Παρασκευή

Ενας Λοχαγος Πατριωτης δεν Υπαρχει ?

Φτασαμε στο τελμα!!!!

Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το οποίον διεπράττεται εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Έθνους μας. Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η διάβρωσίς των, ο εξευτελισμός το Κοινοβουλίου, η κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσις της κρατικής μηχανής, η πλήρης έλλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας μας, η κακομεταχείρισις των φοιτητών και σπουδαστών μας, η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και η θολότης, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, εδημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, εκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους και διχασμού και μας ωδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφής.
Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέμβασιν του Στρατού μας. Η επέμβασις αύτη βεβαίως αποτελεί εκτροπήν εκ του Συντάγματος, αλλά η εκτροπή αύτη ειναι  επιβεβλημένη διά την σωτηρίαν της Πατρίδος. Η σωτηρία της Πατρίδος είναι ο υπέρτατος νόμος.
Δι' αυτό να επεμβη ο Στρατός. Διά να ανακόψη την πορείαν προς την καταστροφήν, ένα βήμα προ της αβύσσου. Εις ολόκληρον την Χώραν επικρατεί Χαος . Να επιστρατευθουν πρσωπικοτητες για τον σχηματισμον Κυβερνησης ΕΘνικης Ενοτητος  προς εκτέλεσιν του προς την Πατρίδα καθήκοντος.
Να επιστρεψει ο Βασιλευς ο οποιος θα εγγυηθει την Σωτηριαν της Πατριδος.Οι Προσωπικοτητες αυτες να μην ανήκουν εις ουδέν πολιτικόν κόμμα, και ουδεμίαν πολιτικήν παράταξιν . Να μην ανήκουν  ούτε εις την οικονομικήν ολιγαρχίαν . Να ανηκουν  εις την τάξιν του μόχθου. Να  σταθουν εις το πλευρόν των πτωχών αδελφών μας Ελλήνων.
Ελαυνόμενοι  αποκλειστικώς από πατριωτικά κίνητρα  να καταργήσουν  την φαυλοκρατίαν. Να εξυγιάνουν τον δημόσιον βίον. Να απομακρύνουν  από τον οργανισμόν της Χώρας την σήψιν από την οποίαν κινδύνει.Να σταματησουν την πορειαν  προς την Πτωχευσιν Να αποτρέψουν  τον διχασμόν και την αλληλοσφαγήν προς την οποίαν μας κατευθυνουν  κακοί Έλληνες και να δημιουργήσουν υγιείς βάσεις δια την ταχείαν επάνοδον της Χώρας εις τον αληθώς ορθόδοξον κοινοβουλευτικόν βίον.
Χρειαζομαστε μιαν Εθνικην Κυβερνησιν που υπο της επιβλεψιν της ΑΜ του Βασιλεως  να κηρύξει την συναδέλφωσιν. Να μην  υπάρχουν Δεξιοί, Κεντρώοι, Αριστεροί. Να  υπάρχουν μόνον Έλληνες, οι οποίοι πιστεύουν εις την Ελλάδα, εις ένα ευγενές, ανώτερον, και πλήρες ιδεώδες της αληθούς Δημοκρατίας και όχι της Δημοκρατίας του πεζοδρομίου, της οχλοκρατίας και της αναρχίας. Όταν οι Έλληνες είναι ηνωμένοι, θαυματουργούν.
Υπάρχουν βεβαίως, και ελάχιστοι εφιάλται δημαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι και κατ' επάγγελμα αναρχικοί. Αυτοί επεδίωξαν να μας διχάσουν! Αυτοι μας ονομάζουν αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς και δεξιούς. Επεδίωξαν να ενσταλάξουν εις την ψυχήν μας, με κάθε τρόπο, το μίσος των μεν προς τους δε. Επεδίωξαν να μας φανατίσουν και να μας εξωθήσουν εις τον αλληλοσπαραγμόν. Αυτούς τους εμπρηστάς να  απομονώσει  και όλοι ημείς οι άλλοι Έλληνες ηνωμένοι, να βαδίσωμεν εμπρός την οδόν τού προς την Πατρίδαν καθήκοντος και της αρετής. Προς την ριζικήν αλλαγήν. Προς την ευημερίαν και την πρόοδον.

Ο βασικός  στόχος να  είναι δικαιοσύνη. Η δικαία κατανομή του εισοδήματος. Η ηθική και υλική εξύψωσις του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των αγροτών, των εργατών, και των πενεστέρων τάξεων. Η στοργή της Κυβερνήσεως να στραφή αμέριστος προς την νεολαίαν και τα προβλήματά της. Μετά την παγίωσιν ομαλού ρυθμού και την δημιουργίαν των καταλλήλων προς τούτο συνθηκών, το ταχύτερον δυνατόν θα επανέλθη η Χώρα εις τον Κοινοβουλευτισμόν επί υγιούς βάσεως. Τότε η αποστολή της Κυβερνήσεως θα έχη λήξη.

Προς αποτροπήν του διχασμού και για να μην  να μην  εκσπάσει εμφυλίος συρράξις, η οποία θα ωδήγησει εις αιματοχυσίαν και κοινωνικήν και εθνικήν καταστροφήν, η Κυβέρνησις να προβη εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόμου καθ' άπασαν την Χώραν. Η Κυβέρνησις να δηλωσει κατηγορηματικώς, ότι είναι αποφασισμένη να φέρη εις πέρας δια παντός μέσου και με ταχύν ρυθμόν την βαρείαν αποστολήν την οποίαν θα αναλαβει. Να είναι αποφασισμένη να εκπληρώση εις το ακέραιον τας υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Λαού. Να επικλειθει   την καθολικήν συμπαράστασιν του λαού διά την πραγματοποίησιν του σκοπού της. Να ζητησει και να επιβαλλει πλήρη πειθαρχίαν προς τον Νόμον του Κράτους. Όπως συμβαίνει εις όλας τας πολιτισμένας Χώρας. Διότι πραγματική ελευθερία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει Νόμος. Εκεί, όπου η ελευθερία του ενός φθάνει μέχρι του σημείου, εις το οποίον αρχίζει η ελευθερία του άλλου.
Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποιήση κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, ότι οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον τής αλλαγής, οποθενδήποτε προερχομένη, θα παταχθή πάραυτα διά παντός εις την διάθεσίν της μέσου.

Ζήτω το Έθνος!
Ζήτω ο Βασιλεύς!
Ζητω ο Στρατος!

Ζήτω η Αιωνία Ελλάς!

Αθανάσιος Δεσλης  
BS,MS PhD 
Γεωπονος,Οικονομολογος 
τ.Διευθυντης ΕΑΣ Λαρισης.
τΑρχηγος της ΕΡΕΝ Β Ελλαδος
athansdeslis@gmail.com


Το Πολυτεχνειο Ζει αυτό μας Οδηγει!!!!!Συγγνώμη έχετε κατανοήσει οτι μιλάμε για παρακρατικούς μηχανισμούς συντεχνίες που αναλαμβάνουν χρέη της επίσημης πολιτείας?
Θέλετε να ξαναδούμε γεγονότα τύπου Πολυτεχνειου  για να αντιληφθούμε οτι το να δινεις υπογεια τη δυνατοτητα σε "αγανακτισμένους πολίτες και φοιτητές " (οπως αυτοι που ειχαν μαζευτει και μεσα και εξω απο το πολυτεχνειο) να παρεμβαίνουν και να λύνουν διαφορές που οφειλει να λυνει άλλος, ειναι αντιδημοκρατικο και οδηγει μοναχα σε καθεστωτα ππου τρομοκρατουν τον κοσμο?

Ας ηρεμησουμε λιγο,η επισημοποιηση της δρασης παρακρατικων μηχανισμων στην κοινωνια ειναι πολυ ουσιωδες θεμα για να το περναμε ετσι στα ψιλα και να το συμψηφιζουμε. Έχουν περάσει 37 χρόνια από την  εξέγερση του Πολυτεχνείου, όμως ακόμα το όραμα αυτής της εξέγερσης και των όσων είχαν προηγηθεί οδηγεί ακόμα και σήμερα κάθε πολιτη της λεγομενης μεταπολιτευσης.

Είναι το σημείο αναφοράς ολων των παρανομων,  αναρχικων  ενάντιον   καθε νομιμοτητας , ενάντια σε κάθε μορφής αποπειρα της Κοινωνιας να κανει θεσμικες αλλαγες και να απαλλαγει από τις Παθογένειες του Παρελθόντος. Ενάντια στην οπισθοδρόμηση. Ενάντια σε οποιεσδήποτε δυνάμεις προσπαθούν να αποδυναμώσουν το  κράτος και το κράτος  του Νομου, σε αυτούς που προωθούν το πλέον αποτυχημένο μοντέλο της ατομικής ευθύνης έναντι της συλλογικής προσπάθειας και των συλλογικών αγώνων.

Το Πολυτεχνείο είναι μια εξέγερση άμεσα συνδεδεμένη τόσο με το πολιτικό γιγνεσθαι της εποχής. Αποτελεί σημαντικό λιθαράκι στον ευρύτερο προβληματισμό της εποχής. Στα πλαίσια του προβληματισμού των ημερών αλλά και των συγκυριών ανήκουν το Χαος που κυριαρχει  στις μερες με την αρνηση τψν Φορτηγατζηδων να υποκυψουν στη νομιμοτητα.

Το Πολυτεχνείο λοιπόν προωθηκε από τους Εγκαθετους Πολιτικους  και εδειξε στους  νεωτερους Ελληνες  , το εργατικό και γενικότερα λαϊκό κίνημα πως ο μοναδικός δρόμος για την πραγμάτωση των διεκδικήσεων είναι ο δρόμος της παρανομιας  και της αριστεράς .

Συνεπώς η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν ένα πολύχρωμο ιδεολογικά μωσαϊκό που οδήγησε στην έκρηξη και την καταλυση του Κρατους . Η νοοτροπία αυτή  είχε προηγούμενο ,και έχει και παρόν αλλά δεν πρέπει να έχει μέλλον.


Το Πολυτεχνείο Ζεί αυτό μας Οδηγει.

 Στο Πολυτεχνείο εδραιώθηκαν οι αλητείες του λεγομένου ασύλου όπου μια ισχνή μειοψηφία ακούρευτων και περιθωριακών καταλαμβάνοντας στη Λάρισα ένα δημόσιο κτιριο όπως αυτό του ΙΚΑ και του Κατσηγρα λεηλατούσαν δημόσιες περιουσίες  ενώ το επισημο Κράτος και οι Αρχες το  έκαναν γαργάρα .Για 37 χρονια ολοι οι νεολαίοι από το Δημοτικο μαγαλωσαν με την Ιδεα ότι η καταλυση του Κρατους είναι πραξη αντιστασης.Η πολιτικη Ηγεσια όλα τα κομματα το εκαναν σημαια.Ακομα και εκεινος ο ανεδιηγητος γαλαζιος Διαμαντος  διεκδικει τη Δημαρχία Λάρισας προβαλλοντας τη συμμετοχη του σαν πιο νεαρος στις Γιορτες του Πολυτεχνειου.

Αυτό πληρωνουμε τωρα με τους φορτηγατζηδες.ΠΑΣΟΚ και ΝΔ το αγκάλιασαν  και το έκαναν σημαία. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα ως Κυβέρνηση πληρώνει αυτήν ακριβώς την Πολιτική του .

Το Πολυτεχνείο θα γίνει ο Τάφος της Μεταπολιτευτικής Αλητείας του Πολιτικού κόσμου.Ο λαος ,οι απανταχου Ελληνες αντιλαμβανοναται σημερα ότι η νομιμοποιηση του ΚΚΕ ήταν ένα μεγάλο και τραγικό Λάθος όταν το ΚΚΕ δια της Παπαρηγα  δηλωνει απεριφραστα στη Βουλη ότι δεν θα εφαρμοσει τους Νομους για την χρηματαοδοτηση των Πολιτικων Κομματων  και την διακινηση του Μαυρου Πολιτικου Χρηματος

Χρειαζόμαστε πλέον ένα Νέο πολυτεχνείο. Να συντρίψουμε το παλιό. Αυτο που μας εχει κανει διεθνώς ρεζιλι.

Εφτασε πλεον η Ωρα Η επιστροφή της Ελλάδος στην Βασιλευόμενη Δημοκρατία  είναι πλέον μονόδρομος. Εμπεδώνεται  μεταξύ των απανταχού Ελλήνων ότι η λαθραία , αντισυνταγματική καθεστωτική λύση με την γνωστή προδοσία του Βασιλικού Θεσμού από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή  υπήρξε η  αρχή  της μεγάλης κρίσης που βασανιζει το Έθνος μας. Ο Βασιλεύς σαν Θεματοφύλακας των Εθνικών Προσδοκιών θα προστάτευε ενδεχομένως την Χώρα από την παντελή χρεοκοπία. Μια χρεοκοπία που εκτός από οικονομική αγγίζει όλα τα επίπεδα της Δημοσίας Ελληνικής Ζωής!!!!

Οι απανταχού Έλληνες  που ανησυχούν για τα οσα διαδραματίζονται στην Πατρίδα μας  θεωρούν ότι μόνον ο Βασιλεύς μπορεί να ηγηθεί των απανταχού Ελλήνων σε μια Σταυροφορία για την Σωτηρία της Πατρίδας.Την λυση μπορει και πρεπει να την δωσει ο Στρατος.Λαος και Στρατος απο κοινου να στρατευθουν για την επιστροφη του Βασιλεως με μια Κυβερνηση Εθνικης Ενοτητας με προσωπικοτητες.Ολα τα αλλα ειναι κοντος ψαλμος αλληλουια.Η κριση βαθαινει!!!Οσο  καθυστερουμε τοσο η Ελλαδα χανει!!!


ΝΑ ΚΛΗΘΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ

Έχουμε φτάσει εις πλήρη αδιέξοδο. Η μεταπολιτευτική πολιτική των δυο οικογενειων που κυβέρνησαν την πατρίδα μας,  του Καραμανλισμου και του Παπανδρεισμου απεδείχθη ολέθρια. Ο Πρωθυπουργός ομολόγησε με τον πιο δραματικό τρόπο ότι απειλείται πλέον  η Εθνική Κυριαρχία!!!  Ο δημόσιος Βίος της χώρας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο βούρκο σκανδάλων. Όλα αυτά τα περί σχεδίων που θα μας βγάλουν  από την κρίσιν  είναι όνειρα θερινής νυκτός. Η Ελλάδα στερείται των βασικών εκείνων στοιχείων που μπορούν να παράγουν πλούτο. Δεν υπάρχουν ιδία κεφάλαια. Με δανειακά δεν γίνεται ανάπτυξη. Δεν παράγεται πλούτος. Δεν υπάρχει εργασιακή ειρήνη και οι νεοέλληνες θέλουν να εισπράττουν χωρίς να εργάζονται. Τα εναπομείναντα εργατικά χέρια  είναι έρμαια των αριστερών συντεχνιών!!! Το κομμουνιστικό κόμμα είναι ο πλουσιότερος οργανισμός της Ευρώπης .Ορδές πειναλέων λαθρομεταναστών έχουν κατακλύσει την ελληνική Επικράτεια και με την αύξηση της Εγκληματικότητας  η χώρα διαλύεται!!!

Εις την παγκόσμια Ιστορία παντοτε  ο Στρατός υπήρξε αποφασιστικός παράγων διαμόρφωσης πολιτικής. Αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο ότι   οι προσωπικότητες που κατεύθυναν την Ιστορία προήρχοντο εκ του Στρατού. Δεν
θα ασχοληθούμε με την Αρχαιότητα η  τον Μεσαίωνα αλλά με την νεώτερη ιστορια. Ακόμα και οι χώρες όπου ο κοινοβουλευτισμός ήταν κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής ζωής τους,  σε κρίσιμες στιγμές παρέδωσαν την εξουσία εις τους στρατιωτικούς !!! Αζενχαουερ ,Τσωρτσιλ, Ντε Γκωλ ,Παπαγος ήταν στρατιωτικοί που αργότερα έγιναν αποδεκτοί με κοινοβουλευτικά μέσα. Τέλος πρέπει να τονίσουμε ότι δυο κατ εξοχήν παραδοσιακά κοινοβουλευτικά προπύργια όπως η Γαλλία και η Αγγλία  θεωρούν εθνικούς Ήρωες όχι κοινοβουλευτικούς  αλλα στρατιωτικούς . Ο Κρονβελ πχ αναφέρεται προσβλητικά για τους κοινοβουλευτικούς για τους οποίους λέει ότι η αγάπη τους για τον θεο και την πατρίδα είναι μικρότερη εκείνη του αλόγου του!!!

Αν λοιπόν οι πολιτικοί ακλούθησαν επιζήμιο πολιτική τα τελευταία 37 χρόνια τι πρέπει να κάνει ο Στρατος ? Να καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια και σαν απλός θεατής να παρακολουθεί την διάλυση της Πατρίδας? Ο  Αριστοτέλης λέει ότι εάν το πολίτευμα που επεβλήθη  από τους πολιτικούς  είναι παρέκβαση και ζημιογόνο επιβάλλεται χάριν του Έθνους να καταργηθεί.

Κατά κόρον τα τελευταία χρονια εχει επιβληθεί το δόγμα ότι οι Στρατιωτικοί δεν πρέπει να αναμιγνύονται εις τα πολιτικά .Μα αυτό εξαρτάται από την πολιτική που ακλουθούν οι πολιτικοί.
 Ο στρατός από φύση και θέση έχει ως αποστολή να υπερασπίζεται την Πατρίδα. Και αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των Στρατιωτικών σαν κυρίαρχη δύναμη του Έθνους και του Λαού να επεμβαινουν  και να αφαιρουν  την Εξουσια από τους αρνησιπατριδες  γιατι σε τελικη αναλυση  τα σπασμενα των πολιτικων θα κληθει να τα πληρωσει ο στρατος!!!!

Επεισόδια μεταξύ αλλοδαπών στην Θήβα

Αναστάτωση και πανικός επικράτησαν αργά  τη νύχτα του Σαββάτου στη Θήβα, όταν ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ μεταναστών διαφορετικών εθνικοτήτων που έχουν διαφορές μεταξύ τους! Τα επεισόδια, που κράτησαν περίπου μία ώρα, είχαν ως αποτέλεσμα έναν σοβαρό τραυματισμό.

Η ακριβής  αιτία του καυγά παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, ωστόσο πιθανολογείται ότι έχει την ρίζα της στις εθνικές διαφορές μεταξύ Πακιστανών και Αφγανών που φιλοξενούνται στην πόλη. Ξαφνικά, περίπου 100 αλλοδαποί άρχισαν να  συμπλέκονται με αιχμηρά αντικείμενα και ξύλινα κοντάρια!

Ώσπου  να φτάσουν οι αστυνομικές  δυνάμεις και να τους χωρίσουν, ένας Πακιστανός είχε τραυματιστεί σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Θήβας. Όμως, λόγω της σοβαρότητας του τραύματός του, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικοί έκαναν έξη προσαγωγές υπόπτων, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πακιστανοί βίασαν και έδεσαν Νεπαλέζους στο Ρέθυμνο

http://www.digitalcrete.gr/

Βίασαν και έδεσαν με αλυσίδες αλλοδαπούς στο Ρέθυμνο

Θύματα μίας νοσηρής αντίληψης που κάποιοι εξακολουθούν να συντηρούν ακόμα και στον 21ο αιώνα έπεσαν τις τελευταίες ημέρες δύο νεαροί άνδρες από το Νεπάλ, που -άγνωστο το πώς-, βρέθηκαν παράνομα στο Ρέθυμνο.
Ο λόγος για δύο μετανάστες ηλικίας 25 και 23 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι τα ξημερώματα της Δευτέρας, εμφανίστηκαν έντρομοι στους αξιωματικούς της Ασφάλειας, ζητώντας βοήθεια.

Στο δεξί πόδι του πρώτου ήταν περασμένη μία χονδρή αλυσίδα με ένα λουκέτο, ενώ μία αντίστοιχη αλυσίδα και πάλι με λουκέτο ήταν περασμένη και στο αριστερό πόδι του φίλου.

Ωστόσο, οι αλυσίδες και τα λουκέτα μαρτυρούσαν όλα όσα βίωσαν οι δύο άνδρες επί πέντε ολόκληρες ημέρες στα χέρια των αδίστακτων κακοποιών τους.

Οι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι ήταν εξαντλημένοι ψυχικά και σωματικά, καθώς, μόλις το είχαν σκάσει από τον τόπο του μαρτυρίου, κόβοντας μόνοι τους τις αλυσίδες τους, προσπαθούσαν επί ώρες, κάνοντας νοήματα, να δώσουν στους αστυνομικούς να καταλάβουν το μαρτύριο που έζησαν στα χέρια των τριών αλλοδαπών.

Τελικά, στο συμπέρασμα που κατέληξε η αστυνομία είναι πως οι δύο αλλοδαποί κρατούνταν από πάνω από τρεις άλλους αλλοδαπούς που εικάζεται πως είναι Πακιστανοί και οι οποίοι για να τους χαρίσουν την ελευθερία τους, τους ζητούσαν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους, για να τους στείλουν συνολικά 20,000 ευρώ.

Αμεσα μάλιστα, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν το σπίτι στο οποίο κρατούνταν αλυσοδεμένοι και νηστικοί και το οποίο βρίσκεται στην οδό Βερδάρδου στην παλιά πόλη.

Ομως, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δήλωσε άγνοια για όλα όσα συνέβαιναν εκεί το τελευταίο πενθήμερο. Παρόλα αυτά, το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι το γεγονός ότι χθες ο ιατροδικαστής πιστοποίησε ότι ο 23χρονος, πέραν των άλλων, έχει πέσει και θύμα βιασμού.

Πάντως, για τις αστυνομικές Αρχές του Ρεθύμνου, ο εντοπισμός και η σύλληψη των αδίστακτων κακοποιών αποτελεί προσωπικό στοίχημα παρά το ότι οι έρευνες βρίσκονται στο σκοτάδι.

Στο μεταξύ, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Απότομο «φρένο» στις προσδοκίες για deal!

mergersΣτην πεζή πραγματικότητα «προσγειώνεται» το τραπεζικό σύστημα, καθώς κάθε ημέρα που περνά αποδεικνύεται ότι οι προσδοκίες για μεγάλα deal ήταν ανεδαφικές, τα σενάρια άγγιξαν και τα όρια της γραφικότητας, ενώ οι περισσότεροι τραπεζίτες είναι σήμερα περισσότερο απασχολημένη με την… επιβίωση στη δύσκολη καθημερινότητα για το σύστημα, παρά με το σχεδιασμό εντυπωσιακών συμφωνιών.
Τις τελευταίες ημέρες, στον απόηχο της πρότασης Σάλλα για διπλή εξαγορά κρατικών τραπεζών και των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών τεστ αντοχής, έκαναν το γύρο της αγοράς τα πιο απίθανα σενάρια τραπεζικών εξαγορών:
n  Η προβληματική ING, που δυσκολεύεται να αγοράσει ακόμη και ένα κτίριο γραφείων χωρίς άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά τη διάσωσή της, το 2008, από την ολλανδική κυβέρνηση, εμφανίσθηκε ως επίδοξος αγοραστής της Marfin Popular Bank. Η διοίκηση της τράπεζας που υποτίθεται ότι έγινε στόχος εξαγοράς δήλωσε άγνοια για την προσφορά, πολύ απλά γιατί τέτοια προσφορά ούτε υπήρξε, ούτε και θα μπορούσε να έχει συζητηθεί.
n  Η τουρκική Ziraat εμφανίσθηκε αίφνης στο προσκήνιο, από ένα δημοσίευμα στον τουρκικό Τύπο, να ενδιαφέρεται για την εξαγορά της ATEbank! Επρόκειτο, βέβαια, για άλλο ένα, διασκεδαστικό κατά τα άλλα, πλην όμως αβάσιμο σενάριο: όπως λένε έμπειρα τραπεζικά στελέχη, μόνο από μια μαζική κρίση παραφροσύνης θα αποφάσιζαν τα στελέχη μιας τουρκικής τράπεζας να αφήσουν τους ικανοποιητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης της εσωτερικής τους αγοράς, για να εμπλακούν σε μια περιπέτεια στην μισοχρεοκοπημένη Ελλάδα και μάλιστα αναλαμβάνοντας την τύχη της μοναδικής ελληνικής τράπεζας που «κόπηκε» στα τεστ αντοχής και έχει μπροστά της μια μακρά περίοδο αναδιάρθρωσης.
n  Προς στιγμήν χθες, η επίσκεψη του Ν. Νανόπουλου στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών έδωσε το έναυσμα για νέες εικασίες στην αγορά. Αρκετοί έκαναν λόγο, με αφορμή και το γεγονός, ότι από τις δύο πλευρές δεν έγιναν «διαρροές» για το περιεχόμενο της συζήτησης, για κάποια πολύ σοβαρή μυστική συζήτηση, που ενδεχομένως να αφορά κάποια πρόταση της Eurobank για το Τ.Τ. και την ΑΤΕ, ή για την Εθνική Τράπεζα. Πηγές του υπουργείου Οικονομικών τονίζουν, πάντως, ότι δεν υπάρχει λόγος να οργιάζει η φαντασία, καθώς από τη συνάντηση αυτή δεν προμηνύεται κάποια εντυπωσιακή εξέλιξη τις επόμενες ημέρες.
Όλα δείχνουν, ότι στο αμέσως προσεχές μέλλον, οι Έλληνες τραπεζίτες δεν αναμένεται να εμπλακούν σε μεγάλες συμφωνίες. Ακόμη και η διοίκηση Σάλλα στην Τράπεζα Πειραιώς, που διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις, κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το ενδεχόμενο να προχωρήσει σύντομα σε μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι έχει προσλάβει ως σύμβουλο την Goldman Sachs για τις επόμενες κινήσεις της, αλλά για να προχωρήσει σε μια μεγάλη αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει πρώτα να υπάρξει πρόοδος σε σχέση με την πρόταση εξαγοράς της ΑΤΕ και του Τ.Τ., αφού σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υπάρχει λόγος άντλησης ενός τόσο μεγάλου ποσού (για 1,2 δις. ευρώ γίνεται λόγος).
Έτσι, οι προσδοκίες θεαματικών ανακατατάξεων περνούν και πάλι σε δεύτερη μοίρα και οι τραπεζίτες ασχολούνται με πολύ πιο… πεζά πράγματα της καθημερινότητας. Για παράδειγμα,
-          Οι περισσότεροι έχουν πολύ σοβαρούς λόγους να περιμένουν με αγωνία τον επόμενο γύρο τεστ αντοχής, που θα διεξαχθούν μεν από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά με αποφασιστικό ρόλο του ΔΝΤ στη διαδικασία. Κάθε «στραβοπάτημα» σε αυτούς τους ελέγχους θα φέρει έναν τραπεζίτη αντιμέτωπο με δύο απειλητικά ενδεχόμενα: να χρειασθεί να ολοκληρώσει άμεσα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες μια διαδικασία άντλησης κεφαλαίων από την αγορά, ή να πάρει το… πικρό φάρμακο της υπαγωγής στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
-          Οι ανησυχίες για τη ρευστότητα παραμένουν σταθερά στο προσκήνιο, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που προανήγγειλε μεγάλα «κουρέματα» στην αξία των καλυμμάτων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για το δανεισμό τους. Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν σταθερά αποκλεισμένες από τη διατραπεζική αγορά, όπου μάλιστα μετά τα stress tests δεν φαίνεται να αποκαθίστανται οι ισορροπίες, καθώς τα προβλήματα εμπιστοσύνης παραμένουν σημαντικά και τα διατραπεζικά επιτόκια βρίσκονται σε ανοδική τροχιά. Μπροστά σε αυτές τις δυσκολίες, οι περισσότερες τραπεζικές διοικήσεις αναζητούν τρόπους να μεγαλώσουν τη «λίμνη» των καλυμμάτων που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν προσεχώς για δανεισμό από την ΕΚΤ και σε αυτή την κατεύθυνση αναμένονται το επόμενο διάστημα αρκετές κινήσεις έκδοσης καλυμμένων ομολόγων.

Πέμπτη

Επιστράτευση και επίταξη!!!!!!!, Με ποιους Στρατηγους ομως?EPISTRATEYSH

Ρώτησα την γιαγιά μου-δασκάλα το επάγγελμα και τώρα συνταξιούχο-να μου πει αν θυμάται πότε είχε γίνει επίταξη τα τελευταία χρόνια, στην χώρα μας. Μου είπε λοιπόν ότι επιστράτευση και επίταξη είναι κρατικές πράξεις που επιβάλλονται σε εμπόλεμες περιόδους, όπως π.χ το 1940 που η χώρα μας δέχθηκε την επίθεση του Χίτλερ και του Μουσολίνι.
Ήταν τότε που άνθρωποι, κτήνη, κάρα και περιουσίες είχαν τεθεί στην υπηρεσία του Έθνους για την αντιμετώπιση της ξένης εισβολής. Από τότε είπε, δεν θυμάμαι να  εφαρμόστηκαν τέτοια μέτρα, αλλά χθες το βράδυ κάτι άκουσα να λένε στην τηλεόραση για φύλλα πορείας που θα βγάλει η κυβέρνηση και επειδή η γιαγιά μου -λόγω ηλικίας - δεν παρακολουθεί την επικαιρότητα με ρώτησε, πάλι πόλεμο έχουμε;
Όχι  γιαγιά της είπα, άπλα  ήρθαν πριν λίγους μήνες κάτι ξένοι χαρτογιακάδες με  κοστούμια και γραβάτες - Τρόϊκα τους λένε - και επειδή - είπαν - χρωστάμε πολλά πανωτόκια (σπρεντς τα λένε), στην Ευρώπη και την Αμερική, η κυβέρνηση Παπανδρέου αναγκάστηκε να παραχωρήσει  ένα μέρος από την εθνική μας κυριαρχία και αργότερα ίσως και ένα μέρος από την Ελληνική επικράτεια.
 
Κατάλαβα  γιε μου, τους πολέμους τώρα τους κάνουν με τα σπρεντς, άλλα πέσμου έχουμε στρατηγούς με αρχ... - όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος μεγαλώνει και η γλώσσα του - στο επιτελείο ή..., και ανάβοντας  το γκαζάκι να ψήσει δυό καφέδες ελληνικούς άρχισε - η γιαγιά - να σιγοτραγουδάει "το τραγούδι της Λευτεριάς" της Σοφίας Βέμπο.


Γιώργος Δημόπουλος

Ελλάς, Ελλήνων… λαθρομεταναστών!

metanastis_pasok

Η Ελλάδα αλλάζει προς το… πολυπολιτισμικότερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν στις Βρυξέλλες, ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε το 2009 κατά 35.000 άτομα, φτάνοντας τους 11.295.000 κατοίκους στην αρχή του 2010. Και γράφουμε άτομα και όχι Έλληνες γιατί η… ενίσχυση οφείλεται κατά 77% στη μετανάστευση και κατά το υπόλοιπο ποσοστό στις νέες γεννήσεις, που ξεπέρασαν πάντως κατά 8.000 τους θανάτους πέρυσι.
Η μετανάστευση συνέβαλε κατά 77% (27.000) στην αύξηση του πληθυσμού έναντι περίπου 62% κατά μέσο όρο για την ΕΕ «27» ενώ οι γεννήσεις έφτασαν τις 118.000 και οι θάνατοι τους 110.000.
Το… κερασάκι έρχεται να βάλει με νέα έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία η οποία μας κατηγορεί για «συστηματική κράτηση παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε υποτυπώδεις συνθήκες που τεκμηριώνει τη μεταχείριση μεταναστών και αιτούντων άσυλο, πολλοί εκ των οποίων κρατούνται σε ακατάλληλες συνθήκες, σε σταθμούς συνοριακής φύλαξης και κέντρα κράτησης μεταναστών, με ανύπαρκτη ή περιορισμένη πρόσβαση σε νομική, κοινωνική και ιατρική βοήθεια».
Η Διεθνής Αμνηστία δεν λαμβάνει υπόψη της ότι η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου για το σύνολο σχεδόν των λαθρομεταναστών που εισέρχονται στην Ε.Ε., ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά και για τις… προοδευτικές χώρες που έχουν ηλεκτροφόρα καλώδια και πυροβολούν τους παράνομους μετανάστες.
Αλλά η ευθύνη είναι των ελληνικών κυβερνήσεων επί εποχής Σημίτη που με το πρόσχημα του «οικονομικού μετανάστη» μετέτρεψαν την Ελλάδα σε ξέφραγο αμπέλι και πολύ περισσότερο της σημερινής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που τάζει… ιθαγένεια σε κάθε δυστυχή λαθρομετανάστη που μοιραία δεν μπορεί να αφομοιωθεί από την ελληνική κοινωνία.
Μόνο που για τα… κατορθώματά τους απολογείται η Ελλάδα και οι Ελληνες στη Διεθνή Αμνηστία, που σχεδόν μας εμφανίζει ξενόφοβους και ρατσιστές. Τι κι αν την ίδια ώρα ο πληθυσμός των μεταναστών αυξάνεται, σύμφωνα με τη Eurostat. Και κερατάδες και δαρμένοι δηλαδή. 

Λουτρό αίματος από Αλβανούς!!!!!

gran giniolΔιαβάστε και φρίξτε για το λουτρό αίματος που προκάλεσαν αναίτια Αλβανοί στο Διαβατό Ημαθίας με θύματα νεαρά ελληνοπούλα...

Ημαθία: Κρίσιμη η κατάσταση του 17χρονου 


185 «Πρόκειται για ‘επαγγελματικό χτύπημα’… Δε μαχαίρωσε απλά, αλλά έστριψε και το όπλο…»
Η ανατριχιαστική αυτή λεπτομέρεια δείχνει το βαθμό της αγριότητας αυτών που επιτέθηκαν στην παρέα των ανηλίκων και προκάλεσαν το αιματηρό επεισόδιο το βράδυ της Τετάρτης στον Διαβατό Ημαθίας

Η κατάσταση του 17χρονου Β.Β. παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή και το διάστημα, μέχρι αύριο θα είναι κρίσιμο.
Άλλοι τρεις νεαροί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου.

Όλα έγιναν για μια κυριολεκτικά ασήμαντη αφορμή λίγο μετά τις 9 το βράδυ, δίπλα στον περίβολο που χωρίζει το Δημοτικό σχολείο από την εκκλησία. Στο χώρο που είναι συνήθης τόπος συγκέντρωσης των νεαρών του χωριού τις απογευματινές ώρες…

Εκείνη την ώρα ήταν μαζεμένοι αρκετοί νεαροί και ανάμεσά τους και δύο Αλβανικής καταγωγής από οικογένεια οικονομικών μεταναστών που διέμενε και εργαζόταν στο χωρίο. Ένας από τους δύο διαμαρτυρήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο οδηγούσε το ποδήλατό του ο 17χρονος Κ.Μ.
Ακολούθησε  κάποιος έντονος διάλογος και το «επεισόδιο» φάνηκε να τελειώνει εκεί, όταν ο νεαρός Αλβανός, σύμφωνα και με αυτόπτη μάρτυρα, ακούστηκε να λέει: «Τώρα θα δείτε τι θα γίνει» κι έφυγε…

186Πριν περάσουν πέντε λεπτά της ώρας εμφανίστηκαν στο σημείο 7-8 άτομα, συγγενείς του ανήλικου Αλβανού και χωρίς δεύτερη κουβέντα επιτέθηκαν αδιακρίτως εναντίον των νεαρών, χτυπώντας τους ενώ κάποιοι χρησιμοποίησαν και μαχαίρια!!!
Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να τραυματιστούν τέσσερις νεαροί Έλληνες. Ο 19χρονος Κ.Σ. και ο 17χρονος Μ.Κ οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ο δεύτερος φέρει μώλωπες και εκδορές σε όλο του το πρόσωπο από χτυπήματα που δέχτηκε. 
Ο  πρώτος φέρει τραύματα από μαχαίρι στο δεξί πλευρό, ανάμεσα στα πόδια και στο κεφάλι…

Ο 15χρονος Τ.Κ. νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην ΟΡΛ Κλινική του νοσοκομείου Βέροιας με τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση του 17χρονου Β.Β. ο οποίος είναι τραυματισμένος στην κοιλιά. Εικάζεται ότι ο δράστης τον μαχαίρωσε με κουζινομάχαιρο ή κάποιο ξιφολόγχη, δεδομένου ότι η λάμα διαπέρασε πέρα για πέρα το σώμα του 17χρονου. Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι γιατροί, ο δράστης δεν κάρφωσε απλά, αλλά στη συνέχεια έστριψε μέσα στο σώμα του 17χρονου το μαχαίρι….
Ενδεικτικό των «τυφλών» χτυπημάτων είναι το γεγονός ότι ο 17χρονος  δεν είχε καμιά συμμετοχή στην διένεξη από την οποία ξεκίνησε το επεισόδιο  και απλά ήταν στην παρέα των παιδιών.


Στο νοσοκομείο της Βέροιας νοσηλεύεται φρουρούμενος και ο νεαρός Αλβανός που προκάλεσε το επεισόδιο και στη συνέχεια κάλεσε σε…ενισχύσεις… Φέρει ένα τραύμα στο αριστερό πλευρό, το οποίο είναι μάλλον επιπόλαιο…
Δεν διευκρινίστηκε το αίτιο του τραυματισμού του.

Από τους δράστες συνελήφθη ένας 22χρονος Αλβανός ο οποίος κρατείται στην Αστυνομική διεύθυνση Ημαθίας. Δεν εξακριβώθηκε αν είναι αυτός που τραυμάτισε σοβαρά τον 17χρονο. Συμμετείχε όμως στην επίθεση κάνοντας χρήση μαχαιριού, σύμφωνα με όσα αναφέρουν νεαροί.
Οι άλλοι εξαφανίστηκαν και αναζητούνται.

Δ. Καρ.
Μακεδονικό Δίκτυο – Verianet.gr

Στις φωτογραφίες το σημείο όπου έγινε η αιματηρή επίθεση και το δρομάκι που ακολούθησαν οι δράστες για να διαφύγουν.

 

Τρίτη

ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ...


Αλλος ενας Ομογενης τα βροντηξε και φευγει απο την Ελλαδα!!!
Ο Γιώργος Γαμπρίτσος είναι παρελθόν για την ΕΡΤ. Υπέβαλε την παραίτησή του στον Γερουλάνο και πάει για άλλα! Στην πραγματικότητα δεν μπόρεσε σε καμμιά στιγμή να μπει στο πετσί του ρόλου, καθώς εξαρχής ένοιωθε ξένο σώμα στην Αγία Παρασκευή. Σπουδασμένος στην Αμερική και με θητεία στο CBS, πέρασε...

από το Mega και τη Nova, για να καταλήξει στην ΕΡΤ, από όπου και έγινε μπουχός εντός λίγων μηνών! 
Ανακοίνωση παραίτησης Γαμπρίτσου 
Αγαπητοί συνεργάτες,

Στις 15 Ιουλίου 2010, υπέβαλα στον εποπτεύοντα υπουργό, κύριο Γερουλάνο, την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου ΔΣ - Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30 Ιουλίου, 2010. Σήμερα την ανακοινώνω στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους άμεσους συνεργάτες μου στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερα και στον υπουργό, οι λόγοι της αποχώρησής μου είναι προσωπικοί και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με την εποπτεύουσα αρχή ή με τους συνεργάτες μου. Κρίνω δε, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή δε ζημιώνεται η ΕΡΤ, καθώς το ακανθώδες θέμα των συμβασιούχων βαίνει προς διευθέτηση και οι βάσεις για την οικονομική εξυγίανση της ΕΡΤ έχουν τεθεί.

Κατά το διάστημα της σχεδόν 6μηνης θητείας μου στην ΕΡΤ εργάστηκα με ζήλο και επαγγελματισμό και πάντα σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συνεργάτες μου. Ήταν για μένα μια πολύτιμη εμπειρία. Αποδείξαμε μαζί ότι με ομαδική δουλειά, χρηστή διοίκηση και επαγγελματισμό, ακόμα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να παραχθεί χειροπιαστό έργο. Ενδεικτικά αναφέρω τα παρακάτω:

• Τέθηκαν οι βάσεις για την οικονομική εξυγίανση της ΕΡΤ: Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2010, η ΕΡΤ για πρώτη φορά αναμένεται να εμφανίσει ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα πλέον των 30.000.000 ευρώ. Η επιχειρούμενη οικονομική εξυγίανση σε συνδυασμό με συμπληρωματικές ενέργειες της παρούσας διοίκησης παρέχει στην ΕΡΤ τη δυνατότητα να συντομεύσει τον χρόνο εξόφλησης των προμηθευτών της από 18 μήνες σε 2 με 3 και σίγουρα όχι πάνω από 6, προσφέροντας έτσι στήριγμα στην δοκιμαζόμενη αγορά και επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα καλύτερες τιμές για την ΕΡΤ.
Τα αποτελέσματα της προσπάθειας εξυγίανσης και η αίσθηση του μέτρου που κυριαρχεί πλέον στην ΕΡΤ αναδεικνύονται και μέσα από τα βασικά στατιστικά στοιχεία κόστους και αμοιβών που παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες.

• Διαχειριστήκαμε με σύνεση και νηφαλιότητα το ακανθώδες θέμα της αναγκαστικής αποχώρησης 1.047 συμβασιούχων (το 25% του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΡΤ!), κάτω από ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα θέσαμε για πρώτη φορά στην ΕΡΤ διαφανείς διαδικασίες για την πρόσληψη συμβασιούχων στο αμέσως προσεχές διάστημα. Η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού της ΕΡΤ κάνει σπουδαία δουλειά σ’ αυτόν τον τομέα.
• Προχωρήσαμε σε σημαντικές διοικητικές αλλαγές αξιοποιώντας στελέχη από το τακτικό προσωπικό της ΕΡΤ σε καίριες διευθυντικές θέσεις στο πρόγραμμα, στην ενημέρωση και στον αθλητικό τομέα.
• Προχωρήσαμε σε καταγραφή του μονίμου και έκτακτου προσωπικού της ΕΡΤ ανά ειδικότητα, τομέα εργασίας και έργου που επιτελεί. Παράλληλα, ολοκληρώνουμε την προμήθεια ειδικού λογισμικού ώστε από 1.1.2011 να αξιολογείται σε μόνιμη πλέον βάση όλο το προσωπικό της ΕΡΤ με κανόνες και διαφάνεια.
• Εισάγαμε νέο ύφος και ήθος στη διοίκηση, επιλέγοντας λιτότητα, συλλογικότητα, χρηστή διαχείριση και σεβασμό στον εργαζόμενο.
• Προετοιμάσαμε σε μεγάλο βαθμό το τηλεοπτικό πρόγραμμα για τη νέα τηλεοπτική σαιζόν των καναλιών ΝΕΤ και ΕΤ-1, με καθαρότητα στη φυσιογνωμία και με νέες, πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και την αποδοχή αυτής της προσπάθειας με μεγάλο ενδιαφέρον.
• Τέθηκαν οι βάσεις για την ουσιαστική ενδυνάμωση του ιντερνετικού πυλώνα της ΕΡΤ. Το ιντερνέτ θα αποτελέσει τον 3ο και πλέον ανερχόμενο πυλώνα της ΕΡΤ, η δε ψηφιακή τεχνολογία θα ενταχθεί σε όλες τις βαθμίδες λειτουργίας της.
• Εντάξαμε τα ψηφιακά κανάλια της ΕΡΤ στην οργανωτική δομή της εταιρείας και αποφασίσαμε να προχωρήσει η ΕΡΤ στην ψηφιακή εκπομπή με το σύστημα MPEG-4. Παραμένει προς υλοποίηση ο εξορθολογισμός του αριθμού και της φυσιογνωμίας των ψηφιακών καναλιών. Το όραμα του καναλιού από νέους για νέους καθώς και η πιλοτική εκπομπή σε υψηλή ευκρίνεια (HDTV) ευελπιστώ να λάβουν σύντομα σάρκα και οστά.
• Προετοιμάσαμε επενδυτικές προτάσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ώστε μεταξύ άλλων να συνεχίσουμε το έργο του Ψηφιακού Αρχείου και να ενδυναμώσουμε την προσπάθεια της ψηφιοποίησης του πολύτιμου οπτικοακουστικού υλικού της ΕΡΤ.

Θέλω να πιστεύω ότι θέσαμε το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για να μπορέσει η ΕΡΤ να λειτουργεί ως πρότυπος οργανισμός στον χώρο της. Βεβαίως απομένουν πολλά και δύσκολα για να συνεχίσει στη σωστή κατεύθυνση και να ξανακερδίσει την αναγνώριση και υποστήριξη των συμπολιτών μας που τη χρηματοδοτούν.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον υπουργό κύριο Γερουλάνο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε επιλέγοντάς με στη θέση του Προέδρου ΔΣ-Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ, καθώς επίσης τους εκλεκτούς συνεργάτες μου και τα μέλη του ΔΣ (ιδιαίτερα τον μελλοντικό πρόεδρο Κο Παπαγεωργίου) για την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι πολλά, εξαίρετα μέλη αυτού του ΔΣ με τις γνώσεις και το κύρος τους βοήθησαν σημαντικά στο έργο μας. Παραμένω δε στο πλευρό της ΕΡΤ, πρόθυμος να συμβάλλω στην ομαλή διαδοχή και στην ενημέρωση του αντικαταστάτη μου.

Γιώργος Γαμπρίτσος

Forum Για την Ελλαδα!!!!

φόρουμ για την Ελλάδα

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζουμε στη νέα ιστοσελίδα του "Forum για την Ελλάδα"!

Μέσα από την ιστοσελίδα της αστικής μη  κερδοσκοπικής εταιρείας "Forum για την Ελλάδα" μπορείτε να ενημερωθείτε για το φόρουμ, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του, να γίνετε μέλος του, και να προσθέσετε* σχόλια στις βασικές θεματικές ενότητες που επιθυμείτε (δεν χρειάζεται να είστε μέλη του φόρουμ για να σχολιάσετε στην ιστοσελίδα).

*λειτουργία "drag and connect", κλικάροντας την τελεία-κουκίδα της θεματικής ενότητας που σας ενδιαφέρει προεκτείνετε και ενώνετε με το ποντίκι σας την ευθεία γραμμή που εμφανίζεται με την αξία που επιθυμείτε. Ακολούθως ανοίγει το σχετικό  πεδίο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να καταχωρήσετε το σχόλιο / βίντεό σας. 

Επίσης στην ενότητα "Πρωτοβουλίες" έχει αναρτηθεί το πρώτο κείμενο προβληματισμού του φόρουμ με θέμα τη Δημοκρατία και τους Θεσμούς όπου περιμένουμε τη δική σας παρέμβαση!

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή.

Email επικοινωνίας φόρουμ: contact@forumgreece.gr
Φόρμα αίτησης μέλους για το "Forum για την Ελλάδα":

Η αντεστραμμενη ιστορια,Διαχρονικη παραχαραξι απο το ΚΚΕ

|


Στον χυδαιοτερο εντυπο της νεολληνικης δημοσιογραφιας τον ανερυθροιαστο Ριζοσπαστη γινεται η συνηθης καπηλευσις του θανατου μιας ατυχης νεας σε τροχαιο  ο  οποιος παρουσιαζεται ως δολοφονια κομμουνιστριας... ( 28/07 1980 Σωτηρια Βασιλακοπουλου στο εργοστασιο ΕΤΜΑ)

Βεβαιως η παργματικοτητα είναι τελιως διαφορετικη. Η «Καθημερινή» γράφει την επόμενη μέρα: «Σοβαρά επεισόδια απειλήθηκαν εξ αφορμής ενός θανατηφόρου τροχαίου» και η «Βραδυνή»: «Το δυστύχημα αυτό προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν αι κομμουνισταί, χαρακτηρίζοντάς το ως... δολοφονία.»

Ηπαγια τακτικη του σταλινικου κομμουνισμου να δημιουργει ψευτικους ηρωες από ατυχα θυματα και εν συνεχεια να καπηλελευεται την μνημη τους, ενώ συνηθως την ευθυνη την φερει το ιδιο το ΚΚΕ που ανυπομονει να εχη θυματα για να τα εκμεταλλευθει, είναι γνωστη τοις πασι ( πλην κουκοεδων..).

Αντιθετως για τα αγριως δολοφονηθεντα θυματα της κομμουνιστικης αριστερας, εχει δημιουργηθει διαχρονικα ένα τειχος λησμονιας και μουγγαμαρας , ως εάν δεν υπηρξαν ποτε..
Όμως :
Η καταγραφη της Α-ληθειας δεν ειναι αντικομμουνισμος.


Ειναι η προστασια της Ιστορικης μνημης απο την ληθη. Ειναι και η απαντησι στο ψευδος, τις υβρεις, την παραπληροφορησι και την παραχαραξι της ιστοριας, που εργολαβικως εχει αναλαβει το κκε συνεπικουρουμενο απο τα αριστεροστροφα καναλια
Ο τρισέγγονος του Στρατηγού Γιάννη Μακρυγιάννη, Κίτσος Μακρυγιάννη Μαλτέζος (14/8/1921 -1/2/1944) τελευταίος απόγονος του Στρατηγού, δολοφονήθηκε σε ηλικία 23 ετών απο τ' αδέλφια Μικέ και Νόνο Κουρουνιώτη φοιτητές της ΕΛΑΣ Σπουδάζουσας του Πολυτεχνείου. Πυροβοληθηκε μπροστά στο άγαλμα του Βύρωνα με επτά σφαίρες «Την εντολή έδωσε η ΟΚΝΕ ( Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας).

Με το σύνθημα ''Τσακίστε τους στο Ξύλο! Σακατέψτε τους''. Ετσι στον πανεπιστημιακό μικρόκοσμο πρωτοεκδηλώθηκε η κομμουνιστική τρομοκρατία. Από τις γροθιές και το βάψιμο συνθημάτων στους τοίχους ο αγώνας πέρασε στα μαχαίρια, από τα μαχαίρια στα πιστόλια..
Περιγράφει στό βιβλίο « Κίτσος Μαλτέζος – Ο αγαπημένος των Θεών» ο Πέτρος Στ. Μακρή-Στάικος. Βέβαια το όνομα του Μικε Κουρουνιώτη, παραπλανητικώς και ασχέτως, έχει χαραχτεί με χρυσά γράμματα στη μαρμάρινη τιμητική πλάκα με τους νεκρους φοιτητές της Εθνικής αντίστασης στήν είσοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών..Ενώ τίποτα δεν θυμίζει τήν άναδρη δολοφονία του, ο τόπος εκτελέσεως. Εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή , ο Κίτσος Μακρυγιάννη Μαλτέζος.
Συγκλονίζει η ιστορικη καταγραφή, «Βαλτέτσι 1944, Μαρτυρία», του γιατρού Κώστα Αθανασίου Σαραντόπουλου, καθηγητού στην Ιατρική σχολή του
North Eastern Ohio College of Medicine, που κυκλοφόρησε το 2003. Αυτόπτου μάρτυρος της θηριωδους σφαγής 102 Βαλτετσιωτων, μεταξύ των οποίων ο Πατέρας του και την πυρπόλησι του χωριού στις 15/6/1944 από τούς αντάρτες του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ. «..Πριν ανακαλύψουν το βάραθρο οι εκτελέσεις γινόντουσαν λίγο ποιο έξω από το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στον Φενεό, με μαχαίρι και τα πτώματα έμεναν άταφα. Γρήγορα όμως λόγω της δυσοσμίας οι κάτοικοι του Φενεού και της Γκούρας, κατάλαβαν το έγκλημα που γινόνταν στην περιοχή τους... Σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις που έδωσαν οι αντάρτες της περιοχής μετά την διάλυση του ΕΑΜ, οι μελλοθάνατοι μεταφέρονταν την νύχτα καθ' ομάδες. Τους σταματούσαν 150 μέτρα περίπου πριν από το βάραθρο που ήταν τότε μονοπάτι ενώ τώρα έχει κτιστεί το εκκλησάκι των Αγίων Πάντων στην μνήμη των εκτελεσθέντων. Απο εκεί τους έφερναν ανα δύο στο στόμιο του βαράθρου, λέγοντας τους ότι τους πηγαίνουν για ανάκριση. Οι δήμιοι έβαζαν τα θύματα τους που τους είχαν δέσει τα χέρια πισθάγκωνα , πάνω στην πέτρα, που είναι στο χείλος του βαράθρου και τα εκτελούσαν είτε με μαχαίρι είτε χτυπώντας τα στο κεφάλι με ένα γλωσσίδι καμπάνας » το κλαπατσίμπανο του Δεσπότη, όπως το έλεγαν κοροιδευτικά οι Εαμο-ελασίτες δήμιοι , « που το χρησιμοποιούσαν ως φονικό όπλο, και έπειτα τα έριχναν μέσα στο βάραθρο χωρίς να είναι βέβαιο ότι είχαν ξεψυχήσει. ..»
Ο σπηλαιολόγος Νίκος.Α.Λελούδας, (στο Περιοδικό «Αίπυτος» του Σεπτεμβριου 1996), εξιστορεί , ότι το 1945 ανασύρθησαν από ειδικό συνεργείο του Αγγλικού στρατού, όσα πτώματα ήτο δυνατόν να αναγνωρισθούν από τους συγγενείς τους. Τα υπόλοιπα όμως, λόγω προχωρημένης αποσυνθέσεως παρέμειναν στο βάραθρο. Το 1991 ύστερα από παράκλησι συγγενών, των θυμάτων πού δεν είχαν αναγνωρισθή και δεν ανασύρθησαν το 1945, οι σπηλαιολόγοι Σ.Παυλίδης και Ν.Λελούδας, μέλη της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, ανέσυραν από το βάραθρο τους σκελετούς 150 περίπου νεκρών. Εκτενής αναφορά εχει καταγραφή και στο εξαίρετο, άκρως τεκμηριωμένο, πόνημα με τίτλο «Μετά τήν δόξα του 40» του Υποστρατήγου ε.α Γ.Μπερδεκλή, όπου μεταξύ άλλων καταγράφονται και οι εντυπώσεις του Υποστρατήγου-συγγραφέως, μετά την επίσκεψι του τον Αύγουστο του 2001, στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Φενεού «... Η εγκατάλειψι απο την Πολιτεία είναι φανερή..Ακόμη παρετήρησα ότι απέναντι από το Μοναστήρι, όπου υπάρχει η τρύπα χωνευτήρι των χιλιάδων αδικοσκοτωμένων και βασανισμένων αντιφρονούντων προς το ΚΚΕ Ελλήνων, δεν υπάρχει δρόμος και συνήθως δεν πραγματοποιείται επίσκεψι προσκύνημα στο σημείο μαρτυρικού θανάτου χιλιάδων αθώων Ελλήνων»
Εξήντα χρόνια πρίν ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο επικαλούμενος Γέρος της Δημοκρατίας, του οποίου η δημοκρατικότης δεν μπορει να αμφισβητηθεί από κανένα ,παππούς του Γιωργάκη, νύν αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, στον λόγο της 17ης Μαρτίου 1946, αναφέρεται στον Φενεό, τους αδικοχαμένους και κατονομάζει τους εγκληματίες. Μεταφέρουμε το σχετικό απόσπασμα, για πεισθούν και οι πλέον δύσπιστοι. «...Δημοκρατία σημαίνει : Το δικαίωμα της πλειοψηφίας να κυβερνά και το δικαίωμα της μειοψηφίας να ελέγχη. Ενώ κομμουνισμός σημαίνει: Δικαίωμα της μειοψηφίας να τυραννή και να σφάζη. Και μοίρα της πλειοψηφίας να σύρεται στα βάραθρα του Φενεού....Ο Ελληνικός λαός δεν κάμνει επιλογήν τυράννων.Αρνείται την τυραννίαν Και θεωρούμε το κομμουνιστικό κόμμα στυγνόν και αιμοσταγήν φασισμόν της αριστεράς.....»
Όμως επιμελημένα μεθοδικά, χρόνια τώρα, ότι σχετίζεται με την εγκληματική δράσι του ΚΚΕ αποκρύπτεται. Οι κοινοβουλευτικοί μας , από της μεταπολιτεύσεως και εντεύθεν, σιωπούν. Ως να είναι εκείνοι οι ένοχοι των κακουργημάτων του ΚΚΕ. Επιπροσθέτως συναινούν, εκθειάζουν συμμετέχουν με την ανοχή των και την κατευθυνομένη αποπληροφόρησι των μαρξιστο-κρατουμένων Μέσων Ενημερώσεως Αριστερών Απόψεων, στην κομμουνιστική διαπαιδαγώγησι γενεών. Το ίδιο το ΚΚΕ, δογματικό αμετανόητο λίθινο, εμφανίζεται ως ο μοναδικός και αυθεντικός εκφραστής της Δημοκρατίας, που ολα τα άλλα κόμματα « συνεργάτες του καπιταλιστικού ιμπεριαλισμού», καταπατούν. Ανδριαντες με τους αιμοσταγείς αρχιδολοφόνους του, έχουν ανεγερθεί παντού. Ενώ οι θυσιασθέντες χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, πλην της διεστραμμένης εγκληματικής μανίας των κανιβάλλων του ΚΕΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, έχουν επιτηδείως «λησμονηθή». Αν ήτο δυνατόν, να αφανισθούν ολοκληρωτικώς και από την Μνήμη της Ιστορίας.
Έτσι , οι προκλητικοί μισητικοί πανυγυρισμοί του εσμού των θυτών, για επαναφέρουν στην μνήμη των Ελλήνων και να θυμίζουν στους συγγενείς των θυμάτων οτι οι δολοφόνοι είναι εδώ, και «σβύνουν κεράκια» για τα 90 χρόνια αντεθνικής προδοτικής παρουσίας , ή για ατυχα θυματα που καπηλευονται όπως η Σωτηρια,αποτελεί, είναι, Ύβρις προς τους χιλιάδες των Μαρτύρων, που ημιθανείς κατακρημνίζοντο στα βάραθρα και στις πηγάδες, σε ομαδικούς τάφους, με σπασμένα κρανία, κατακρεουργημένοι , σε κατάστασι τρέλλας από μαρτυρικό εφιαλτικό φόβο, απελπισμένης εγκατάλειψης, μέχρι η Ψυχή τους να απελευθερωθή.Εφ όσον το σταλινικό ΚΚΕ δεν μετενόησε ποτέ.Δεν ζήτησε συγγνώμη αλλά ούτε απομακρύνθηκε κατά κεραία απο τις αντιδημοκρατικές, έκνομες, προδοτικες και ανελεύθερες διακηρυξεις του. Πότε αυτή η Πολιτεία της επιλεκτικής λήθης, της χαλκευμένης ιστορίας, του νεποτισμού και της υποκρισίας, της κουτσουρεμένης ιστορικής μνήμης , θα σεβασθή τόσους εγκαταλελειμένους ιερούς χώρους θυσίας Ελλήνων.?
Γιατί με τόση «γαλατική» αβρότητα και αναίσθητη «ευθαισθησία», οι κοινοβουλευτικοί μας , οι υπουργοί μας, ασχολούνται, μονομερώς, μεροληπτικώς και αποκλειστικώς με τους χώρους συγκεντρώσεως-φυλακίσεως, των στασιαστων του ΚΚΕ/ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, που πρωτίστως έστρεψαν τα όπλα κατά της ιδίας της Ελλάδος αλλά και κατά του Δημοκρατικού καθεστώτος .
Γιατι σήμερα οι πολιτικοι μας, συνωστίζονται ποιός θα απαγγείλει τον αναληθέστερο «πανηγυρικό» για τον ασυνείδητο «εορτασμό» των διαχρονικών εγκλημάτων του ΚΚΕ?
Ενώ τα θύματα του ΚΚΕ, βουβά παραμένουν λησμονημένα απο την Πολιτεία.Στις πηγάδες.- μνημεία- της Κομμουνιστικής θηριωδίας..
Εώς πότε η Ιστορική Μνήμη θα βεβηλώνεται απο την Πολιτική Αμνησία ?
 

IΑΣΩΝ

8500 καταλύματα γιά νά επιλέξετε

"... For thousands of years older civilizations such as Persian, Assyrian, Babylonian, saw man as an odious creature crawling in front of gods and rulers. The Greeks, however, took the man and had him stand on his feet. Taught him to be proud. The world is full of miracles, said Sophocles, but nothing is more wonderful than man.
The Greeks have persuaded people like Pericles placed it, that was rightfully the owner and master of himself and created laws to guard their personal freedoms. The ancient Greeks favored the curiosity that was the man himself and the world that surround it, proclaiming with Socrates that a life without research is not worthwhile to live.
The Greeks believed in excellence in all things, so; was bequeathed to us the beauty that comes from the Parthenon and Greek statues, the tragedies of Aeschylus, Euripides and Sophocles, the poetry of Hesiod and 'Homer painted vases by a single household.
Without the Greeks could never have understood what is government. But more even than our language, our laws, our rationality, our standards of truth and beauty, we owe them a deep sense of human dignity.
From the Greeks learned to aspire without restrictions, to be as said by Aristotle, immortal up there we can ...».
(The New York Times, in March 1975)


8500 καταλύματα γιά νά επιλέξετε


Όσοι προγραμματίζετε τίς διακοπές τίς προσεχείς ημέρες, επισκεφθήτε τόν διαδικτυακό τόπο www.greatgreece.gr, καί βρήτε τόν ταξιωδικό σας προορισμό.

8.500 περίπου καταλύματα από όλα τά μέρη τής Ελλάδος σάς περιμένουν γιά νά επιλέξης γιά τίς εφετεινές σου διακοπές.Αναζητήστε τα ανά περιοχή.GREAT GREECE
The completest guide for your holidays and entertainment.
Tsimiski 110, 546 22 Thessaloniki - Telephone-Fax: 2310 -285.625, 2310-280.359, 2310-272.154
www.greatgreece.gr, info@greatgreece.gr

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟΤου Λάμπρου Καλαρρύτη

Οι προβλέψεις του Δικαίου της Θάλασσας για Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και Παράκτιο Αρχιπέλαγος αποτελούν εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να απεγκλωβίσουν την Αθήνα από το διπλωματικό αδιέξοδο με την Άγκυρα.

Η έξοδος του τουρκικού ερευνητικού σκάφους «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο και η συμπερίληψη από τους Τούρκους τμημάτων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στις υπό έρευνα περιοχές μάλλον θα πρέπει να θεωρείται «ευεργετική» και «ωφέλιμη».

Υπενθυμίζει σε αρκετούς στην Αθήνα ότι, εν αντιθέσει με την «ελαστικότητα» που χαρακτηρίζει την ελληνική στάση, η τουρκική ατζέντα παραμένει σκληρή και αδιαπραγμάτευτη. Η Άγκυρα φροντίζει να το καθιστά αυτό σαφές σε τακτά χρονικά διαστήματα, είτε με παραβιάσεις είτε με «αβλαβείς διελεύσεις» επίδειξης σημαίας είτε με έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, προσγειώνοντας τις ιδέες όσων επιμένουν να αναζητούν καλές προθέσεις εκεί όπου το μόνο που υπάρχει είναι ξεκάθαρη στρατηγική και στόχευση. Τα υπόλοιπα είναι στη φαντασία τους…

Η Τουρκία επιμένει να επιλέγει το Καστελόριζο για να υπομνήσει έμπρακτα την αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας των νησιών, διότι το συγκεκριμένο νησί εξασφαλίζει προβολή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο και επαφή της με την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει να προχωρήσει στη χάραξη ΑΟΖ –μόλις πριν από περίπου ενάμιση χρόνο ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, οι οποίες δεν έχουν καταλήξει λόγω παρέμβασης της Τουρκίας-, παρ’ ότι  αυτή προβλέπεται στο δίκαιο της Θάλασσας εδώ και 28 χρόνια, από το 1982.

Παρωχημένη έννοια

Ακόμη και τώρα η Αθήνα, στη σχετική συζήτηση με την Τουρκία, επιμένει να μιλά για «υφαλοκρηπίδα», η οποία έννοια θεωρείται από πολλούς διεθνολόγους και αναλυτές «παρωχημένη» και ούτως ή άλλως υπερκαλύπτεται από την ΑΟΖ, η οποία εξασφαλίζει ευρύτερα δικαιώματα και οικονομικά οφέλη.
«Με βάση τα άρθρα 55, 56, 57 της νέας Σύμβασης, ως ΑΟΖ ορίζεται η πέραν και παρακείμενη της αιγιαλίτιδας ζώνης περιοχή, το πλάτος της οποίας μπορεί να φθάσει τα 200 ναυτικά μίλια (ν.μ.)  από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης και εντός της οποίας το παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε θέματα που έχουν σχέση με την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση,την διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πηγών ζώντων ή μη των υδάτων, του βυθού και υπέδαφους της θάλασσας, καθώς και κυριαρχικά δικαιώματα, που αναφέρονται στην εξερεύνηση και οικονομική εκμετάλλευση των ρευμάτων και των υπερκείμενων της θάλασσας ανέμων…Η Σύμβαση του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας αναφέρει ρητά ( Άρθρο 121, παράγραφο 2), ότι όλα τα νησιά διαθέτουν  ΑΟΖ και ότι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα ενός νησιού καθορίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζονται και για τις ηπειρωτικές περιοχές. Επομένως, η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ίδια επιχειρήματα για την ΑΟΖ που προβάλλει για την υφαλοκρηπίδα των νησιών του Αιγαίου ότι δηλαδή, ότι τα νησιά μας δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα ή ότι βρίσκονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας.» Αυτά αναφέρει σε άρθρο του ο Θεόδωρος Καρυώτης, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, προκρίνοντας την έννοια της ΑΟΖ, έναντι της υφαλοκρηπίδας.

Ολέθριο λάθος

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι μια άλλη προσέγγιση, για την οποία επίσης έχει γίνει πολλή συζήτηση, αυτή του χαρακτηρισμού του Αιγαίου ως Αρχιπελάγους. Ο δικηγόρος (και επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Οινουσσών Χίου) Γεώργιος Χρήστου αναφέρει σε άρθρο του ότι είναι λάθος της Ελλάδας που δεν επέλεξε εξαρχής αυτή την ερμηνεία και ενεπλάκη με την Τουρκία στη διελκυστίνδα για το αν έχουμε δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 νμ και για το αν τα νησιά έχουν ή δεν έχουν υφαλοκρηπίδα: «Η θέση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο είναι αρχιπελαγική. Τα γειτνιάζοντα στο ηπειρωτικό κομμάτι νησιά εμπίπτουν στον ορισμό του παράκτιου αρχιπελάγους, όπως αυτό φωτογραφίζεται στο άρθρο 7 της Σύμβασης του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο το Αιγαίο Αρχιπέλαγος πρέπει να περικλειστεί με ευθείες ακτογραμμές βάσης, κατά το παράδειγμα του νορβηγικού. Η οριοθέτηση του νορβηγικού αρχιπελάγους Skjaergaard από το Διεθνές Δικαστήριο το 1951 οδήγησε την 1η Συνδιάσκεψη για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1958 στο να υιοθετήσει την ακριβή φράση του δικαστηρίου για την περιοχή αυτή και στην ενσωμάτωσή της στην ομώνυμη Σύμβαση για τα χωρικά ύδατα. Η δε εφαρμογή του κανόνα των ευθειών ακτογραμμών κατά το δικαστήριο επιβάλλεται λόγω της ιδιαίτερης αρχιπελαγικής γεωμορφολογίας. Αυτολεξεί το κείμενο αυτό μεταφέρθηκε και στο προαναφερθέν άρθρο 7.»
Ο συγγραφέας υπογραμμίζει ότι η ανακήρυξη του Αιγαίου ως παράκτιου αρχιπελάγους δεν προϋποθέτει συμφωνία μεταξύ των γειτονικών κρατών και μπορεί να γίνει μονομερώς από τη χώρα που πληροί τα κριτήρια. Συμπληρώνει, δε, ότι το Αιγαίο μπορεί παράλληλα να αναγνωριστεί νομικά ως «αρχιπελαγικού τύπου στενό, συνδέον τη Μεσόγειο με τον Εύξεινο Πόντο», ενισχύοντας έτι περαιτέρω την ελληνική θέση έναντι των τουρκικών αιτιάσεων: «Η εφαρμογή του άρθρου 7 είναι μονομερής απευθυντέα πράξη, δε χρειάζεται δηλαδή συμφωνία με κάποιο άλλο κράτος, παρά μόνο αποδεκτή χάραξη και κατάθεση σε διεθνείς οργανισμούς όπως τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Οργανισμό(IMO). Η δε ανακήρυξη του ως στενό μπορεί να γίνει με βάση τις διατάξεις της Σύμβασης, συγκεκριμένα τα άρθρα 34 έως 45 και ανάλογες με τις παραπάνω διαδικασίες. Τα άρθρα αυτά ως κωδικοποίηση του διεθνούς εθιμικού δικαίου έχουν ήδη εφαρμοστεί από πλείστα όσα κράτη, για παράδειγμα τη Ρωσία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Κίνα, την Ιαπωνία κοκ . Επικύρωση θα μπορούσε να αποτελέσει μια συμφωνία σε παρευξείνιο ή/και σε ευρύτερο νοτιοανατολικό επίπεδο, αντίστοιχη εκείνης του Μοντρέ για το στενό των Δαρδανελλίων.»

Πιέσεις

Βέβαια, συμφωνία σε «παρευξείνιο ή ευρύτερο νοτιοανατολικό επίπεδο» δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αφενός διότι θα συμμετάσχει και η Τουρκία, αφετέρου διότι το πιθανότερο είναι ότι θα ασκηθούν πιέσεις, πχ από τις ΗΠΑ, σε αρκετές συμμετέχουσες χώρες να μην επικυρώσουν τις ελληνικές αποφάσεις. Είναι σαφές, ωστόσο, από τα παραπάνω ότι το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει πολύ περισσότερες δυνατότητες στη χώρα μας από τις θέσεις στις οποίες έχει εγκλωβιστεί εδώ και χρόνια.
Επειδή είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη συνέχιση της διαπραγματευτικής λογικής που διεκόπη το 2004, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ΥΠΕΞ, δηλαδή στην επιλεκτική επέκταση των χωρικών υδάτων στα 7,8 ή 9 ν.μ. ή και στη διατήρησή τους στα 6 νμ στις περιοχές που αντιδρά η Τουρκία και σε πλήρη εφαρμογή του δικαιώματος επέκτασης στα 12 ν.μ., μόνο στις ανώδυνες θάλασσες, είναι ορατός ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε οριστικοποίηση και επισημοποίηση του κατακερματισμού του εθνικού χώρου.
Ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση της κυβέρνησης στη γνωστή λογική του «κλεισίματος» των μεγάλων ανοιχτών ζητημάτων της εξωτερικής πολιτικής θα οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες συνέπειες. Οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει τις εναλλακτικές που διασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό τα εθνικά συμφέροντα, και όχι να προωθήσει αυτές στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να συμφωνήσει η Τουρκία: «Με το να αναγνωριστεί το Αιγαίο ως Παράκτιο Αρχιπέλαγος στο διεθνές δίκαιο, καλύπτονται τα κυριαρχικά κενά που ονομάζονται διεθνή ύδατα. Το κάθε νησί δεν αποτελεί αυθύπαρκτη οντότητα, αλλά ενώνεται άρρηκτα με το διπλανό του και δημιουργείται μία κι ενιαία αρχιπελαγική κυριαρχική αλυσίδα. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Σε παράκτιο αρχιπέλαγος δεν εφαρμόζεται ο κανόνας των 6 ή 12 ν.μ., αλλά ο προπεριγραφείς κανόνας του άρθρου 7.»  

Παραλήρημα για τα «δικαιώματα των Τσάμηδων»Του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ

«Αδέλφια, σας υπόσχομαι ότι έπειτα από ένα χρόνο εμείς όλοι μαζί θα γιορτάσουμε στην Ηγουμενίτσα όπως οι πρόγονοί μας», δήλωνε γεμάτος περηφάνια ο Ντασαμίρ Ταχίρι, βουλευτής του αλβανικού κόμματος PDU, που υποστηρίζει «τα δικαιώματα των Τσάμηδων», σε ένα ακόμα εθνικιστικό παραλήρημα κατά τη διάρκεια του «4ου Φεστιβάλ Τραγουδιού και Χορού για την Τσαμουριά» στους Αγ. Σαράντα πριν από λίγες μέρες.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αρχηγός του κόμματος Σ. Ιντρίζι ορκιζόταν «στους τάφους των θυμάτων ότι η Τσαμουριά είναι δική μας και πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε σ’ αυτήν...». Μάλιστα, μετά το τριήμερο φεστιβάλ, οργανώθηκε πορεία με πούλμαν και αυτοκίνητα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, όπου είχε στηθεί εξέδρα για την εκδήλωση για «θύματα της ελληνικής γενοκτονίας»!

Επίσημος υποστηρικτής του Φεστιβάλ ήταν η σύζυγος του Αλβανού πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα και το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας, γεγονός που προσδίδει τη δική του αξία όσον αφορά στη στάση της αλβανικής Πολιτείας στο ανύπαρκτο ουσιαστικά αυτό θέμα. Θέμα για το οποίο τα τελευταία χρόνια, ολοένα και μεγαλύτερη είναι η παρέμβαση του επίσημου κράτους της γείτονος. Είναι η συνέχεια μιας σειράς προκλήσεων που κλιμακώνονται τα τελευταία χρόνια.

Δεν είναι τυχαία, για παράδειγμα, η ανακήρυξη, μετά από ομόφωνη απόφαση της αλβανικής Βουλής, της 27ης Ιουνίου ως «ημέρα Γενοκτονίας των Τσάμηδων». Ούτε η ίδρυση του «Συνδέσμου της Τσαμουριάς», μιας 100μελούς άτυπης Βουλής, που έγινε μέλος της «οργάνωσης υπο-αντιπροσωπευμένων λαών» του ΟΗΕ το 1995. Οι Τσάμηδες, μάλιστα, διατείνονται ότι διαθέτουν τον απελευθερωτικό στρατό της Τσαμουριάς (UCC - Ushtria Nacionalclirimtare e Chameria) «με σκοπό την απελευθέρωση των εδαφών που τους ανήκουν».

Στόχος ορισμένων είναι η δημιουργία της «Μεγάλης Αλβανίας» και για να το πετύχουν αυτό δρουν μελετημένα και με τη συμπαράσταση και οικονομική στήριξη των Αλβανών της Διασποράς.

Πριν από λίγες βδομάδες το «Αλβανικό Μέτωπο για την Εθνική Ολοκλήρωση» με συμμετέχοντες Αλβανούς από τα Σκόπια, το Μαυροβούνιο, το Κόσσοβο και την Αλβανία συνεδρίασε στη Χιμάρα και εξέδωσε ψήφισμα υπέρ της «Μεγάλης Αλβανίας», σε μια συνέλευση που πραγματοποιήθηκε από οπλισμένους άνδρες οι οποίοι δεν παρέλειψαν να προκαλέσουν τους κατοίκους της Χιμάρας επιδεικνύοντας τα όπλα και γράφοντας συνθήματα. Αν σ’ αυτά προσθέσουμε και τον εκρηκτικό μηχανισμό που εξερράγη -ευτυχώς χωρίς θύματα- στην είσοδο του σπιτιού του δημάρχου της Χιμάρας και προέδρου της «Ομόνοιας», Βασίλη Μπολάνου, προκύπτει ξεκάθαρα το συμπέρασμα πως οι γείτονές μας, με τις προκλητικές αλλεπάλληλες ενέργειές τους, προσπαθούν ανά τακτά διαστήματα να φέρνουν στην επιφάνεια το ζήτημα, στο ευρύτερο πλαίσιο της επαναδιαπραγμάτευσης των σχέσεων των δύο χωρών.

«Δεν είναι αμελητέο το γεγονός ότι ο κ. Μπερίσα όχι μόνο δεν αποτρέπει τέτοιες κινήσεις, αλλά σιωπηρά φαίνεται να τις υποθάλπει για λόγους και εσωτερικών ισορροπιών και για λόγους προσωπικής στρατηγικής, καθώς επιδιώκει να συνδέσει την πρωθυπουργία του με την ευρωατλαντική ενσωμάτωση της Αλβανίας, αλλά και την προώθηση της εθνικής ολοκλήρωσης των Αλβανών», εξηγεί στον «Α.Τ.» ο Φάνης Μαλκίδης, δρ Κοινωνικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. «Είναι γεγονός ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί για την αλβανική πλευρά θέμα που ξεπερνά τις εσωτερικές του διαστάσεις και συνδέεται άμεσα με την εξωτερική πολιτική, αν θυμηθούμε τις παραστάσεις στους Ελληνες προέδρους της Δημοκρατίας το 2000 και το 2005. Η στάση των κατά καιρούς αλβανικών κυβερνήσεων οι οποίες θέτουν το ζήτημα στην ελληνική πλευρά θεωρώντας ότι υφίστανται και στις διαστάσεις του, απόδοση περιουσιών και ιθαγένειας, αποζημιώσεις και επιστροφή των Τσάμηδων στην Ελλάδα, δεν αποτελεί απλώς διαχείριση ενός θέματος για λόγους εσωτερικής συνοχής, την περίοδο μάλιστα που είναι στο προσκήνιο το μέλλον των αλβανικών πληθυσμών στα Βαλκάνια», τονίζει.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των περιουσιών, οι εκτιμήσεις του Αλβανικού Γραφείου Μεσολαβήσεων, αναφέρει ότι οι περιουσίες των Τσάμηδων είναι περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ με βάση με το «Σύνδεσμο της Τσαμουριάς» η αξία των περιουσιών στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν 340 εκατομμύρια δολάρια, με σημερινή αξία 2,5 δισ. δολάρια.

«Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να αφυπνίσουν το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ε.Ε.», εκτιμά ο κ. Μαλκίδης. «Η Αθήνα οφείλει να θέσει όλα αυτά τα ζητήματα και να απαιτήσει την επίσημη αποκήρυξη και οριστική εγκατάλειψη του αλυτρωτισμού αυτού του είδους, ως βασική προϋπόθεση για τις ομαλές ελληνοαλβανικές και ευρωαλβανικές σχέσεις».ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ

Η ονομασία «Τσαμουριά» προέρχεται από την παραφθορά του ονόματος του ποταμού Θύαμις… Θυαμουριά. Στο ελληνικό τμήμα της -σήμερα ταυτίζεται με τα όρια του Νομού Θεσπρωτίας- ζούσαν το 1923 20.319 μουσουλμάνοι που είχαν την αλβανική ως μητρική γλώσσα.

Για την καταγωγή των Τσάμηδων, μας λέει ο κ. Μαλκίδης, μπορούμε να αναφέρουμε την πληθυσμιακή εκείνη ομάδα η οποία λόγω της αποτυχίας της Επανάστασης του 1611 εναντίον των Οθωμανών, υπό τον μητροπολίτη Διονύσιο τον επονομαζόμενο και «Σκυλόσοφο», ασπάσθηκαν το Ισλάμ προκειμένου να διασώσουν τη ζωή τους και την περιουσία τους.

Μετά την ίδρυση του αλβανικού κράτους και κυρίως στη δεκαετία του 1920, οι Τσάμηδες κατέστησαν σημείο αναφοράς της πολιτικής του νέου κράτους, το οποίο άρχισε να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να δημιουργήσει μειονοτικό ζήτημα στην Ελλάδα.

Ετσι η Αλβανία κατέθετε αναφορές στην Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) για την «αλβανική μειονότητα των Τσάμηδων», ωστόσο η Συνέλευση της ΚτΕ συμφώνησε με την ελληνική θέση και αρνήθηκε το δικαίωμα στην Αλβανία να έχει το ρόλο της προστάτιδας δύναμής τους. Αναφορικά με το ιδιοκτησιακό, μετά την εξέγερση του Διονύσιου Φιλόσοφου, τεράστιες εκτάσεις γης πέρασαν στην κατοχή των Τσάμηδων χωρίς εκείνοι να έχουν εφοδιασθεί και με τους ανάλογους τίτλους ιδιοκτησίας. Ενα τμήμα των εκτάσεων αυτών κατασχέθηκε με βάση τη Συνθήκη της Λοζάννης και ύστερα από συμφωνία με τους ιδιοκτήτες για να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων προσφύγων του 1922. Οι Τσάμηδες όμως πρόβαλαν την αξίωση να αποζημιωθούν, όχι με βάση το καθεστώς των Ελλήνων πολιτών, αλλά με βάση τις ρυθμίσεις που προβλέπονταν για την αποζημίωση Δυτικοευρωπαίων πολιτών, αξίωση που απορρίφθηκε και από την ΚτΕ.

Το ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά από την εισβολή των ιταλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα το 1940, όταν συνέστησαν «κυβέρνηση» τo «Εθνικό Αλβανικό Συμβούλιο». Τον Ιούλιο του 1942 συγκρότησαν την οργάνωση «Αλβανικό Σύστημα Πολιτικής Διοικήσεως» με 14 Τάγματα έχοντας ως κύριο στόχο τους την εξολόθρευση του ελληνικού πληθυσμού στην περιοχή της Θεσπρωτίας.

Μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών το 1943, πέρασαν στο στρατόπεδο των Γερμανών και στα Ιωάννινα οργανώθηκε στρατιωτικό τμήμα των Τσάμηδων με γερμανικές στολές. Στη γερμανόφιλη εφημερίδα των Τιράνων «Bashkimi i Kombit» το 1944 δημοσιεύθηκαν οι κοινές ενέργειές τους με τους Ναζί το Φεβρουάριο του ίδιου έτους, με αποκορύφωμα την εκτέλεση των 49 Προκρίτων της Παραμυθιάς τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Οι ενέργειες αυτές είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο πολλών Ελλήνων, την πυρπόληση 25.000 σπιτιών, την ερήμωση 243 χωριών, τη δημιουργία 100.000 προσφύγων. Μετά τη συνθηκολόγηση και των Γερμανών, οι Τσάμηδες, συναισθανόμενοι τις συνέπειες από τη συμπεριφορά τους στη διάρκεια της Κατοχής, αναζήτησαν προστασία στην Αλβανία, εγκαταλείποντας την Ελλάδα.

Στη συνέχεια κατηγορήθηκαν για αξιόποινες πράξεις και για συνεργασία με τις κατοχικές δυνάμεις και το Δικαστήριο Ιωαννίνων καταδίκασε ερήμην 1930 Τσάμηδες για συνεργασία με το Στρατό Κατοχής και μάλιστα πολλούς εξ αυτών με την ποινή του θανάτου. Το 1952 και το 1953 με νομοθετικά διατάγματα οι περιουσίες αυτές δόθηκαν σε γεωργούς και κτηνοτρόφους. Σε ό,τι αφορά την ελληνική υπηκοότητα το 1947 από το υπουργείο Εξωτερικών τους έχει αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια.

http://helleniclegion.blogspot.com

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ – Τέλος στα παραμύθια με τους δράκουλες

Ένα τρομακτικό θέμα που κανείς ποτέ δεν τόλμησε να ακουμπήσει...

Ένα σκοτεινό μονοπάτι που καταλήγει στα σπλάχνα του ίδιου του συστήματος...

Τι ακριβώς είναι αυτό το έχουν βαφτίσει ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ στην Ελλάδα και ποιους βολεύει η χρήση αυτού του όρου....

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ μετά τη μαφιόζικη επίθεση των πληρωμένων δολοφόνων του Σωκράτη Γκιόλια αποκαλύπτει τις πραγματικές πτυχές του μύθου γύρω απο τον όρο “ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ”στην Ελλάδα...


...και των παραγόντων που τον συντηρούν.

Ας δούμε πρώτα τι ακριβώς σημαίνει ο όρος ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ και στη συνέχεια θα εξηγήσουμε γιατί κάποιοι επιμελώς παραφράζουν έννοιες και νοήματα...

Με τον όρο ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ χαρακτηρίζονται οργανώσεις ή ομάδες ατόμων που με ιδεολογικά κίνητρα (πολιτικά ή θρησκευτικά ) δρουν κατά του κατεστημένου ή της υπάρχουσας εξουσίας/πολιτείας χρησιμοποιώντας ωμή βία σε ανύποπτο χρόνο κατά συγκεκριμένων στόχων προκαλώντας παράλληλα τον πανικό στο κοινωνικό σύνολο.

Αυτό κρατήστε το γιατί θα χρειαστεί...

Ο εφιαλτικός τρόπος δράσης των τρομοκρατών έχει αποδειχθεί “μαχαίρι δίκοπο”, αφού σε παγκόσμιο επίπεδο την “κουκούλα “ της τρομοκρατίας έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη και μυστικές υπηρεσίες κυβερνήσεων εκμεταλλευόμενοι τα βασικά χαρακτηριστικά της τρομοκρατίας όπως η μυστική και ανώνυμη δράση των μελών της όχι όμως και της ίδιας της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Τι σημαίνει αυτό ;;;

Η μάσκα του “εφιάλτη” που σπέρνει το θάνατο έχει δύο όψεις....

Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται και η “αντίπερα όχθη” χρησιμοποιώντας επίσης τη μάσκα της τρομοκρατίας ώς άλλωθι για πολλές κυβερνητικές δράσης (πολέμους, σκληρά μέτρα καταστολής, καταστρατήγηση ανθρωπίνων ελευθεριών και προσωπικών δεδομένων, φίμωση του λόγου κτλ)

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός οτι έχουν κατασκευαστεί ακόμη και τρομοκρατικές οργανώσεις μαιμού προκειμένου να υπηρετούν τον ίδιο το θεσμό που ονομάζεται κράτος.

Ας εστιάσουμε όμως τώρα στα εντός των συνόρων μας...

Για να ερευνήσουμε τι ακριβώς εννοούν “τρομοκρατία” και ποιούς τελικά βολεύει και τι ακριβώς υπηρετεί η χρήση του όρου “τρόμος” στη συντήρηση του “δημοκρατικού” πολιτεύματος θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε την έρευνα απο την “ρίζα του κακού”.

Έχετε αναρωτηθεί γιατί δεν ακούσατε ποτέ απο τα ΜΜΕ να μιλάνε για Ελληνική τρομοκρατία ;;;

Οι “τρομοκράτες” μας δεν μιλούν Ελληνικά δεν είναι Έλληνες; Γιατί όμως ποτέ κανείς, παρά και τις κατακαιρούς συλλήψεις , αποφεύγουν να κάνουν λόγο για Έλληνες τρομοκράτες συνδέοντας το φαινόμενο της τρομοκρατίας με την εντοπιότητα ;;;

Mήπως γιατί η “τρομοκρατία” στην Ελλάδα πρέπει να είναι κάτι σαν τρομακτικό και άυλο;
.... κάτι δηλαδή σαν φάντασμα ;;;

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στις ρίζες της υποτιθέμενης “τρομοκρατίας” στην Ελλάδα ανακαλύψαμε σημαντικά στοιχεία για το “γενεαλογικό δέντρο” των Ελλήνων “τρομοκρατών”.

Έχετε αναλογιστεί το πότε έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της στη χώρα μας η “τρομοκρατία” ;;;;;

Τα γεγονότα σίγουρα δεν είναι τυχαία...και η ρίζες της Ελληνικής “τρομοκρατίας”
έχουν πολλά να αποκαλύψουν για το γενεαλογικό δέντρο των “τρομοκρατών”

Η εμφάνιση της “τρομοκρατίας” στην Ελλάδα τοποθετείται χρονικά ακριβώς μετά την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών ... σας λέει κάτι αυτό;;;

Είναι γεγονός όμως πως τα ΜΜΕ που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα επιμελώς αποφεύγουν να αναφέρουν ότι....

Η “τρομοκρατία” στην Ελλάδα έκανε την εμφάνισή της χέρι χέρι με την “δημοκρατία”.

Τυχαίο ;;;

To Νοέμβρη του 1974 μαζί με την "δημοκρατία" που μας έφτιαξαν στην Ελλάδα , μας έστειλαν και δύο φρουρούς της να την προσέχουν , την “επαναστατική” οργάνωση 17 Νοέμβρη (1974-2002) και τον “επαναστατικό” Λαικό Αγώνα (1975-95)

Τα χρόνια πέρασαν.... η “δημοκρατία” στην Ελλάδα φαίνεται πως δούλεψε ρολόι , το πρόγραμμα οργανώθηκε και απέδωσε καρπούς... Οι “ιδεολόγοι επαναστάτες” έκαναν την εμφάνιση τους κάθε όποτε το σύστημα χρειαζόταν στήριξη . Τα “μηνύματα” έφθαναν στους αποδέχτες τους... η “δημοκρατία” έλαμπε κάθε φορά ατρόμητη και η χώρα άρχισε σταδιακά να βουλιάζει “δημοκρατικότατα” μέσα στη διαφθορά....

Τα οργανωμένα συστήματα “δημοκρατικής” διακυβέρνησης των λαών αποδίδουν καρπούς σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε μέχρι να ξυπνήσουν οι λαοί να έχουν έρθει πρό τετελεσμένων γεγονότων τα οποία και πολύ δύσκολα ανατρέπονται.

Ο εισαγώμενος τρόμος , τρομάζει καλύτερα, ενώνει τους Έλληνες και λυτρώνει κυβερνήσεις...

Κάποιοι λοιπόν αναμασούν την καραμέλα οτι η τρομοκρατία στην Ελλάδα ελέγχεται απο ξένα κέντρα.

Μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολεύει μια τέτοια αντίληψη αυτούς που διαχειρίζονται το “δημοκρατικό” σύστημα στην Ελλάδα ;

Aκόμη ένα μεγάλο ψέμα που προνόησαν να πλασάρουν στο λαουτζίκο για να βλέπει πάντα την τρομοκρατία ώς εξωγενή κακό “φάντασμα”...

Η λογική είναι απλή , όλα τα μεγάλα ψεμμάτα στηρίζονται στην κοινή λογική για να γίνουνται ευκολότερα αποδεκτά απο τον απλό λαουτζίκο.

Η μάζα αποδέχεται πάντα ευκολότερα την εξωγενή ρίζα του κακού που “αγιάζει” την ντόπια εξουσία και αποτελεί το ισχυρότερο άλλωθι για συνεχίσουν το έργο τους οι πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας.

Για όσους δεν τα “πιάνουν” με την πρώτη αναλύουμε περισσότερο το θέμα....

Αν παρατηρήσετε οι “εθνοσωτήρες” της Ελλάδας σε συνεργασία με τα ΜΜΕ αποδίδουν εντέχνως με στοιχεία της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής τη σχέση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα με εξωγενείς παράγοντες...

Αξίζει να σημειωθεί οτι πέρα απο τα δύο κόμματα εξουσίας που προφανώς έχουν κάθε λόγο να συντηρούν τέτοιες απόψεις , το περίεργο είναι πως τις ίδιες απόψεις φαίνεται να στηρίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλίου της “δημοκρατίας”....

Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό ....

Τί λόγο έχουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίζουν αυτή την άποψη;; Mήπως κάτι έχει πάρει τ' αυτί τους, αλλά τρομάζουν να μιλήσουν ή απλά είναι όλοι τους τόσο κουτοί και αναμασούν τι ίδια “καραμέλα” γιατι τους βολεύει ώς να πιασάρικο αντικείμενο για αντιπολίτευση.

Η διαφθορά ενός σάπιου πολιτικού συστήματος λειτουργεί ώς μια πιραμίδα που οι βάσεις της καταλήγουν στην ίδια την Ελληνική κοινωνία , αυτό ακριβώς φρόντισαν να εκμεταλλευτούν τα πανίσχυρα κέντρα εξουσίας του εξωτερικού ταΐζοντας (μίζες, siemens, goldman sachs, greek statistics) το διεφθαρμένο σύστημα που αποτελεί το υποτιθέμενο“δημοκρατικό” πολίτευμα στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση.

Για ποιό λόγο λοιπόν τα πανίσχυρα κέντρα του εξωτερικού που έτσι κι αλλιώς ανεβοκατεβάζουν την παπατζο-δημοκρατία στην Ελλάδα κι ελέγχουν τις κυβερνήσεις χρόνια τώρα , να ασχοληθούν με τα καραγκιοζάκια που παριστάνουν τους ιδεολόγους επαναστάτες και απαρτίζουν την τρομοκρατία στην Ελλάδα, και μόνο ο συσχετισμός ακούγεται βλακώδεις.

Ποιός είναι τόσο αφελής που μπορεί να πιστεύει οτι τα ξένα κέντρα έχουν λόγους να αποσταθεροποιήσουν δια μέσου της “τρομοκρατίας” το “δημοκρατικό” πολίτευμα στην Ελλάδα , αφού έτσι κι αλλιώς ελέγχουν τις κυβερνήσεις μας.

Αλλο ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ κι άλλο ΜΑΦΙΑ.

Mια πιο προσεκτική ματιά του φαινόμενου “τρομοκρατία” στην Ελλάδα αποδεικνύει περίτρανα οτι ουδέ ποτε υπήρξε τρομοκρατία και κάποιοι βολεύονται απο την κατάχρηση του όρου. Ανέκαθεν στην Ελλάδα οι οργανώσεις που αποκαλούνταν “τρομοκρατικές” κρυβόντουσαν απλά πίσω απο το πέπλο της τρομοκρατίας για να δρούν αποκλειστικά ώς αντάρτικο πόλης και μάλιστα αποκλειστικά στην Αθήνα.

Ακριβώς δηλαδή όπως θα λειτουργούσε μια καμόρα - μαφία του κοινού ποινικού δικαίου.

Πως λοιπόν εντέχνως παραφράζουν κάποιοι τον όρο “τρομοκρατία στην Ελλάδα” για να τον συνδέσουν με τον τρόμο και την αποσταθεροποίησης του υποτιθέμενου “δημοκρατικού” πολιτεύματος.

Στην πραγματικότητα μιλάμε για πληρωμένους μαφιόζους του κράτους και όχι τρομοκράτες (ιδεολογίες, αγώνες, επαναστάτες και κουραφέξαλα) οι οποίοι στην ουσία λειτουργούν για να συντηρούν το ίδιο το σάπιο πολιτικό σύστημα που τους κρύβει πίσω απο το άυλο πέπλο της “τρομοκρατίας” σε μια μυστική ομερτά (omerta).

Παρατηρώντας όλους αυτούς που κατα καιρούς έχουν συλληφθεί με δάφνες και συγχαρίκια απο την περίφημη αντιτρομοκρατική υπηρεσία που δημιουργήθηκε για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του φαντάσματος της “τρομοκρατίας” στην Ελλάδα , θα δούμε οτι πρόκειται για “τρομοκράτες” τις κακιάς ώρας που ούτε κι αυτοί δεν ξέρουν για ποίον ακριβώς δούλευαν μέσα στο μυστικισμό της ιδεολογίας τους.

Ασφαλώς και δεν μπορούμε να αποκαλούμε “τρομοκράτες” κάτι πιτσιρικάδες με γκαζάκια και μολότοφ που σπάνε ΑΤΜ και τράπεζες, γιατί “δημοκρατία” μας όμως “κουτσοί στραβοί, στον Άγιο Παντελεήμονα” όλοι “τρομοκράτες” πρέπει να λέγονται για να υπάρχει γενικότερη συσκότιση και ο όρος “τρομοκρατία” να παίζει το ρόλο του γενικού και αόριστου εχθρός της "δημοκρατίας".

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ... MADE IN GREECE

Σε ολόκληρο τον κόσμο η απανταχού τρομοκρατία χτυπά σε διαφορετικές πόλης και στόχους. Στην Ελλάδα όμως η “τρομοκρατία” χτυπά μόνο στο “χωριό” της δηλαδή στην Αθήνα . Κάτι σαν "αντάρτικο" πόλης δηλαδή...

Κι ενώ υποτίθεται πως έχει αντιεξουσιαστική δράση στην πραγματικότητα χτυπά όλους τους άλλους “περιμετρικούς” στόχους εκτός απο αυτούς που αναφέρουν στις παπατζο-τρομοκρατικές και δήθεν “επαναστατικές” προκηρύξεις τους.

Υποτίθεται ότι απειλούν την εξουσία αλλά σκοτώνουν πάντα λάθος άνθρωπο και έτσι λειτουργούν ως πυλώνες της παπατζο-δημοκρατίας και του συστήματος που υποτίθεται πως πολεμούν.

Το δούλεμα βέβαια πάει σύννεφο αφού απ'την άλλη πλευρά η “δημοκρατία” δηλώνει πως δεν τρομάζει και ψάχνει να τους βρεί.... στην πραγματικότητα βρίσκει άλλωθι για περισσότερους φρουρούς και λόγο για την επιβολή νέων σκληρότερων κατά της ανθρώπινης ελευθερίας.

Οι “τρομοκράτες” παριστάνουν τους ιδεολόγους επαναστάτες ενώ αποτελούν το δεξί χέρι της ίδιας της εξουσίας που υποτίθεται οτι πολεμούν (ως αντιεξουσιαστές) .

Ποτέ κανείς απο τους υποτιθέμενες στόχους των τρομοκρατών δεν χτυπήθηκε, φρόντιζαν πάντα την τελευταία στιγμή να σκοτώνουν κάποιον αθώο .

Τυχαίο είναι οτι εκτος απο πολιτικούς και μεγαλοδημοσιογράφους που ποτέ δεν ακούμπησαν , ο αμέσως επόμενος στόχος τους στις προκηρύξεις των μαφιόζων είναι η Αστυνομία με το πρόσχημα οτι χτυπούν το σύστημα;;

Tι όμως σημαίνει κάτι τέτοιο στην πράξη ;;

Σκοτώνοντας τυχαία έναν μεροκαματιάρη αστυνομικό, ασφαλώς και δεν χτυπάς το σύστημα. Αγριεύεις όμως τους μπάτσους και έτσι δυναμώνεις την κρατική εξουσία να βρεί πρόσχημα για σκληρότερα μέτρα καταστολής. Έτσι λοιπόν λειτουργούν οι αντιεξουσιαστές ; οι επαναστάτες ;; τσιράκια των τραμπούκων του συστήματος;;;; Το μαφιόζικό παρακράτος στην αγκαλιά του "κράτους" ;; Δεν ντρεπόσαστε βρε ρεζίλια που παριστάνετε και τους ιδεολόγους αντιεξουσιαστές ρε τσουτσέκια....

Και όλο αυτό το παραμύθι το πλασάρουν στην Ελλάδα.... ώς ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ !

Ποιοι λοιπόν έχουν λόγους να αναπαράγουν τον τρόμο για να συντηρήσουν τη δημοκρατία τους σίγουρα όχι τα ξένα κέντρα που έτσι κι αλλιώς την ελέγχουν .

Κατα συνέπεια η τρομοκρατία στην Ελλάδα είναι αποκλειστικά εγχώριο προιόν , μια Ελληνικότατη καλά οργανωμένη μαφία που συντηρείται απο το ίδιο το σάπιο πολιτικό σύστημα για παριστάνει πως υπάρχει κράτος και προασπιστές της "δημοκρατίας".

Άπειρες συζητήσεις έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τον περίφημο server της αντιεξουσιαστικής ιστοσελίδας του indymedia που εκπέμπει μέσα απο το Πολυτεχνείο...

Που κρύβεται όμως η αλήθεια ;;; Ποιοί βολεύονται απο τη βλακεία των άλλων;

Επειδή πιστεύουμε ακράδαντα οτι η “εθνοσωτήρες” που συντηρούν την παπατζο-δημοκρατία στην Ελλάδα δεν είναι τόσο κουτοί ή άβουλοι, όσο κι αν κάποιοι άλλοι θέλουν να προβάλουν κάτι τέτοιο.

Αποκαλύπτουμε όλο το σενάριο ενός καλά οργανωμένο σχεδίου που πλαισιώνει το μύθο της “τρομοκρατίας”

Είναι γεγονός οτι το Αθηναικό ιντιμίντια ελέγχεται απο τη γνωστή-άγνωστη επιτροπή του αντιεξουσιαστικού χώρου και περιλαμβάνει “αριστερές” ειδήσεις καθώς και συλλογικά ή ατομικά κείμενα κάθε λογής αντιεξουσιαστών, επαναστατών ή ακόμη και “ψώνιων” που διατυπώνουν εκεί της όποιες απόψεις ή επιθέσεις τους στο σύστημα ή σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένοι απλά ψάχνουν κάτι έτσι για να προκαλέσουν.

Έχετε αναλογιστεί ποτέ γιατι , παρά τις τόσες παπατζο-συζητήσεις , τηλεκόντρες και ψευτοπαρεμβάσεις της δικαιοσύνης ακόμη και στις επώνυμες πρυτανικές αρχές , το indymedia εκπέμπει και θα συνεχίσει να εκπέμπει κανονικά υπο της ασπίδα του ιδίου του κράτους;

Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσους βολεύει το “κακό” indymedia ;; Πόσοι κάνουν αντιπολίτευση επαναλαμβάνοντας τα ίδια και τα ίδια μόνο και μόνο για να τους καμαρώνουν οι κοιμισμένοι ψηφοφόροι του καναπέ;;;

Το αντιεξουσιαστικό προφίλ του indymedia αποτελεί βασικό άλλωθι του συστήματος για να αναπαράγεται η καραμέλα των “γνωστών αγνώστων” και στο όνομα της αντιεξουσιαστική ιστοσελίδας με το “προκλητικό” προφίλ να ξορκίζεται το κακό που λέγεται “τρομοκρατία”!!!

Τι ακριβώς συμβαίνει....

Eκμεταλλεύονται το αντιεξουσιαστικό προφίλ, για να στρέφουν τα βλέμματα στους παραδοσιακούς "γνωστούς - αγνώστους" και την ίδια την πρόκληση...

Κατ'ουσίαν χρησιμοποιούν την ίδια την αφέλεια εκείνων που μέσα στη θολούρα της αντιεξουσιαστικής ιδεολογίας αναπαράγουν πιθανόν και άφελα τους (με στόχο να προκαλέσουν) κάθε τι που πιστεύουν οτι χτυπά την εξουσία.

Εκεί ακριβώς κρύβεται και η “φόλα” , το καλά κρυμμένο αγκίστρι μέσα στο δόλωμα.

Μέσα σε όλα αυτά το indymedia αναπαράγει σε αρκετές περιπτώσεις αυτό που θέλει η εξουσία να στοχοποιηθεί , (εκεί ... μέσα στο δόλωμα κρύβεται το αγκίστρι) το ξορκισμένο κακό , η φωνή των τρομοκρατών που βρίσκει διαυλο επικοινωνίας στέλνοντας την “τρομοκρατική” προκήρυξη να δημοσιευθεί στο “κακό” indymedia.

To indymedia βολεύει την ίδια την εξουσία που λειτουργεί τόσο έξυπνα και οργανωμένα έτσι ώστε να χρησιμοποιεί ακόμη κι αυτόυς που πιστεύουν οτι ιδεολογικά το πολεμούν την εξουσία.

Τυχαία προστατεύεται ο server του indymedia απο τις πρυτανικές αρχές ;

Κι έτσι οι αντιεξουσιαστές πιστεύουν πως έχουν το δικός τους πανίσχυρο μέσω....

H εξουσία κάνει τη δουλειά της κανονικά , καταδικάζοντας το “κακό” indymedia..... κι αποκάτω φωνάζει η αντιπολίτευση για να χειροκροτάει ο λαουτζίκος ...
κι η αδέκαστη δικαιοσύνη παριστάνει πως κάνει τη δουλειά της αμερόληπτα.


Αυτό ακριβώς είναι το σύστημα.

Η απεικόνιση της ποιό τρομακτικής "τρομοκρατίας" , αυτής που τρομάζει την κοινή γνώμη και σκοτώνει εν ψυχρό για να στέλνει μηνύματα.

Επίλογος του τρόμου είναι το ίδιο πάντα διαχρονικό παραμύθι...
Οτι συμφέροντα “φαντάσματα” του εξωτερικού συντηρούν και χρηματοδοτούν την τρομοκρατία στην Ελλάδα με στόχο να αποσταθεροποιήσουν την “δημοκρατία μας” κι έτσι η κοινωνία τρομοκρατείται δημοκρατικότατα....και...
η "ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ" στην Ελλάδα δουλεύει ρολόι....
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ "ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"


http://tiresias-press.blogspot.com