Σε μεταμόσχευση νεφρού υπεβλήθη στο Λαϊκό Νοσοκομείο ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς με δότρια του οργάνου την αδελφή του.