Πέμπτη

Εκδήλωση για τις μεταρρυθμίσεις με ομιλητή τον κ. Γ. Γραμματίδη

ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εκδήλωση με θέμα "Μεταρρυθμίσεις - Απασχόληση - Ανάπτυξη"
πρόκειται να διοργανώσει στη Λάρισα το Ινστιτούτο Οικονομικής πολιτικής
και δημόσιας διακυβέρνησης του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επι-
μελητηρίου. Επί της ουσίας η εκδήλωση, που θα έχει και τη συνδρομή
του Επιμελητηρίου και του ΣΘΕΒ, θα είναι ένας πρακτικός διάλογος δια-
κεκριμένων τεχνοκρατών με τους πολίτες για τα προβλήματα, τους στό-
χους, τα απαραίτητα εργαλεία και τις συλλογικές δράσεις για την προ-
ώθηση της απασχόλησης και την επίτευξης της οικονομικής ανάπτυξης.
Η εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στο Επι-
μελητήριο Λάρισας, θα ανοίξει με χαιρετισμούς των προέδρων του ΕΒΕΛ
κ. Δημ. Αδάμ και ΣΘΕΒ κ. Απ. Δοντά και θα συνεχιστεί με ομιλίες των:
* Γιώργου Δουκίδη, μέλους του Κολλεγίου Εμπειρογνωμόνων του Ιν-
στιτούτου και καθηγητή του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα "ΜΕΤΑΡΡΥΘ-
ΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ",
* Βενετίας Κουσιά, μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής του Ινστι-
τούτου, προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της ManpowerGroup,
με θέμα "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ",
* Γιάννου Γραμματίδη, προέδρου του Ινστιτούτου με θέμα "ΠΡΟΥΠΟ-
ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"
* Χρήστου Αλεξάκη, μέλους του Κολλεγίου Εμπειρογνωμόνων του Ιν-
στιτούτου και αναπλ. καθηγητή στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Πειραιά με θέμα " ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ".
Μετά το πέρας των ομιλιών, θα γίνει συζήτηση και διάλογος επί των
συμπερασμάτων και προτάσεων. Για δηλώσεις συμμετοχής στην κα. Τσο-
λάκη (E-mail: info@larissa-chamber.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια: