Κυριακή

Ελληνική Δειμοκρατία v/s Ελληνικής δημοκρατίαςΌλο το κείμενο με τα νομικά επιχειρήματα της Ελληνικής Δημοκρατίας για να ΜΗΝ επιστραφούν στο δημόσιο ταμείο 15,34 εκατομμύρια ευρώ που σύμφωνα με την Κομισιόν παρανόμως χορηγήθηκαν στην ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε τα μεταλλεία χρυσού.

Με εντολή του άθλιου Παπακωνσταντίνου η προσφυγή

Η προσφυγή κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε στις 28 Απριλίου 2011 με εντολή του τότε υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου και υποστηρίχθηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο σύμφωνα με το νόμο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για το χειρισμό ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των υποθέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Την προσφυγή υπέγραφε με εντολή Γιώργου Παπακωνσταντίνου ο αντιπρόεδρος του ΝΣΚ Βλάσης Ασημακόπουλος.
Στις 28 Ιανουαρίου 2015, την ημέρα που συζητήθηκε η προσφυγή, την Ελληνική Δημοκρατία κατά του εαυτού της εκπροσώπησαν οι: Π. Μυλωνόπουλος, Β. Ασημακόπουλος, Γ. Κανελλόπουλος και Α. Ιωσηφίδου.
Το αίτημα της Ελλάδας είναι να ακυρωθεί η απόφαση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011, η οποία χαρακτηρίζει ως παράνομη κρατική ενίσχυση την επιδότηση που χορήγησαν οι ελληνικές αρχές στη μεταλλευτική επιχείρηση Ελληνικός Χρυσός, συνιστάμενη στη μεταβίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε τιμή κατώτερη της πραγματικής αγοραίας αξίας και στην απαλλαγή από τους σχετικούς φόρους [κρατική ενίσχυση C 48/2008 (πρώην NN 61/2008)], και διατάσσει την ανάκτηση του ποσού της επιδοτήσεως εντόκως.
Να σημειωθεί ότι υπέρ του αιτήματος της Ελλάδας να ΜΗΝ επιστραφούν στο δημόσιο τα εκατομμύρια που χορηγήθηκαν παρανόμως ζήτησε να παρέμβει και η εταιρία European Goldfields Ltd, κύριος μέτοχος της Ελληνικός Χρυσός, αίτημα που το Δικαστήριο απέρριψε με το σκεπτικό ότι η υπόθεση είναι μεταξύ κράτους μέλους και θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι υποστήριξε η υποτιθέμενη Ελληνική Δημοκρατία

Η Ελληνική Δημοκρατία προβάλλει τους εξής λόγους ακυρώσεως:
-Όσον αφορά στην παράνομη κρατική ενίσχυση υποστήριξε ότι εσφαλμένως έκρινε η Κομισιόν ότι πληρούται η προϋπόθεση της χρησιμοποιήσεως κρατικών πόρων αφού το Ελληνικό Δημόσιο διαδραμάτισε ρόλο απλού διαμεσολαβητή στην αγοραπωλησία.
-Όσον αφορά την απόφαση της Κομισιόν περί πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας αξίας τους, η Ελληνική Δημοκρατία υποστήριξε ότι υπήρξε εσφαλμένος υπολογισμός  της αξίας των στοιχείων ενεργητικού που αποτέλεσαν το αντικείμενο της αγοραπωλησίας.

Η Ελλάδα δεν εισέπραξε ούτε 1 ευρώ από την πώληση

Από τα στοιχεία της «δικογραφίας» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επιβεβαιώνεται το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων το οποίο εδώ και χρόνια καταγγέλλει ότι το ελληνικό δημόσιο δεν πήρε ούτε 1 ευρώ από την πώληση των μεταλλείων στην Ελληνικός Χρυσός. Και αυτό γιατί όπως αναφέρεται στο κείμενο:
-Στις 12 Δεκεμβρίου 2003 η Ελληνική Δημοκρατία απέκτησε την κυριότητα των στοιχείων ενεργητικού της TVX Hellas και κατέβαλλε στη δεύτερη χρηματική αποζημίωση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό ο οποίος επικυρώθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 3220/2004
-Στις 12 Δεκεμβρίου 2003, την ίδια ημέρα δηλαδή, η Ελληνική Δημοκρατία μεταβίβασε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού, που ανήκαν άλλοτε στην TVX Hellas και περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του εξωδικαστικού συμβιβασμού, στην Ελληνικός Χρυσός, έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ!

Δηλαδή, η Ελληνική Δημοκρατία πλήρωσε 11 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τα μεταλλεία από την TVX Hellas και την ίδια ημέρα τα πούλησε προς 11 εκατομμύρια ευρώ στην Ελληνικός Χρυσός όπως προκύπτει από το άρθρο 52 του νόμου 3220/2004!
Έδωσε 11, πήρε 11, άρα στο δημόσιο ταμείο δεν μπήκε ούτε 1 ευρώ!
Μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ στα ελληνικά ολόκληρη την έκθεση με τα επιχειρήματα της Ελλάδας και της Κομισιόν για την υπόθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: