  8
  1
  4
  2

        19
      19
 Μείωση στις 13 φρεγάτες από τις 14 στην Ελλάδα. Παραμένουν 19 στην Τουρκία.  

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑΚΑΙΠΑΡΑΚΤΙΑΣΜΑΧΗΣ
( Patrol and Coastal Combatant )  
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Κορβέτες ( Corvettes )
Περιπολικά με κατευθυνόμενα βλήματα κατά πλοίων (PCFG)
Περιπολικά ανοιχτής Θαλάσσης (PCO)
Άλλα περιπολικά σκάφη ( Other )

  5

12

  8
  8


        33

      40


Κορβέτες ( Corvettes )
Περιπολικά με κατευθυνόμενα βλήματα κατά πλοίων ( PCFG )
Περιπολικά σκάφη διαφόρων τύπων
( Other )

  6

19

35

       60  Το 2014 η Ελλάδα διαθέτει33 περιπολικά παράκτιας άμυνα ( από 40 το 2004) και η Τουρκία 60. 

ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ
(Amphibious)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Αποβατικά πλοία ( Landing ships )
Αποβατικά σκάφη ( Landing crafts )

  5
14


       19Αποβατικάπλοία( Landing ships )
Αποβατικά σκάφη ( Landing crafts )

  5
49


       54

 Η Ελλάδα διαθέτει 19 αποβατικά και 54 η Τουρκία, και στις δύο περιπτώσεις τα 5 είναι αποβατικά πλοία. 

ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗΣ
(Support and Logistics Crafts )
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Διαφόρων τύπων ( Different types)
        49Διαφόρων τύπων (Different types )
        79


ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -  ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
(NavalAviation)

ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Κατά υποβρυχίων ( P-COrion)
5
         5Περιπολικά – αστυνόμευσης ( Patrol – Policing)
Μεταφορών ( ελαφρά) (Transport – Light)

 4


6
       10


ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
(Helicopters)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Κατά υποβρυχίων  ( Antisubmarine)
Πολλαπλής χρήσης ( Multiple role)

19
  2


         21Κατά υποβρυχίων  ( Antisubmarine )

29
         29


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΒΛΗΜΑΤΩΝ
(Missile Launcher Systems)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Αέρος – εδάφους ( SAM )


 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – Air Force

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
(Air Force Personnel)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Επαγγελματίες ( Professionals)
 Κληρωτοί  ( Conscripts )

22,050
  4,550

26,600

23,000


Επαγγελματίεςκαικληρωτοί
( Professionals and Conscripts )


60,000

65,000
 Αυξημένο κατά 3,600 το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελληνική Πολεμική  Αεροπορία και μειωμένο κατά 5,000 στην τουρκική πλευρά.  

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
(Combat aircrafts)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Μαχητικά ( Fighters)
Επιθετικά/ κατά επίγειων στόχων
( Fighter against land targets)
Αναγνωριστικά ( Reconnaissance )

234
 
28
 15
      277
    283


Μαχητικά ( Fighters)
Επιθετικά  κατά επίγειων στόχων
( Fighter against land targets)

Αναγνωριστικά  ( Reconnaissance )

  53

299
 
 38

      390

    445
 Μειωμένα κατά 6 σκάφη τα ελληνικά και κατά 55 τα τουρκικά. Η αναλογία δυνάμεων το 2004, ήταν 1,6 τουρκικά για κάθε 1 ελληνικό. Το 2014 η αναλογία είναι 1,4 τουρκικά για κάθε ελληνικό. 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
(AirborneEarlyWarning)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


EMB-145 AMB-145AEW
          4
      


B-737 AEW
(3 υπό παραγγελία)
          1


ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
( Air tankers – Air refueling )
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


 
KC-135 Stratotanker
           7


 
ΒΛΗΜΑΤΑ 
(Missiles )


Αέρος – αέρος. Yp;eryura ( AirtoAir)
Αέρος – εδάφους ( AGM-65A/B/G…)
Κρουζ - κατάεπίγειωνστόχων (Missiles against ground targets)
Αντι- ραδιογόνα βλήματα ( Anti radio missiles)


Αέρος – αέρος. Υπέρυθρα (Air – to – Air)
Αέροςεδάφους ( AGM-65A/B/G, Popey I)
Κρουζ - κατάεπίγειωνστόχων (Missiles against ground targets)
Αντι –ραδιογόνα βλήματα ( Anti radio missiles)
 
ΒΟΜΒΕΣ
( Bombs )


 Συμβατικές ( Conventional )
 Ηλεκτρο-οπτικές κατευθυνόμενες
 Κατευθυνόμενες – λέιζερ
( Electro – optical guided )
 (Laser – guided)


Συμβατικές ( Conventional )
Ηλεκτρο-οπτικές κατευθυνόμενες
( Electo – optical guided )
Κατευθυνόμενεςλέιζερ (Laser – guided)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΑΜΥΝΑ
(Air defence)

ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Βλήματα εδάφους - αέρος
Πάτριοτ ( Patriot)
12 S-300 PMU-1
9 Crotale NG/GR
Tor-M1

36
12
  9
  4

        61Βλήματα εδάφους – αέρος (SAM)
ΜΙΜ-23 ΗΑWK
MIM-NikeHercules 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
(Transport)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Μέσου τύπου (C-160, Hercules, Spartan)
Ελαφρά ( Light)


23
  3        26


    26


Μέσου τύπου (C-27, Hercules, Spartan)
Ελαφρά Cessna, CN-235M,
Επιβατικό (Transport)

35
50
  1
         86
    81
 Αυξήθηκαν κατά 5 τα τουρκικά.  

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
(Helicopters)
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004


Μέσου τύπου (Medium type)
Ελαφρά (Light )

11
20


        31


     35


 Μέσου τύπου ( Medium type)
 Ελαφρά(Light)

20
20


        40


     33
 Μειώθηκαν κατά 4 τα ελληνικά και αυξήθηκαν κατά 7 τα τουρκικά. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
(Training craft )
ΣύνολοTotal
2014
ΣύνολοTotal
2004

      140

      124      172
     198
 Αυξήθηκαν κατά 16 τα ελληνικά και μειώθηκαν κατά 26 τα τουρκικά.


ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ(English Text)

The Military Forces of Greece and Turkey 2014

KEY FINDINGS AND CONCLUSIONS
 Militarily, Turkey has a numerical superiority over Greece in various fields. In some cases, it has qualitative advantage too. But, with the exception of human resources, the position of Turkey is neither overwhelmingly superior to Greece nor is it possible to anticipates the outcome of a military confrontation between them. However, the drastic cuts in the defense budgets of Greece and their effects on the country's armed forces tend to erode this position at its expense. 
The above is the main conclusion of the quantitative comparison and analysis of the military facts and figures in Greece and Turkey in 2014, illustrated in form of Tables with English translation.  
Other findings and conclusions are as follows:
 Human resources 
Turkey with 511,000 people under arms, has the largest army in Europe. Greece with 143,350 military personnel is in the fourth position.  
Comparing the total active military manpower in both countries the ratio between them is 3.5 Turkish soldiers for every Greek soldier compared to 3.1: 1 in 2004. This development is primarily due to the reduction of military service in Greece and the aging of its population over the last decade.  
Equipment  
Regarding armament and military equipment the situation is as follows:  
The Army  
Today there are 1.7 Turkish tanks for every 1 Greek tank as compared to 2.4: 1 in 2004, due mainly to the withdrawal of a large number of M-48 by Turkey. 
About armored personnel carriers, the ratio in 2014 has declined  to 1.9 Turkish: 1 Greek, as compared to 2.2: 1 in 2004. 
A substantial reduction is noted in the artillery section in the Greek side as compared to an increase in Turkey.  
In the number of antitank weapons, Greece is in an enhanced position compared to Turkey, although the latter still outperforms her slightly.  
The number of Army transport aircrafts in Greece has declined over the last decade from 43 to 27 while there has been an increase from 7 to 38 in Turkey.   
During the same period, the helicopter fleet in Greece has increased by 17  to 150. In Turkey, it increased by 21 reaching the number of 292.  
The Antiaircraft Defense of the two countries is also enhanced, particularly in Turkey because the country has a greater area to cover and defend than Greece. 
 The Navy  
Greece has eight submarines (i.e., three fewer than in 2004) and Turkey 14. 
Greece has 13 frigates (one less than in 2004) and Turkey 19 as it had a decade ago.  
Greece has five corvettes, 28-patrol craft (seven fewer than in 2004) and 19-landing craft (five ships), and 9-support vessels of various types. Turkey, on the other hand, has six corvettes, 54-patrol and 54-landing craft (five ships) and 79-support vessels of different types. 
Naval Aviation: Greece has 5-aircraft PC Orion for anti-submarine warfare, and Turkey has 10 of which 4 are patrol (police) crafts and 6-light transport. Also, Greece has 21 helicopters (19 against submarines and two multipurpose). Turkey has 29-attack helicopters.  
Air force  
Greece has 277-combat aircraft, compared to 283 in 2004. Noticeable is the reduction in the number of Turkish combat aircrafts which were reduced to 445 from 390 in 2004.  
28 out of the above aircrafts in Greece and 38 in Turkey are reconnaissance.  
Both sides have early warning aircrafts: Greece has 4 EMB-145, AMD-145AEW and Turkey 1 B-737 AEW (3 on order). 
Greece has 23-transport aircraft (C-160, Hercules and Spartan) and 31-light helicopters. Turkey has 86-transport aircraft (C-27, Hercules and Spartan) and 40 helicopters.  
Moreover, the Turkish Air Force has seven-air refueling tankers.  
Regarding air defense,  Greece seems to be in a better position. The country is equipped  with  American Patriots and Russian S-300 PMU-1. Turkey has the MIM-23 Hawk MIM-Nike Hercules.

Δεν υπάρχουν σχόλια: