Σάββατο

Ανοικτή επιστολή προς τους Δημότες του Δήμου Αγιάς

Γιατί να ψηφίσετε εμάς; 


Μετά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των δημοτικών εκλογών στην Αγιά,
φάνηκε ότι ένα μεγάλο μέρος των δημοτών που ψήφισαν, επιθυμούν να πα-
ραμείνει επικεφαλής του δήμου ο νυν δήμαρχος. Είναι όμως έτσι;
Μια πιο προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι το μεγαλύτερο
μέρος της διαφοράς του πρώτου από τον δεύτερο προκύπτει από τη δημοτική
ενότητα Ευρυμενών.
Για κάποιους τεχνικούς λόγους (όπως η υψηλή αποχή που, δυστυχώς, επη-
ρεάζει αρνητικά τη ζωή των μονίμων κατοίκων) στην περιοχή εκείνη δεν κα-
ταφέραμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα του μέσου όρου που είχαμε στις
υπόλοιπες δημοτικές ενότητες.
Επομένως, είναι λίγο βιαστικό να λέει κανείς ότι ο κόσμος της Αγιάς επιθυμεί
να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση. Το μεγαλύτερο μέρος του δήμου επιθυμεί
να αλλάξει. Κι αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά στους ανθρώπους
που συναντούμε και ακόμη πιο έντονα μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής.
Για ποιον λόγο, όμως, πρέπει να μας εμπιστευτείτε όλοι εσείς που δεν μας
ψηφίσατε στον πρώτο γύρο;
Πιστεύουμε πως είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης σας για τους παρακάτω
λόγους.
-Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που η πολιτική δεν είναι η κύρια ενασχόλησή
μας. Ο λόγος που ασχολούμαστε με τα κοινά του Δήμου είναι η αγάπη μας για
τον τόπο και η αγανάκτησή μας για όσα διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια.
Είναι, όμως, αυτό αρκετό;
Κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι οι «επαγγελματίες πολιτικοί» είναι οι μόνοι
ικανοί να λύσουν τα προβλήματα, μιας και είναι «μέσα στα πράγματα». Μάλιστα
αυτό είναι και το κύριο επιχείρημα των ήδη διοικούντων, χωρίς να αντιλαμβά-
νονται και οι ίδιοι ότι η άποψη αυτή είναι μια από τις πιο αντιδημοκρατικές από-
ψεις που μπορεί να έχει κανείς. Αν υιοθετήσει κανείς την άποψη αυτή, τότε
καταργείται η ουσία και το νόημα της αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κοινωνία
αναζητά μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και θεσμούς συνεχώς τα ικανότερα
άτομα. Αναζητά συνεχώς νέους ανθρώπους για να μπορεί να προοδεύσει.
Αυτό λέγεται πρόοδος και προοδευτική σκέψη. Το άλλο λέγεται συντήρηση.
Το «δεν θέλω να αλλάξει τίποτα» είναι η αρχή του συντηρητισμού. Ο «προ-
οδευτισμός» δεν προκύπτει από έναν τίτλο που βάζεις όταν αυτοπροσδιορίζεσαι,
αλλά από την ίδια τη στάση σου.
-Πριν από λίγες εβδομάδες, κατά τη διαδικασία σχηματισμού των συνδυασμών
υπήρξαν καταγγελίες για παρεμπόδιση και εκφοβισμό ανθρώπων να συμμε-
τέχουν ενεργά ή επικουρικά σε συνδυασμούς της αρεσκείας τους. Ήμασταν
κι εμείς μάρτυρες τέτοιων γεγονότων. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά
γίνονται στις εκλογές, όμως δυστυχώς, θεωρώντας το ως δεδομένο, χάνουμε
πάλι την ουσία της Δημοκρατίας. Η αξιοπρέπεια και οι αξιοπρεπείς άνθρωποι
είναι βασικό παράγωγο και συστατικό της Δημοκρατίας. Και δυστυχώς κάποιοι,
αυτό δεν το σέβονται. Εμείς έχουμε αποδείξει με τη συμπεριφορά μας τόσα
χρόνια, τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο και με τον αγώνα που δώσαμε αυτές
τις μέρες, ότι η δημοκρατική συνείδηση είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας και δεν
δεχόμαστε καμιά έκπτωση σ’ αυτό. Είναι, μάλιστα, ένας από τους σημαντικό-
τερους λόγους που έχουν οδηγήσει τους περισσότερους από εμάς σ’ αυτόν
τον αγώνα.
-Ίσως να έχετε προσέξει ότι ο πληθυντικός που χρησιμοποιούμε στον λόγο
μας δεν είναι τυπικός, αλλά ουσίας. Όπως, επίσης, ότι δεν προβάλλουμε ιδι-
αιτέρως το πρόσωπο κανενός. Σήμα μας είναι αυτό το λογότυπο σφραγίδα του
«Δώτιον Πεδίον». Δεν είναι τυχαίο. Είμαστε της άποψης ότι η σωστή δουλειά
γίνεται όταν υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που συναποφασίζουν. Είμαστε αν-
τίθετοι σε προσωπολατρικού τύπου συμπεριφορές, που κι αυτές απέχουν πολύ
από δημοκρατικές πρακτικές.
-Διαφάνεια και συμμετοχή του κόσμου στα κοινά. Είναι από τους σημαντι-
κότερους τομείς στους οποίους θα εργαστούμε. Ο πολίτης δημότης πληρώνει
πολλά χρήματα σε φόρους υπέρ δήμου. Ο δήμος οφείλει να ξέρει πρώτα αυτός
και στη συνέχεια να ενημερώνει αναλυτικά για το πού πηγαίνουν τα χρήματα
που εισπράττει. Οι αποφάσεις του δήμου θα δημοσιοποιούνται στο μέγιστο.
Πρότασή μας είναι να υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου, ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να
παρακολουθεί και να ενημερώνεται. Όταν πετύχουμε αυτό το επίπεδο της
ενημέρωσης, τότε θα έχουμε ως επακόλουθο τη συμμετοχή του κόσμου στις
αποφάσεις μέσω διαβούλευσης ή ακόμη και μικρών τοπικών δημοψηφισμάτων.
Οι σημαντικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τους ανθρώπους των
οποίων η ζωή επηρεάζεται άμεσα από αυτές και όχι από υπαλλήλους του
δήμου ή από παντογνώστες δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους.
-Είμαστε της άποψης ότι ο Δήμος είναι με τον πολίτη και όχι απέναντί του.
Δυστυχώς στην περίοδο της κρίσης, που περνά η χώρα μας, είμαστε όλοι μάρ-
τυρες μιας σκληρής στάσης του κράτους απέναντι στους πολίτες στην προ-
σπάθεια εξοικονόμησης πόρων. Ο Δήμος οφείλει να είναι πάντα με την πλευρά
του πολίτη που διεκδικεί τα δικαιώματά του και την αξιοπρέπειά του και να μην
υποκύπτει σε φθηνούς πολιτικαντισμούς.
Ο Δήμος οφείλει να σταθεί δίπλα στον παραγωγό, τον έμπορο και ελεύθερο
επαγγελματία που καθημερινά μοχθούν και βλέπουν τους κόπους τους να μην
αποδίδουν. Πρέπει να τους ανοίγει τον δρόμο και να μην τους δημιουργεί εμ-
πόδια.
Πρέπει να είναι δίπλα στον μισθωτό που πασχίζει να ρυθμίσει τη ζωή του.
Πρέπει να είναι δίπλα σ’ αυτόν που βγάζει το ψωμί του, αλλά και σ’ αυτόν που
διασκεδάζει. Δίπλα στον κάτοικο, αλλά και τον επισκέπτη. Πρέπει να είναι βοή-
θεια και όχι εμπόδιο.
- Οι διοικούντες μέχρι τώρα έχουν να επιδείξουν μια σειρά σημαντικών
έργων, αλλά είναι αυτό αρκετό; Είναι αυτό το καλύτερο που θα μπορούσε να
είχε γίνει; Μήπως όλα αυτά που προβάλλουν ως έργο είναι το αυτονόητο; Μή-
πως θα μπορούσαν να έχουν κάνει πολλά περισσότερα, αλλά αμέλησαν ή δεν
είχαν το όραμα; Πόσα χρόνια χρειάζεται ένας δήμαρχος για να κάνει αυτά που
έχει οραματιστεί;
Για να κλείνουμε και να μην μακρηγορούμε, πρέπει να τονίσουμε το εξής.
Η σημερινή ηγεσία του Δήμου έχει καταφέρει, όπως φαίνεται από τον τρόπο
που διαμορφώνεται το αποτέλεσμα, να εγκλωβίσει πολύ κόσμο. Δεν είναι λίγοι
αυτοί που ψηφίζουν εξαιτίας μιας υποχρέωσης, μιας εξυπηρέτησης, ενός συγ-
γενή ή μιας υπόσχεσης. Κάθε φορά που ανανεώνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου
στο πρόσωπό τους, αυτοί οι «εγκλωβισμένοι» δυστυχώς αυξάνονται. Αποτέ-
λεσμα είναι να δημιουργηθεί μια ολοένα και αυξανόμενη σε δύναμη ομάδα, η
οποία όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται όλο και λιγότερο ελέγξιμη από τους
πολίτες. Το νόημα της δημοκρατίας είναι ότι η εξουσία ελέγχεται από τους
πολίτες. Υπάρχει, όμως, ο φόβος, η εξουσία να γίνει τόσο ισχυρή, ώστε να μην
μπορεί να ελεγχθεί μέσα από δημοκρατικούς θεσμούς.
Ο επικεφαλής του συνδυασμού μας Γρηγόρης Καλαγιάς, έχει δεσμευτεί ότι
δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή του ως δήμαρχος την επόμενη πενταετία.
Και το κάνει επειδή θέλει να δείξει πως ο δήμαρχος οφείλει να επιδιώκει να
πραγματοποιήσει έργο και όχι την επανεκλογή του. Αυτή είναι, ίσως, η μοναδική
εγγύηση που θα αναζητούσαμε εμείς στο πρόβλημα της συγκέντρωσης υπε-
ρεξουσιών, που αναφέραμε παραπάνω.
Η δική μας παράταξη θα είναι πλήρως ελεγχόμενη από εσάς γιατί δεν θα
έχει προλάβει, ούτε θα επιδιώξει, να αυξήσει την ισχύ της σε βάρος του δη-
μοκρατικού ελέγχου.
Θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε να μας εμπιστευτείτε.
Η απόφαση δική σας και πάντα σεβαστή.
 
 
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
με τον συνδυασμό «ΔΩΤΙΟΝ ΠΕΔΙΟΝ»
του Γρηγόρη Καλαγιά

Δεν υπάρχουν σχόλια: